Skatteministeriet
Skatteministeriets bygning
Nyhed 21. august 2015

Skatteminister vil se på selskabers adgang til omkostningsgodtgørelse

Klagebehandling Skatteminister Karsten Lauritzen vil se på behovet for at ændre reglerne om omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde. Initiativet er en del af Retssikkerhedspakke I.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteminister vil se på selskabers adgang til omkostningsgodtgørelse

I 2009 blev reglen om, at skattepligtige selskaber og fonde kan få dækket deres udgifter af staten, når de fører en sag mod SKAT, afskaffet. I stedet fik selskaber og fonde mulighed for at få fradrag for udgifterne til sagkyndig bistand. Personligt ejede virksomheder fastholdt derimod muligheden for at få dækket deres udgifter af staten.

Disse regler er gennem årene fra forskellig side blevet kritiseret for at svække retssikkerheden for selskaber og fonde. Flere har opfordret til, at reglerne blev ændret, så selskaber og fonde igen blev ligestillet med andre virksomheder.

Skatteminister Karsten Lauritzen vil nu se på, om reglerne skal laves om.

”Venstre var selv med til at indføre reglerne, sidst vi sad i regering. Men jeg kan godt forstå, hvis nogen oplever, at de ikke altid er rimelige. Hvis vi her har et retssikkerhedsmæssigt problem, så er vi nødt til at komme med et bud på en løsning,” siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Der sættes nu med Retssikkerhedspakke I et arbejde i gang med at klarlægge, hvor stort problemet er, og hvordan det i så fald løses mest hensigtsmæssigt.

”For mig er det et spørgsmål om at have den rette balance mellem myndigheder og borgere. Og man kan med rette spørge, om det er rimeligt, at eksempelvis en håndværksmester risikerer at lide et økonomisk tab, når vedkommende vinder en sag over Skatteministeriet, alene fordi virksomheden drives som et selskab,” siger skatteministeren.