Skatteministeriet
Lommeregner
2. september 2014

Beløbsgrænser for 2015

Beløbsgrænser De nye beløbsgrænser for 2015 er nu tilgængelige på skm.dk. Her kan du blandt andet se, hvornår du skal betale topskat, samt hvor højt dit maksimale beskæftigelsesfradrag kan blive i 2015.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Beløbsgrænser for 2015

Beløbsgrænserne for 2015 er nu tilgængelige på skm.dk. Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2015.

Eksempelvis vokser topskattegrænsen i 2015 til 459.200 kr. fra 449.100 kr. i 2014. Topskattegrænsen angiver, hvor meget lønindkomsten maksimalt kan udgøre, før man skal betale topskat.

En række beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår. I 2015 sker reguleringen med 1,5 pct.

Se beløbsgrænserne