Skatteministeriet
Kvinde kigger på grøntsager
Nyhed 6. november 2014

Personskattesatserne for 2015

Personbeskatning Med afskaffelsen af forsyningssikkerhedsafgiften, som Folketinget vedtog fredag, følger også en ændring af bundskattesatsen. Samtidig har kommunerne netop vedtaget de nye kommuneskatteprocenter for 2015. Få overblik over 2015-satserne på skm.dk.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Personskattesatserne for 2015

I fredags vedtog Folketinget L4, regeringens lovforslag om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften. Afgiften rulles tilbage, da den ville medføre store administrative og økonomiske omkostninger for både borgere og erhvervslivet.

Tilbagerulningen finansieres ved ekstraordinært at forhøje bundskattesatsen og reducere den grønne check. Tilbagerulningen giver dog stadig samlet set under ét danske familier et større rådighedsbeløb på gennemsnitligt 220 kr. om året.

Den ekstraordinære forhøjelse af bundskatten på grund af tilbagerulningen er i 2015 ¼ pct.-point. Derudover forhøjes bundskatten yderligere med 1 pct.-point som vedtaget med 2009-skattereformen.  Bundskattesatsen stiger dermed fra 6,83 pct. i 2014 til 8,08 pct. i 2015. Samtidigt sænkes sundhedsbidraget med 1 pct.-point fra 5 pct. til 4 pct., ligeledes som led i 2009-skattereformen.

Se et eksempel på beregning af personskat med satserne for 2015

Kommuneskatter for 2015

Næste års kommuneskatteprocenter, dvs. satserne for kommuneskat, kirkeskat og grundskyld, er blevet vedtaget i kommunerne. For kommunerne under ét fastholdes den gennemsnitlige kommuneskatteprocent uændret i forhold til 2014 på 24,9 pct. i 2015. Også den gennemsnitlige kirkeskatteprocent fastholdes tilnærmelsesvis uændret i 2015.

Se kommuneskatteprocenten i din egen kommune

Du kan læse mere om udviklingen i den gennemsnitlige kommune- og kirkeskatteprocent på skm.dk under Skattetal. Her kan du også se, hvor kommuneskatterne stiger og falder i 2015 og i hvilke kommuner skattesatserne er højest og lavest