Skatteministeriet
Pas
Nyhed 5. marts 2014

Ingen vandrende arbejdstagere får børnecheck fra dag 1

Børne- og ungeydelse Hvis en EU-borger tager arbejde i Danmark i fx 7, 14 eller 21 dage over et månedsskifte, for derefter at rejse tilbage for at arbejde i sit hjemland, vil det ikke føre til udbetaling af børnecheck.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ingen vandrende arbejdstagere får børnecheck fra dag 1

Hvis en EU-borger tager arbejde i Danmark i fx 7, 14 eller 21 dage over et månedsskifte, for derefter at rejse tilbage for at arbejde i sit hjemland, vil det ikke føre til udbetaling af børnecheck.

Det skyldes, at Udbetaling Danmark administrerer kravet om "ikke marginal beskæftigelse" således, at borgeren skal have mindst 9 timers beskæftigelse om ugen i minimum en måned for at anses for at opfylde beskæftigelseskravet for ret til Børnecheck.

Udbetaling Danmark har oplyst til Skatteministeriet, at de ingen sager har i praksis på ydelsesmodtagere, som kun har været her én dag, uge eller måned.

Der er således ingen vandrende arbejdstagere, der får udbetalt børne- og ungeydelse på baggrund af en dags arbejde.

Det vil dog altid bero på en konkret vurdering, om borgeren anses for at opfylde beskæftigelseskravet.