Skatteministeriet
Nyhed 9. september 2013

Færre danskere skal betale topskat

Personbeskatning Færre danskere skal fremover betale topskat. I 2014 hæves grænsen for, hvornår man skal betale topskat med 28.100 kr. fra 421.000 kr. i 2013 til 449.100 kr. i 2014. Det betyder, at antallet fra danskere, som betaler topskat, falder fra 720.000 i 2012 til ca. 500.000 i 2014.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Færre danskere skal betale topskat

Beregningerne er lavet på baggrund af de opregulerede beløbsgrænser i skattelovgivningen, der vil gælde i 2014, og som netop er blevet offentliggjort af Skatteministeriet.

Stigningen i topskattegrænsen er dels en konsekvens af 2012-skattereformen, som løbende giver skattelettelser frem mod 2022, dels at den årlige regulering af beløbsgrænserne nu genoptages fra 2014 efter at have været suspenderet i 2010-2013.

Læs den fulde analyse her

[link|9757|Se de samlede beløbsgrænser her]