Skatteministeriet
Nyhed 8. maj 2013

Vækstplan DK-lovforslagene er sendt i høring

Vækstplan DK 2013 I dag er de fire lovforslag, der skal udmønte aftaler om Vækstplan DK, sendt i høring: Sænkelse af selskabsskatten, genindførelse af BoligJobordningen samt skattekreditter, sænkelse af afgifterne på øl og sodavand samt ændringer af energiafgifterne.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Vækstplan DK-lovforslagene er sendt i høring

Se de fire lovforslag og læs resuméer her:

Sænkelse af selskabsskatten:
Udkast til forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love

Genindførelse af BoligJobordningen samt skattekreditter:
Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven

Sænkelse af afgifterne på øl og sodavand mm.:
Udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringer af energiafgifterne:
Udkast til forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love

Høringsfristen på lovforslagene er den 28. maj, og de fremsættes fredag den 17. maj.