Skatteministeriet
Nyhed 28. juni 2013

Vækstplan DK er vedtaget

Vækstplan DK 2013 Torsdag blev de fire lovforslag, der skal udmønte aftaler om Vækstplan DK, vedtaget: Sænkelse af selskabsskatten, genindførelse af BoligJobordningen samt skattekreditter, sænkelse af afgifterne på øl og sodavand samt ændringer af energiafgifterne.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Vækstplan DK er vedtaget

Find de fire vedtagne lovforslag her:

L 216 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter)

L 217 - Forslag til Lov om ophævelse af lov om mineralvand m.v. og om ændring af lov om mineralvand m.v., øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love
(Ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af ølafgiften, bortfald af den vægtbaserede emballageafgift, øget momsfradrag på hotelovernatninger, samt forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede biler)

L 218 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love
(Aftaler om Vækstplan DK m.v. - nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.)

L 219 - Forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love
(Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker)

Læs mere om aftalen og delaftalen om Vækstplan DK.