Skatteministeriet
Ørestad
Nyhed 5. december 2013

Statens indtægter fra selskabsskatter stiger

Selskabsskat Det samlede provenu fra selskabsskatter i Danmark stiger. Det viser nye tal fra Skatteministeriet, som er offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af de åbne skattelister for 2012.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Statens indtægter fra selskabsskatter stiger

SKAT offentliggør i dag de såkaldte åbne skattelister for selskabers selskabsskat for indkomst året 2012. De åbne skattelister har til formål at sikre mere åbenhed og motivere virksomhederne til at bidrage til finansieringen af velfærdssamfundet.

I forbindelse med offentliggørelsen af de åbne skattelister har skatteministeriet foretaget en opgørelse over selskabernes samlede selskabssat. Opgørelsen viser, at det samlede provenu fra selskabsskatter i Danmark stiger. I 2012 er der således kommet næsten 50 mia. kr. i statskassen fra selskaber, der har aktivitet i Danmark. Det er en stigning på ca. 9 mia. kr. i forhold til 2011.

Fra 2011 til 2012 er andelen af selskaber, der betaler selskabsskatter i Danmark, vokset fra ca. 32 pct. til omkring 36 pct. Det er dog fortsat kun godt hvert tredje selskab, der betaler selskabsskat i Danmark.

Provenuet fra multinationale selskaber er også steget. I 2012 er der samlet betalt omkring 29 mia. kr. i selskabsskat fra multinationale selskaber. Det er en stigning på godt 4 mia. kr. i forhold til 2011. Størstedelen kommer fra danske multinationale selskaber.

Under 10 selskaber tegner sig for omkring 35 pct. af det samlede selskabsskatteprovenu. 46 selskaber betaler over halvdelen af det samlede provenu fra selskabsskatter i Danmark.

Som noget nyt vises selskabsskatten fra kulbrintevirksomhed og selskabsskatten fra øvrig aktivitet særskilt for de enkelte kulbrinteregistrerede virksomheder.

Oplysningerne om de enkelte selskabers selskabsskat vil være tilgængelige for enhver på skat.dk, og der vil kunne søges på både virksomhedsnavn og CVR-/SE-nummer.

Analyse af provenuet fra selskabsskatter
Analyse af antallet af skattebetalende selskaber
Oversigt over selskabernes selskabsskat i 2012 fordelt på størrelsen af selskabsskattebetalingen
Analyse af multinationale selskabers selskabsskattebetaling
Opgørelse over provenuet fra selskabsskat af kulbrintevirksomhed

Tallene er opgjort i forbindelse med offentliggørelsen af de åbne skattelister for indkomståret 2012.