Skatteministeriet
Husholdningsøkonomi
Nyhed 4. december 2013

Skatteændringer i finansloven for 2014

Finanslov Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i sidste uge en aftale om finansloven for 2014. Som en del af aftalen fremrykkes en række skatteelementer fra 2012-skattereformen og Vækstplan DK, blandt andet en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteændringer i finansloven for 2014

Som led i finanslovsaftalen for 2014 fremrykkes en del af de aftalte forhøjelser af beskæftigelsesfradraget fra 2012-skattereformen. Konkret betyder aftalen, at beskæftigelsesfradraget er højere i perioden 2014-2017 end ved gældende regler.

Ligeledes fremrykkes en del af de aftalte forhøjelser af det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. Det betyder, at det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere allerede er fuldt indfaset i 2014, hvilket er et år tidligere end ved gældende regler.

Skattelettelserne vil slå igennem via ændringer i den almindelige forskudsopgørelse. Borgerne vil kunne ændre i forskudsopgørelsen, når loven er stemt igennem i Folketinget i december, og når SKATs systemer er gjort klar. Dette vil gælde skattekort med kørselsdato fra 1. februar 2014.

Hvis en borger ikke ændrer sit forskud i 2014, vil skattelettelserne slå igennem på årsopgørelsen 2014, som borgerne modtager i foråret 2015. Denne metode er den gængse metode i forbindelse med ændringer i personskatten som følge af politiske aftaler, og blev også benyttet ved finansloven for 2013.

Endelig indeholder aftalen om fremrykning af en række skatteelementer i Aftaler om Vækstplan DK fra 2013. Det drejer sig om følgende:

  • Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift.
  • Forhøjelse af grænsen for skattekreditter vedr. forsknings- og udviklingsaktiviteter.
  • Længere momskreditter for små virksomheder med en årlig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr.
  • Nedsættelse til EU's minimumsafgift for alle brændsler til proces.
  • Fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring.

Læs mere om de enkelte skatteelementer og deres provenumæssige konsekvenser i faktaarkene.

Fremrykning af øget beskæftigelsesfradrag
Fremrykning af det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere
Fremrykning af skatteelementer i Aftaler om Vækstplan DK

Se også hele aftalen om finansloven for 2014 på Finansministeriets hjemmeside.