Politiske aftaler for den grønne omstilling

Den nuværende regering har indgået en række aftaler, som understøtter den grønne omstilling.

Status på udvalgte initiativer i den grønne omstilling

Skatteministeriet følger løbende op på, hvordan det går med de indgåede aftaler, som understøtter den grønne omstilling.

Ekspertgruppen for en Grøn skattereform

Med aftalen om en grøn skattereform blev der nedsat en ekspertgruppe, der skal belyse, hvordan en ensartet CO2-afgift kan indføres.