Nye boligskatteregler - hvad betyder det i din kommune?

På denne side kan du se, hvordan skattevirkningerne af de nye boligskatteregler og aftalen om kompensation til boligejerne vil påvirke boligejernes skattebetaling i 2024.

For hver bolig får du vist følgende nøgletal i 2020-niveau:

  • Ejendomsvurdering 2020, der viser den skønnede ejendomsværdi i 2020 baseret på de foreløbige 2020-vurderinger fra det nye ejendomsvurderingssystem.
  • Boligskat 2020, der viser de samlede boligskatter i 2020.
  • Boligskat 2021, der viser de samlede boligskatter i 2021, hvor ejendomsværdiskatten sænkes.
  • Boligskat 2024, der viser boligskatterne med det nye boligskattesystem inkl. skatterabatten til nuværende boligejere.
  • Lettelse i samlet skat*, der viser skattelettelsen i 2024 i kroner i forhold til de samlede skatter ved videreførelse af gældende skatteregler (gældende ved indgåelse af boligskatteforliget).
  • Betalt skat 2024, der viser de samlede boligskatter med det nye boligskattesystem inkl. skatterabat og virkningen af at kunne indefryse nominelle stigninger i boligskatterne fra 2017 for en ejer, som har boet i boligen i hele perioden. 
  • Lettelse i betalt skat**, der viser den reducerede skattebetaling inkl. indefrysningsordningen i 2024 i kroner i forhold til de samlede skatter ved gældende regler.
  • Skatterabat, der viser selve skatterabatten.
  • Tilbagebetalt skat, der viser tilbagebetalingen til de boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering i perioden 2011-2020. Dvs. typisk for de boliger, hvor vurderingen kun stiger lidt eller sættes ned i 2020, og som ikke har været stigningsbegrænsede på grundskylden. 
  • Aflyst grundskyld, den stigning i grundskylden, som boligejere kunne se frem til efter 2024 med gældende regler (uændrede grundskyldssatser) på nye vurderinger. Denne stigning aflyses med boligskatteomlægningen.

* Beregnet i forhold til de regler, der var gældende på tidspunktet for indgåelse af boligskatteforliget.
** Som *, men herudover korrigeret for indefrysning af stigninger i boligskatter siden 2017.