De nye ejendomsvurderinger

De nye ejendomsvurderinger udsendes til boligejerne fra september 2021 og frem og bruges til at fastsætte de værdier, du som boligejer skal betale skat af.

Som boligejer betaler du to typer skat af din ejendom. Du betaler skat af ejendomsværdien (ejendomsværdiskat) og skat af grundværdien (grundskyld). For at fastsætte de værdier, du skal betale skat af, bliver der både lavet en offentlig ejendomsvurdering og en offentlig grundvurdering.

De nye ejendomsvurderinger bliver sendt ud til boligejerne i etaper fra september 2021 og frem.

Datagrundlaget for de nye ejendomsvurderinger består af en lang række nye og forbedrede data om din ejendom og dit område. Data indsamles fra forskellige offentlige registre, og som noget nyt får du som ejer mulighed for at se de centrale data om din ejendom, inden den bliver vurderet.

Boligejere betaler to typer skat af deres ejendom. Der betales skat af ejendomsværdien (ejendomsværdiskat) og skat af grundværdien (grundskyld).

Nyt forsigtighedsprincip beskytter dig som boligejer

I forbindelse med udsendelse af de nye ejendomsvurderinger er der vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip, fordi en ejendom ikke har en ’sand’ handelsværdi, blandt andet fordi købere og sælgere typisk har forskellige krav og forventninger til, hvad den ’rigtige’ handelspris er. Der er med andre ord en naturlig usikkerhed forbundet med fastsættelsen af værdien af både ejendomme og grunde. Denne usikkerhed vil komme dig som boligejer til gode. Forsigtighedsprincippet indebærer nemlig, at det beløb, du skal betale boligskat af (dit beskatningsgrundlag), sættes 20 procent lavere end din ejendoms- og grundvurdering.

Der er en naturlig usikkerhed forbundet med at fastsætte værdien af både ejendomme og grunde. Derfor er der vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip. Det indebærer, at det beløb, boligejeren skal betale boligskat af, sættes 20 procent lavere end ejendoms- og grundvurderingen.

Ejendomsvurderingen og din boligskat

De nye ejendomsvurderinger kan danne grundlag for beskatningen af din bolig fra 2021 og frem.

De fleste boligejere vil dog i 2021-2023 stadig betale ejendomsværdiskat af ejendomsvurderingen fra 2001 plus 5 procent eller ejendomsvurderingen fra 2002.

Hvis den nye ejendomsvurdering, som du modtager fra 2020 fratrukket forsigtighedsnedslaget på 20 procent, er lavere end disse historiske værdier, vil du opleve, at ejendomsværdiskatten falder i 2021.

I 2021 betaler du dermed ejendomsværdiskat af den laveste af følgende tre værdier:

  • Ejendomsvurderingen 1/1-2001 plus 5 procent
  • Ejendomsvurderingen 1/1-2002
  • Ejendomsvurderingen for 2020 minus 20 procent

Tilsvarende vil de fleste boligejere i 2021 fortsat betale grundskyld af en stigningsbegrænset, videreført 2011-vurdering. Hvis den nye grundvurdering, som du modtager fra 2020 fratrukket forsigtighedsnedslaget på 20 procent, er lavere end beskatningsgrundlaget for grundskyld i 2020 plus en stigning på op til 7 procent, vil du opleve, at grundskylden falder i 2021

Du får penge tilbage, hvis du har betalt skat af en for høj vurdering

De tidligere ejendomsvurderinger har været videreført siden 2011. Hvis du som boligejer har betalt skat af en for høj vurdering i perioden 2011-2020, kan du se frem til at få den for meget betalte boligskat tilbage med renter.

Hvis du derimod har betalt skat af en for lav vurdering, bliver du ikke opkrævet ekstra boligskat med tilbagevirkende kraft.

Boligskat 30.08.21 Landkort Tilbagebetaling

Det skønnes foreløbigt, at der skal tilbagebetales ca. 14 mia. kr. (2021-niveau) skattefrit til boligejerne inkl. rente. Det forventes navnlig at være boligejere uden for de større byområder, der får penge tilbage. Tilbagebetalingerne forventes aktuelt at omfatte ca. 715.000 ejerboliger.

Den gennemsnitlige tilbagebetaling af skat (skat betalt af en for høj vurdering i 2011-2020) for nuværende ejerboliger (helårsboliger i form af enfamiliehuse og ejerlejligheder) pr. kommune  fremgår af nedenstående tabel.

 

Kommune kr.  Kommune kr.  Kommune kr.
København 1.000 Holbæk 12.000 Horsens 4.000
Frederiksberg 500 Faxe 21.250 Kolding 7.750
Ballerup 1.500 Kalundborg 15.500 Vejle 7.000
Brøndby 1.000 Ringsted 11.250 Herning 4.000
Dragør 1.250 Slagelse 16.750 Holstebro 6.000
Gentofte 1.000 Stevns 19.750 Lemvig 14.250
Gladsaxe 500 Sorø 15.750 Struer 25.500
Glostrup 1.750 Lejre 8.250 Syddjurs 8.000
Herlev 750 Lolland 20.500 Norddjurs 7.500
Albertslund 3.000 Næstved 20.500 Favrskov 7.500
Hvidovre 500 Guldborgsund 15.250 Odder 10.750
Høje-Taastrup 1.500 Vordingborg 29.250 Randers 4.000
Lyngby-Taarbæk 1.000 Bornholm 8.000 Silkeborg 5.250
Rødovre 500 Middelfart 5.250 Samsø 4.750
Ishøj 500 Assens 11.000 Skanderborg 2.750
Tårnby 250 Faaborg-Midtfyn 11.750 Aarhus 1.500
Vallensbæk 1.750 Kerteminde 14.750 Ikast-Brande 4.750
Furesø 3.000 Nyborg 9.000 Ringkøbing-Skjern 13.500
Allerød 2.000 Odense 1.500 Hedensted 6.250
Fredensborg 2.250 Svendborg 4.500 Morsø 9.000
Helsingør 7.750 Nordfyns 13.500 Skive 13.750
Hillerød 2.750 Langeland 23.750 Thisted 11.500
Hørsholm 4.500 Ærø 21.750 Viborg 12.750
Rudersdal 2.750 Haderslev 16.250 Brønderslev 8.000
Egedal 4.500 Billund 8.750 Frederikshavn 4.000
Frederikssund 7.250 Sønderborg 24.250 Vesthimmerlands 13.000
Greve 1.250 Tønder 17.750 Læsø 2.500
Køge 3.000 Esbjerg 2.000 Rebild 3.250
Halsnæs 6.250 Fanø 2.000 Mariagerfjord 12.250
Roskilde 3.000 Varde 17.250 Jammerbugt 7.750
Solrød 5.250 Vejen 9.000 Aalborg 2.750
Gribskov 12.500 Aabenraa 11.750 Hjørring 8.250
Odsherred 33.250 Fredericia 5.500    

Bemærk, at der er tale om skøn baseret på foreløbige vurderinger, hvorfor tallene kan ændre sig.

Beløbet vil endvidere afhænge af, hvor hurtigt vurderingerne udsendes (på grund af rentetilskrivning).