De nye ejendomsvurderinger

De nye ejendomsvurderinger udsendes forventeligt til boligejerne fra omkring sommeren 2021 og frem. Ejendomsvurderingerne bruges til at fastsætte de værdier, du som boligejer skal betale skat af.

Som boligejer betaler du to typer skat af din ejendom. Du betaler skat af ejendomsværdien (ejendomsværdiskat) og skat af grundværdien (grundskyld). For at fastsætte de værdier, du skal betale skat af, bliver der både lavet en offentlig ejendomsvurdering og en offentlig grundvurdering.

De nye ejendomsvurderinger bliver forventeligt sendt ud til boligejerne i etaper fra omkring sommeren 2021 og frem.

Datagrundlaget for de nye ejendomsvurderinger består af en lang række nye og forbedrede data om din ejendom og dit område. Data indsamles fra forskellige offentlige registre, og som noget nyt får du som ejer mulighed for at se de centrale data om din ejendom, inden den bliver vurderet.

Boligejere betaler to typer skat af deres ejendom. Der betales skat af ejendomsværdien (ejendomsværdiskat) og skat af grundværdien (grundskyld).

Nyt forsigtighedsprincip beskytter dig som boligejer

I forbindelse med udsendelse af de nye ejendomsvurderinger er der vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip, fordi en ejendom ikke har en ’sand’ handelsværdi, blandt andet fordi købere og sælgere typisk har forskellige krav og forventninger til, hvad den ’rigtige’ handelspris er. Der er med andre ord en naturlig usikkerhed forbundet med fastsættelsen af værdien af både ejendomme og grunde. Denne usikkerhed vil komme dig som boligejer til gode. Forsigtighedsprincippet indebærer nemlig, at det beløb, du skal betale boligskat af (dit beskatningsgrundlag), sættes 20 procent lavere end din ejendoms- og grundvurdering.

Der er en naturlig usikkerhed forbundet med at fastsætte værdien af både ejendomme og grunde. Derfor er der vedtaget et såkaldt forsigtighedsprincip. Det indebærer, at det beløb, boligejeren skal betale boligskat af, sættes 20 procent lavere end ejendoms- og grundvurderingen.

Ejendomsvurderingen og din boligskat

De nye ejendomsvurderinger kan danne grundlag for beskatningen af din bolig fra 2021 og frem.

De fleste boligejere vil dog i 2021-2023 stadig betale ejendomsværdiskat af ejendomsvurderingen fra 2001 plus 5 procent eller ejendomsvurderingen fra 2002. Hvis den nye ejendomsvurdering, som du modtager fra 2020 fratrukket forsigtighedsnedslaget på 20 procent, er lavere end disse historiske værdier, vil du opleve, at ejendomsværdiskatten falder i 2021.

I 2021 betaler du dermed ejendomsværdiskat af den laveste af følgende tre værdier:

  • Ejendomsvurderingen 1/1-2001 plus 5 procent
  • Ejendomsvurderingen 1/1-2002
  • Ejendomsvurderingen for 2020 minus 20 procent

Tilsvarende vil de fleste boligejere i 2021 fortsat betale grundskyld af en stigningsbegrænset, videreført 2011-vurdering. Hvis den nye grundvurdering, som du modtager fra 2020 fratrukket forsigtighedsnedslaget på 20 procent, er lavere end beskatningsgrundlaget for grundskyld i 2020 plus en stigning på op til 7 procent, vil du opleve, at grundskylden falder i 2021.

Du får penge tilbage, hvis du har betalt skat af en for høj vurdering

De tidligere ejendomsvurderingerne har været videreført siden 2011. Hvis du som boligejer har betalt skat af en for høj vurdering i perioden 2011-2020, kan du se frem til at få den for meget betalte boligskat tilbage med renter.

Hvis du derimod har betalt skat af en for lav vurdering, bliver du ikke opkrævet ekstra boligskat med tilbagevirkende kraft.

Læs mere

Du kan læse mere om principperne for de nye ejendomsvurderinger på Vurderingsportalen.dk eller i følgende faktaark, der blev lanceret i forbindelse med aftalen om kompensation til boligejerne i maj 2020:

Hvordan fordeles tilbagebetalingen af 13 mia. kr. til boligejerne?

Brede forlig om nye ejendomsvurderinger og boligskatten sikrer tryghed

Nye ejendomsvurderinger