Boligskattereglerne fra 2024

De nye boligskatteregler, der træder i kraft fra 2024, betyder blandt andet lavere satser på både ejendomsværdiskat og grundskyld for dig som boligejer.

Fra 2024 kommer der nye boligskatteregler, der både medfører lavere ejendomsværdiskattesatser og lavere gennemsnitlige grundskyldspromiller i langt de fleste kommuner. De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i 2021-2028.

Et bredt flertal i Folketinget indgik i 2017 forliget Tryghed om boligbeskatning. På denne side kan du læse mere om de nye boligskatteregler og få et overblik over, hvad der kommer til at ske med din boligskat fra 2024.

Satserne for både ejendomsværdiskat og grundskyld sænkes

Det er din ejendomsvurdering, der danner grundlag for beskatningen af din bolig. En del boligejere vil opleve, at deres nye ejendomsvurdering, som udsendes fra september 2021, er højere end den nuværende vurdering, der er fra 2011/2012. Det skyldes blandt andet, at boligpriserne er steget de seneste år.

For at undgå, at de højere vurderinger vil medføre højere samlet boligskat for dig som boligejer, er det aftalt at sænke satserne for både ejendomsværdiskatten og grundskylden med virkning fra 2024.

En del boligejere vil opleve, at deres nye ejendomsvurdering er højere end de tidligere. For at undgå, at en højere vurdering medfører en højere samlet boligskat for boligejerne, sænkes satserne for både ejendomsværdiskatten og grundskylden fra 2024.

Selv hvis din ejendom er steget meget i værdi, får du ikke en skattestigning

Hvis du som boligejer – selv med de lavere skattesatser – umiddelbart står til at stige i skat, får du en skatterabat, så boligskatten alligevel ikke stiger. Det kan fx være tilfældet, hvis din ejendom er steget meget i værdi de seneste år.

Skatterabatten betyder, at din boligskat ikke stiger i 2024 i forhold til, hvis boligskatte-reglerne gældende i 2023 var blevet videreført.

Skatterabatten gælder ikke for nye boligkøbere fra 2024, da de – i modsætning til nuværende boligejere – kan planlægge deres boligøkonomi efter de nye skatteregler.

Hvis man som boligejer - selv med de lavere skattesatser fra 2024 - står til at stige i boligskat, får man en skatterabat. Skatterabatten betyder, at boligskatten ikke stiger i 2024 i forhold til, hvis de tidligere boligskatteregler var blevet videreført.

Skattestigninger kan indefryses

Efter 2024 vil både ejendomsværdiskatten og grundskylden følge vurderingen af henholdsvis din bolig og din grund. Det vil sige, at hvis din vurdering falder, falder din skattebetaling også.

Hvis værdien af din bolig – og dermed din samlede boligskat – stiger efter 2024, kan du indefryse stigningen. Indefrysningen betyder, at du som boligejer kan få udskudt en del af betalingen af din boligskat. På den måde undgår du, at din skatteregning pludselig stiger. Det indefrosne beløb vil først blive afregnet, når du sælger din bolig. Det er også muligt at betale stigninger i boligskatten løbende.

Hvis værdien af en bolig og dermed den samlede boligskat stiger efter 2024, kan boligejeren indefryse stigningen. Indefrysningen betyder, at boligejeren kan få udskudt en del af betalingen af boligskatten. Det indefrosne beløb bliver først afregnet, når boligen sælges.

Eksempler på beskatning af typiske enfamilieshuse i 2024 i udvalgte kommuner

I 2024 forventes boligskatten at være reduceret for knap 2 ud af 3 boligejere i 2024 sammenlignet med, hvis de nuværende skatteregler var blevet videreført.

For ejere af enfamilieshuse forventes den største relative skattelettelse af boligskatten at være i landdistriktskommuner som fx Guldborgsund og Haderslev. Omvendt forventes de aflyste grundskyldsstigninger at være størst i hovedstadsområdet, jf. nedenstående tabel. 

Kr. (2020-niveau) Guldborgsund Haderslev Brønderslev Horsens Herlev Gentofte
Ejendomsvurdering (2020) 800.000 1.000.000 1.100.000 1.700.000 3.800.000 8.400.000
Boligskat i 2020 12.200 12.900 13.200 16.800 38.100 62.200
Boligskat i 2021, gældende regler 10.100 11.300 12.200 16.000 37.100 60.500
Boligskat i 2024, 2020-regler* 11.500 12.500 13.100 16.800 39.500 64.300
Boligskat i 2024, nye regler 7.800 8.200 9.400 13.700 33.700 58.600
Skattelettelse ift. 2020-regler*            
Skattelettelse i kr.  3.700 4.300 3.700 3.100 5.800 5.700
Skattelettelse i pct.  32 34 28 19 15 9
Skatterabat - - - - - 3.200
Tilbagebetalt skat 19.800 19.500 8.800 - 2.700 -
Aflyst grundskyld 1.900 2.300 3.700 6.200 44.300 46.400

Bemærk, at der er tale om skøn baseret på foreløbige vurderinger på tidspunktet for indgåelse af Aftalen om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen (maj 2020), hvorfor tallene kan ændre sig.

Stigninger i grundskylden efter 2017 indefryses, så den betalte skat vil i 2024 typisk være lavere end det angivne.

*Boligskat ved videreførelse af de skatteregler, der gjaldt på tidspunktet for indgåelse af boligskatteforliget. Tallene er afrundet til nærmeste 100 kr. for boligskat og nærmeste 100.000 kr. for vurderingen.

Eksempler på beskatning af typiske ejerlejligheder i 2024 i to udvalgte kommuner

Der er ca. 5 gange så mange enfamilieshuse i Danmark som ejerlejligheder. I fx København er der dog væsentligt flere ejerlejligheder end enfamilieshuse.

De fleste ejere af ejerlejligheder vil i 2024 få en skatterabat, så de ikke stiger i boligskat i forhold til, hvis de gældende skatteregler var blevet videre ført. Ligesom for enfamilieshuse forventes de aflyste grundskyldsstigninger at være størst i hovedstadsområdet.

Kr. (2020-niveau) Aalborg København
Ejendomsvurdering (2020) 1.600.000 3.000.000
Boligskat i 2020 10.100 14.700
Boligskat i 2021, gældende regler 9.400 13.800
Boligskat i 2024, 2020-regler* 9.700 14.400
Boligskat i 2024, nye regler 8.900 13.200
Skattelettelse ift. 2020-regler*    
Skattelettelse i kr.  800 1.200
Skattelettelse i pct.  8 9
Skatterabat 4.600 11.000
Tilbagebetalt skat - -
Aflyst grundskyld 12.700 43.500

Bemærk, at der er tale om skøn baseret på foreløbige vurderinger på tidspunktet for indgåelse af Aftalen om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen (maj 2020), hvorfor tallene kan ændre sig.

Stigninger i grundskylden efter 2017 indefryses, så den betalte skat vil i 2024 typisk være lavere end det angivne.

*Boligskat ved videreførelse af de skatteregler, der gjaldt på tidspunktet for indgåelse af boligskatteforliget. Tallene er afrundet til nærmeste 100 for boligskat og nærmeste 100.000 for vurderingen.