Boligskatten frem mod 2024

I 2024 kommer der nye regler for boligskatterne. Indtil de nye regler træder i kraft, er du som boligejer beskyttet af blandt andet et skattestop på ejendomsværdiskatten og en stigningsbegrænsning på grundskylden.

I 2024 indføres der nye regler for boligskatterne. Et bredt flertal i Folketinget indgik i maj 2020 Aftale om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen.

Aftalen har til formål at sikre tryghed for dig som boligejer ved, at den boligskat, som du løbende betaler, ikke stiger frem mod 2024, hvor de nye boligskatteregler træder i kraft.

På denne side kan du læse mere om, hvad aftalen betyder for både din ejendomsværdiskat og din grundskyld.

Du får en skattelettelse på ejendomsværdiskatten

Der er skattestop på ejendomsværdiskatten, indtil de nye boligskatteregler træder i kraft i 2024. Skattestoppet indebærer, at din ejendomsværdiskat ikke kan stige i kroner og øre. Med Aftale om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen lettes ejendomsværdiskatten med godt 1 mia. kr. med virkning fra 2021. 

Stigninger i din grundskyld begrænses og indefryses automatisk

Med aftalen reduceres de årlige stigninger i din grundskyld, så den højst kan stige med 2,8 procent årligt i 2022-2024 i stedet for 7 procent årligt, som det ellers er tilfældet med de gældende regler.

Derudover indefryses eventuelle stigninger i din grundskyld automatisk indtil 2024. Indefrysningen indebærer, at du kan få udskudt en del af betalingen af din grundskyld til 2024. På den måde undgår du, at din skatteregning pludselig stiger.

Indefrysningen er automatisk, men fra 2. halvår 2021 har du mulighed for at vælge den fra. Hvis du ønsker at betale din allerede indefrosne grundskyld og fremtidige grundskyldsstigninger fra 2021-2023, kan du altså gøre det fra andet halvår af 2021.

Hvis du vælger ikke at betale det indefrosne beløb i 2021-2023, løber der ikke renter på før 2024.

Læs mere

Du kan læse mere om boligskatterne frem mod 2024 i følgende faktaark, der blev lanceret i forbindelse med aftalen om kompensation til boligejerne i maj 2020:

Skattelettelser for boligejere over hele landet allerede i 2021 og yderligere fra 2024

Boligskattesatser nedsættes i 2021 og markant fra 2024 for at sikre tryghed

Tryghed for boligejerne ved udskydelse af de nye boligskatteregler