Skatteministeriet
14. september 2017

Grønne afgifter 2010 - 2018

Detaljeret tabel over grønne afgifter 2010 - 2018

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Grønne afgifter 2010 - 2018

Gå til: [ 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2018 ]
Retur til: Det grønne skattetryk

Tabel e. Grønne afgifter 2010 - 2018
Mio. kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*  
Energiafgifter mv.
Afgift af stenkul mv. 2.450 2.418 2.473 3.045 2.697 2.376 1.980 1.900 1.900  
Afgift af elektricitet 10.204 11.989 11.155 10.938 11.668 11.684 10.614 12.400 12.400  
Afgift af gas1) - - - - - - - - -  
Naturgasafgift2) 4.418 4.429 4.005 4.908 4.211 3.209 3.170 3.100 3.100  
Afgift af VE-brændsler - - - 0 0 0 0 0 0  
Afgifter af visse olieprodukter3) 9.086 9.252 9.098 9.266 9.326 9.366 9.678 9.800 9.900  
Afgift af benzin 8.132 7.719 7.457 7.241 7.281 7.351 7.513 7.500 7.500  
Energiafgifter i alt 34.290 35.807 34.188 35.398 35.183 33.986 32.956 34.700 34.800  
Afgifter vedr. motorkøretøjer
Vægtafgift/ brændstofforbrugsafgift 10.019 9.873 10.042 10.886 10.592 10.864 10.609 10.320 10.740  
Registreringsafgift 13.390 13.760 13.125 14.914 15.865 17.563 19.514 21.240 22.170  
Ansvarsforsikringsafgift 1.855 1.758 1.731 1.600 1.579 1.532 1.534 1.600 1.600  
Vejbenyttelsesafgift 370 371 378 383 381 393 433 445 464  
Motorkøretøjsafgifter i alt 25.634 25.762 25.275 27.783 28.417 30.351 32.090 33.605 34.974  
Miljøafgifter
CO2-afgift 5.757 5.897 5.676 5.866 3.620 3.653 3.562 3.500 3.500  
Afgift af svovl (SO2) 47 47 45 52 40 42 39 40 40  
Afgift af engangsservice4) - - - - - - - - -  
Afgift af emballage5) 1.060 936 1.008 1.010 663 657 683 686 708  
Afgift af reklametryksager - - - 0 0 0 0 0 0  
Afgift vedr. CFC 56 71 69 81 73 67 69 70 65  
Afgift af klorerede opløsningsmidler mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Afgift af bekæmpelsesmidler (pesticider) 461 477 551 659 443 598 513 540 550  
Afgift af affald 260 125 166 155 172 137 145 150 145  
Afgift af råstofmaterialer 114 142 138 134 134 145 148 150 150  
Afgift af spildevand 201 185 179 147 201 319 294 280 280  
Afgift af ledningsført vand 1.364 1.400 1.503 1.584 1.503 1.662 1.598 1.600 1.630  
Afgift af nikkel/cadmium batterier 4 3 1 3 2 2 1 2 2  
Afgift af pvc og ptalater 23 22 20 18 19 19 18 20 20  
Afgift af kvælstof 23 19 13 22 15 17 21 20 20  
Afgift af mineralsk fosfor 52 50 48 49 52 51 52 50 50  
Afgift af kvælstofoxider(NOx) 189 202 443 875 742 823 545 150 150  
Afgift af visse vækstfremmere 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tilskud til miljøvenlige lastbiler (EURO 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Miljøafgifter i alt 9.609 9.576 9.861 10.655 7.679 8.190 7.688 7.258 7.310  
Grønne afgifter i alt 69.533 71.145 69.324 73.836 71.279 72.527 72.733 75.563 77.084  
BNP, mia. kr. (i markedspriser) 1.810,9 1.846,9 1.895,0 1.929,7 1.977,3 2.027,2 2.064,8 2.135,7 2.217,8  
I pct. af BNP (Grønt skattetryk) 3,8 3,9 3,7 3,8 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5  

Kilde: Statsregnskabet ( SRC ), Skatteministeriet; Skatter og Afgifter, Danmarks Statistik; Økonomisk Oversigt, Økonomiministeriet; Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.
* skøn august 2017.
1) Indtægten fra afgift af gas bogføres sammen med afgift af visse olieprodukter mv. fra 1998.
2) Naturgasafgiften blev indført i 1996. Afgiften omfatter naturgas, bygas mv.
3) Provenuet af afgift af visse olieprodukter er inkl. afgift af gas fra og med 1998, jf. fodnote 1.
4) Fra og med 2002 blev afgift af engangsservice bogført sammen med emballageafgiften.
5) Jf. fodnote 4.