Skatteministeriet

Skatteudgifter

Hvor stor er skatteudgiften ved, at pendlere i visse yderkommuner gives forhøjet befordringsfradrag for kørsel udover 120 km pr. arbejdsdag? Hvad udgør skatteudgiften ved, at visse vederlag til børn og pensionister for begrænset arbejde i privatsfæren ikke medregnes til den skattepligtige indkomst? Hvad udgør skatteudgiften ved, at personbefordring (kollektiv transport, taxi mv.) er momsfritaget? I skatte- og afgiftslovgivningen findes der mere end hundrede af sådanne særregler eller undtagelsesbestemmelser. Oplysninger herom findes på siderne i kategorien Skatteudgifter.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteudgifter

Skatteudgifter er et mål for de økonomiske konsekvenser af afvigelser fra det gældende skatte- og afgiftssystem, der indebærer en gunstig skatte- eller afgiftsmæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere, eksempelvis i form af skatte- eller afgiftsfritagelser eller særlig lav beskatning eller i form af særlige fradrag, der reducerer skatte- eller afgiftsgrundlaget.

Skatteudgifter kan således i teknisk forstand defineres som offentlige indtægter, der ikke opkræves eller reelt som indirekte offentlige udgifter. Formålet med at opgøre skatteudgifter er at synliggøre denne del af de offentlige udgifter.

 

 

14. december 2017

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2016/2017

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

14. december 2017

Skatteudgifter - en samlet oversigt

Skatteudgifter Oversigt over skatteudgifterne som de fremgik af senest opdaterede liste fra FFL06 og ændrede/indførte skatteudgifter som følge af ændret/ny lovgivning

25. november 2016

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2015/2016

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

2. oktober 2015

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2014/2015

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

1. september 2014

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2013/2014

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

29. august 2013

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2012/2013

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

30. august 2012

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2011/2012

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

5. juli 2011

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2010/2011

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

24. juni 2010

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2009/2010

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

10. november 2009

Skatteudgifter i forbindelse med Forårspakke 2.0

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

2. oktober 2008

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2007/2008

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere