Skatteministeriet

Provenuoversigter

Hvad er provenuvirkningen af Skatteministeriets lovgivning? Hvor meget opkræves der i skatter og afgifter fra borgere og virksomheder? Det kan du finde svar på her.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigter

Skatteministeriet har i mange år været den største producent af nye lovforslag. På siderne under Provenuoversigter kan du finde sider med oplysninger om de provenu­mæssige konse­kvenser for stat og kommuner af hvert enkelt lovforslag, der er gennem­ført på Skatte­ministeriets lovområde i de seneste Folke­tingsår.

Du finder også indtægtslister, der måned for måned angiver, hvor meget der opkræves i skatter og afgifter fra borgere og virksomheder i Danmark.

14. september 2017

Afgifter - provenuet af afgifter og moms

Provenu Oversigt over provenuet af afgifter i årene 2011-2018 fordelt på de enkelte afgiftstyper

12. september 2017

Indtægtslister for 2017

Indtægtslister Indtægtslisten for juni 2017 samt regneark med tal for de forløbne måneder af 2017. Her vises indtægtslister måned for måned for de skatter og afgifter, der er opkrævet fra borgere og virksomheder i Danmark

29. maj 2017

Indtægtslister for 2016

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2016

20. april 2017

Pensionsafkastskat og realrenteafgift 1998-2015

Pensionsbeskatning Oversigt over realrenteafgift i 1998-1999 og pensionsafkastskat i 2000-2015

3. april 2017

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2015/2016

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2015/2016 på Skatteministeriets område

1. januar 2017

Skattedelingsregler - sektorfordeling

Skatteøkonomi Skattedelingsregler for indkomst- og ejendomsskatter mellem stat, kommuner og kirke

15. december 2016

Skatter - provenuet af person- og selskabsskatter

Provenu Oversigt over provenuet af indkomstskatter i årene 2010-2017 fordelt på de enkelte skattearter

25. november 2016

Skatteudgifter - en samlet oversigt

Skatteudgifter Oversigt over skatteudgifterne som de fremgik af senest opdaterede liste fra FFL06 og ændrede/indførte skatteudgifter som følge af ændret/ny lovgivning

25. november 2016

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2015/2016

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

7. marts 2016

Indtægtslister for 2015

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2015

2. oktober 2015

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2014/2015

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2014/2015 på Skatteministeriets område

2. oktober 2015

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2014/2015

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

30. marts 2015

Indtægtslister for 2014

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2014

9. september 2014

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2013/2014

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2013/2014 på Skatteministeriets område

1. september 2014

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2013/2014

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

3. marts 2014

Indtægtslister for 2013

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2013

29. august 2013

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2012/2013

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

19. august 2013

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2012/2013

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2012/2013 på Skatteministeriets område

15. marts 2013

Stilleskruer i personbeskatningen (2013 provenutal)

Personbeskatning Provenumæssige konsekvenser af ændringer af centrale skattesatser og beløbsgrænser i indkomstbeskatningen

31. december 2012

Indtægtslister for 2012

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2012

24. oktober 2012

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2011/2012

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2011/2012 på Skatteministeriets område

30. august 2012

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2011/2012

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

31. december 2011

Indtægtslister for 2011

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2011

5. juli 2011

Skatteudgifter i gennemførte skatte- og afgiftslove i 2010/2011

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere

10. juni 2011

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2010/2011

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2010/2011 på Skatteministeriets område