Skatteministeriet
18. september 2015

Skattetryk - en international sammenligning i 2014

Skattetryk International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2014

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattetryk - en international sammenligning i 2014

Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte forskellige familietyper i 21 udvalgte OECD-lande. Beregningerne tager hensyn til de samlede skatter på arbejde - dvs. både indkomstskatter og lønafhængige skatter betalt af såvel arbejdstagere som arbejdsgivere. I tabel tre og fire er yderligere inddraget de indirekte skatter i form af moms og afgifter. Disse tabeller giver således et billede af den samlede beskatning af arbejdsindkomsten.

Tabellerne er en opdatering af udvalgte tabeller fra artiklen Beskatning af arbejdskraft, som er trykt i tidsskriftet Skaτ december 2002. Der henvises til artiklen for en redegørelse af, hvordan skattebelastningen på arbejde beregnes og for en diskussion af en række kritikpunkter og svagheder ved internationale sammenligninger.

Tabellerne bygger på internationalt sammenlignelige tal fra OECD. Tabellerne her på siden vil blive løbende opdateret i takt med nye tal fra OECD.

I figurerne efter hver tabel er vist den internationale sammenligning for 3 udvalgte familietyper. En enlig uden børn, der har en løn på hhv. 67, 100 og 167 pct. af gennemsnitsindkomsten.

Tabel 1. Den direkte gennemsnitsskat på arbejdsindkomst i 2014 for otte forskellige familietyper i 21 udvalgte OECD-lande i procent
  Enlig Enlig Enlig Enlig Gift Gift Gift Gift
  Uden børn Uden børn Uden børn 2 børn 2 børn 2 børn 2 børn Uden børn
  671) 100 167 67 100-0 100-33 100-67 100-33
Belgien 49,9 55,6 60,8 36,1 40,6 41,8 48,4 48,1
Danmark 36,4 38,1 43,6 9,1 27,2 31,8 33,6 36,7
Finland 38,4 43,9 49,7 27,7 38,9 36,5 38,7 40,2
Frankrig 45,2 48,4 54,3 36,7 40,5 37,6 43,7 44,4
Grækenland 35,7 40,4 48,0 37,5 43,4 40,9 41,4 39,5
Irland 22,1 28,2 39,6 -18,9 9,9 14,8 20,3 21,0
Italien 42,4 48,2 53,8 26,7 39,0 39,7 42,4 44,1
Luxembourg 30,4 37,6 44,6 5,9 15,1 19,5 25,2 28,7
Nederlandene 32,1 37,7 43,1 11,6 31,9 28,9 31,0 33,6
Norge 33,9 37,0 42,6 22,2 32,2 31,4 33,5 34,3
Polen 34,8 35,6 36,2 29,6 30,0 31,4 32,6 34,8
Portugal 35,0 41,2 47,5 25,2 29,8 30,9 36,8 34,8
Slovakiet 38,6 41,2 43,3 26,7 27,9 33,3 35,4 39,3
Spanien 37,3 40,7 45,0 30,5 34,9 36,5 37,6 37,5
Storbritannien 26,4 31,1 37,5 5,6 26,6 22,9 26,5 26,3
Sverige 40,5 42,5 50,6 33,0 37,4 36,9 38,7 40,7
Tjekkiet 39,7 42,6 45,0 24,9 26,8 32,9 35,5 40,4
Tyskland 45,1 49,3 51,3 31,3 33,8 38,6 42,2 45,1
Ungarn 49,0 49,0 49,0 26,1 34,6 38,2 40,4 49,0
USA 29,4 31,5 36,3 12,1 20,6 25,1 26,9 29,9
Østrig 44,8 49,4 52,0 29,1 38,8 38,4 41,9 45,4

Kilde: OECD Taxing Wages 2013/14.
Note: En negativ gennemsnitsskat opstår, fordi skatteværdien af de samlede fradrag overstiger de samlede skattebetalinger.
1. Værdien angiver den procentvise andel af hver enkelt stiliserede arbejders løn i forhold til det gennemsnitlige lønniveau i en række sektorer. For ægtepar har den ene ægtefælle i alle de stiliserede typer en løn på 100 pct. af gennemsnitsindkomsten, mens den anden har en løn på henholdsvis 0, 33 og 67 pct. af gennemsnittet.

Figur 1. Den direkte gennemsnitsskat på arbejdsindkomst for tre forskellige familietyper i 2014, procent
direktegenslavtl_2014 direktegensgennl_2014 direktegenshøjtl_2014

Kilde: OECD Taxing Wages 2013/2014.
Anm.: Lavtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 67 pct. af gennemsnittet, Gennemsnitslønnede er en enlig uden børn med en løn på 100 pct. af gennemsnittet og Højtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 167 pct. af gennemsnittet.

Tabel 2. Den marginale direkte skat på arbejdsindkomst i 2014 for otte forskellige familietyper i 21 udvalgte OECD-lande i procent
  Enlig Enlig Enlig Enlig Gift Gift Gift Gift
  Uden børn Uden børn Uden børn 2 børn 2 børn 2 børn 2 børn Uden børn
  671) 100 167 67 100-0 100-33 100-67 100-33
Belgien 66,3 66,3 68,5 66,3 66,3 66,3 65,5 66,3
Danmark 40,1 42,5 56,2 38,5 42,5 42,5 42,5 42,5
Finland 54,5 55,4 58,4 54,5 55,4 55,4 55,4 55,4
Frankrig 62,6 59,3 59,9 57,0 43,5 58,3 50,9 50,9
Grækenland 48,0 48,7 56,0 48,7 49,3 49,3 49,3 48,7
Irland 37,7 56,7 56,7 67,9 37,7 37,7 37,7 37,7
Italien 55,3 55,3 62,6 56,5 56,5 56,5 55,9 55,3
Luxembourg 45,8 55,1 55,1 50,0 39,0 44,1 50,9 44,1
Nederlandene 47,6 51,1 53,4 50,7 51,1 51,1 51,1 51,1
Norge 42,7 50,6 53,3 42,7 50,6 50,6 50,6 50,6
Polen 37,2 37,2 37,2 29,6 37,2 37,2 37,2 37,2
Portugal 53,9 53,9 60,8 51,1 39,8 51,1 51,1 53,9
Slovakiet 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5
Spanien 45,7 49,5 40,0 53,0 49,5 49,5 49,5 49,5
Storbritannien 40,2 40,2 49,0 76,3 40,2 40,2 40,2 40,2
Sverige 45,5 48,2 67,2 45,5 48,2 48,2 48,2 48,2
Tjekkiet 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6
Tyskland 55,5 60,0 44,3 53,8 52,2 55,2 57,5 55,5
Ungarn 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
USA 34,3 43,6 43,6 50,4 34,3 34,3 34,3 34,3
Østrig 56,9 60,6 42,2 56,9 60,6 60,6 60,6 60,6

Kilde: OECD Taxing Wages 2013/2014.
1. Værdien angiver den procentvise andel af hver enkelt stiliserede arbejders løn i forhold til det gennemsnitlige lønniveau i en række sektorer. For ægtepar har den ene ægtefælle i alle de stiliserede typer en løn på 100 pct. af gennemsnitsindkomsten, mens den anden har en løn på henholdsvis 0, 33 og 67 pct. af gennemsnittet.

Figur 2. Den marginale direkte skat på arbejdsindkomst for tre forskellige familietyper i 2014, procent
direktemarglavtl_2014 direktemarggennl_2014 direktemarghøjtl_2014

Kilde: OECD Taxing Wages 2013/2014.
Anm.: Lavtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 67 pct. af gennemsnittet, Gennemsnitslønnede er en enlig uden børn med en løn på 100 pct. af gennemsnittet og Højtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 167 pct. af gennemsnittet.

Tabel 3. Den sammensatte gennemsnitsskat på arbejdsindkomst i 20141) for otte forskellige familietyper i 21 udvalgte OECD-lande i procent
  Enlig Enlig Enlig Enlig Gift Gift Gift Gift
  Uden børn Uden børn Uden børn 2 børn 2 børn 2 børn 2 børn Uden børn
  671) 100 167 67 100-0 100-33 100-67 100-33
Belgien 58,3 63,1 67,4 46,9 50,6 51,6 57,1 56,9
Danmark 53,0 54,2 58,3 32,7 46,1 49,6 50,8 53,1
Finland 52,8 57,0 61,5 44,6 53,2 51,3 53,1 54,2
Frankrig 54,2 56,9 61,8 47,1 50,3 47,8 52,9 53,5
Grækenland 45,5 49,5 56,0 47,0 52,1 50,0 50,4 48,8
Irland 36,6 41,6 50,9 3,3 26,7 30,7 35,2 35,7
Italien 50,2 55,2 60,1 36,6 47,3 47,8 50,2 51,6
Luxembourg 50,8 55,9 60,9 33,5 40,0 43,1 47,1 49,6
Nederlandene 44,9 49,5 53,9 28,4 44,8 42,4 44,1 46,2
Norge 49,5 51,9 56,2 40,6 48,2 47,6 49,2 49,8
Polen 45,4 46,1 46,6 41,1 41,4 42,6 43,6 45,4
Portugal 45,7 51,0 56,2 37,6 41,5 42,4 47,3 45,6
Slovakiet 47,2 49,5 51,3 37,0 38,0 42,6 44,5 47,8
Spanien 44,9 47,9 51,7 39,0 42,8 44,2 45,3 45,2
Storbritannien 37,7 41,6 47,0 20,1 37,8 34,7 37,8 37,6
Sverige 53,9 55,4 61,8 48,1 51,5 51,2 52,5 54,1
Tjekkiet 51,0 53,4 55,3 39,0 40,5 45,5 47,6 51,5
Tyskland 54,3 57,7 59,4 42,7 44,8 48,8 51,8 54,2
Ungarn 60,5 60,5 60,5 42,7 49,3 52,1 53,8 60,5
USA 32,5 34,5 39,1 15,9 24,1 28,3 30,1 32,9
Østrig 55,2 58,9 61,1 42,4 50,3 50,0 52,8 55,7

Kilde: OECD Taxing Wages 2013/2014, OECD Revenue Statistics 1965-2013, 2014 Edition.
1. Den indirekte skattebelastning, som indgår i beregningen af den sammensatte skattebelastning, er for 2012.
2. Værdien angiver den procentvise andel af hver enkelt stiliserede arbejders løn i forhold til det gennemsnitlige lønniveau i en række sektorer. For ægtepar har den ene ægtefælle i alle de stiliserede typer en løn på 100 pct. af gennemsnitsindkomsten, mens den anden har en løn på henholdsvis 0, 33 og 67 pct. af gennemsnittet.

Figur 3. Den sammensatte gennemsnitsskat på arbejdsindkomst for tre forskellige familietyper i 2014, procent
sammensatgenslavtl_2014 sammensatgensgennl_2014 sammensatgenshøjtl_2014

Kilde: OECD Taxing Wages 2013/2014, OECD Revenue Statistics 1965-2013, 2014 Edition.
Anm.: Lavtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 67 pct. af gennemsnittet, Gennemsnitslønnede er en enlig uden børn med en løn på 100 pct. af gennemsnittet og Højtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 167 pct. af gennemsnittet.

Tabel 4. Den sammensatte marginalskat på arbejdsindkomst i 20141) for otte forskellige familietyper i 21 udvalgte OECD-lande i procent
  Enlig Enlig Enlig Enlig Gift Gift Gift Gift
  Uden børn Uden børn Uden børn 2 børn 2 børn 2 børn 2 børn Uden børn
  671) 100 167 67 100-0 100-33 100-67 100-33
Belgien 72,0 72,0 73,8 72,0 72,0 72,0 71,3 72,0
Danmark 55,7 57,4 67,6 54,4 57,4 57,4 57,4 57,4
Finland 65,1 65,8 68,2 65,1 65,8 65,8 65,8 65,8
Frankrig 68,8 66,0 66,5 64,1 52,8 65,1 59,0 59,0
Grækenland 56,0 56,5 62,7 56,5 57,1 57,1 57,1 56,5
Irland 49,3 64,7 64,7 73,8 49,3 49,3 49,3 49,3
Italien 61,3 61,3 67,7 62,4 62,4 62,4 61,8 61,3
Luxembourg 61,7 68,3 68,3 64,7 56,9 60,5 65,3 60,5
Nederlandene 57,5 60,3 62,2 60,1 60,3 60,3 60,3 60,3
Norge 56,2 62,3 64,3 56,2 62,3 62,3 62,3 62,3
Polen 47,4 47,4 47,4 41,1 47,4 47,4 47,4 47,4
Portugal 61,6 61,6 67,3 59,2 49,8 59,2 59,2 61,6
Slovakiet 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0
Spanien 52,4 55,7 47,3 58,7 55,7 55,7 55,7 55,7
Storbritannien 49,4 49,4 56,8 79,9 49,4 49,4 49,4 49,4
Sverige 57,8 59,9 74,6 57,8 59,9 59,9 59,9 59,9
Tjekkiet 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 58,2
Tyskland 62,9 66,7 53,6 61,5 60,1 62,7 64,6 62,9
Ungarn 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5
USA 37,2 46,1 46,1 52,6 37,2 37,2 37,2 37,2
Østrig 65,0 68,0 53,1 65,0 68,0 68,0 68,0 68,0

Kilde: OECD Taxing Wages 2013/2014, OECD Revenue Statistics 1965-2013, 2014 Edition.
1. Den indirekte skattebelastning, som indgår i beregningen af den sammensatte skattebelastning, er for 2012.
2. Værdien angiver den procentvise andel af hver enkelt stiliserede arbejders løn i forhold til det gennemsnitlige lønniveau i en række sektorer. For ægtepar har den ene ægtefælle i alle de stiliserede typer en løn på 100 pct. af gennemsnitsindkomsten, mens den anden har en løn på henholdsvis 0, 33 og 67 pct. af gennemsnittet.

Figur 4. Den sammensatte marginalskat på arbejdsindkomst for tre forskellige familietyper i 2014, procent
sammensatmarglavtl_2014 sammensatmarggennl_2014 sammensatmarghøjtl_2014

Kilde: OECD Taxing Wages 2013/2014, OECD Revenue Statistics 1965-2013, 2014 Edition.
Anm.: Lavtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 67 pct. af gennemsnittet, Gennemsnitslønnede er en enlig uden børn med en løn på 100 pct. af gennemsnittet og Højtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 167 pct. af gennemsnittet.