Skatteministeriet
14. september 2017

Momsgrundlaget

Oversigt over udviklingen i momsgrundlaget 2011-2018 fordelt på grundlagstyper

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Momsgrundlaget

Tabel 1 viser udviklingen i momsgrundlagets fordeling i perioden 2011–2018. Af tabellen fremgår det, at fordelingen er nogenlunde konstant.

Hovedparten af momsprovenuet kommer fra privatforbrug, som udgør ca. 56 pct. Investeringer tegner sig for 15-17 pct. i hele perioden. Råstofanvendelse fra erhverv udgør i gennemsnit ca. 27 pct., hvoraf omkring halvdelen stammer fra offentlige erhverv. Den resterende del af momsprovenuet stammer fra den offentlige sektor.

Tabel 1. Momsgrundlagets fordeling 2011 - 2018
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*
  Pct.
Privat forbrug 56,4 57,1 58,0 56,9 56,9 56,3 55,9 55,7
Fødevarer og nydelsesmidler 13,8 14,1 14,2 14,2 14,0 13,9 13,9 13,9
Brændsler mv. 6,3 6,2 6,4 5,8 5,9 5,6 5,3 5,0
Benzin 3,0 2,9 3,2 2,9 2,7 2,4 2,4 2,4
Øvrige varer 16,3 16,4 16,3 15,8 15,7 15,5 15,2 15,2
Boligbenyttelse 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2
Øvrige tjenester 13,1 13,4 13,5 13,8 14,1 14,3 14,6 14,6
Køretøjer 2,1 2,0 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3
Investeringer 16,8 15,8 15,0 15,8 16,0 16,8 16,4 16,7
Boligbyggeri 8,4 7,9 7,2 7,7 8,0 8,7 9,0 9,3
Privat materiel, bygge og anlæg 4,7 3,7 3,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3
Offentlige investeringer 3,7 4,2 4,6 4,9 4,8 4,9 4,3 4,1
Råstofanvendelse i erhverv 25,6 25,9 25,9 26,2 26,0 25,9 26,6 26,5
Finansiel virksomhed 3,1 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8
Boligbenyttelse 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0
Offentlige erhverv 12,6 13,1 13,0 13,2 13,1 13,0 12,9 12,8
Øvrige erhverv 7,3 7,4 7,4 7,5 7,4 7,3 7,9 7,9
Offentlig sektor 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100

Kilde: ADAMs databank
* Skøn august 2017.