Skatteministeriet

Generel skattestatistik

Hvordan har skattetrykket udviklet sig de seneste år? Hvor meget bliver der samlet trukket fra i befordrings­fradrag? Har de sidste 35 års reformer og omlægninger af skattesystemet betydet en ændring af skattestrukturen? Denne type og lignende oplysninger findes på siderne under Generel skattestatistik.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Generel skattestatistik

Her finder du en bred statistisk orientering om de makro­økonomiske aspekter af skatte- og afgifts­systemet i Danmark.

Frem­stillingen forsøger på en kortfattet og overskuelig måde at gøre dette ved anvendelse af en del af det store statistiske talmate­riale, der findes om skatter og afgifter.

20. august 2018

BoligJobfradrag - 2016 og 2017 - fakta og statistik

Oversigt over anvendelsen af den grønne BoligJobordning i 2016 og 2017.

26. januar 2018

Skattetryk - alternative skattetryksmål

Skattetryk Skattetrykket i Danmark 1980-2018 efter tretten forskellige skattetryksmål

19. januar 2018

Udskrivningsgrundlaget for de personlige indkomstskatter

Indkomster og fradrag samt udskrivningsgrundlagene for indkomstskatterne 2012-2018

19. januar 2018

Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere - fakta og statistik

Udviklingen i antallet af forskere og nøglemedarbejdere på bruttoskatteordningen 2008-2016

4. januar 2018

Skattetrykket i Danmark

Skattetryk Skattetrykket i Danmark 2012-2018, samt historisk oversigt over udviklingen siden 1971

4. januar 2018

Skattestrukturen

Skattetryk Udviklingen i skattestrukturen i Danmark 1983-2018

4. januar 2018

Nationalregnskabsopgørelse af de samlede skatter og afgifter

Skattetryk Oversigt over de samlede skatter og afgifter 2012-2018 fordelt på skattearter efter nationalregnskabsprincipper

1. december 2017

Selskabsskattesatser i EU-landene

Oversigt over udviklingen i selskabsskattesatserne fra 1995 - 2017 i de 28 EU-lande

1. december 2017

Skattetrykket i EU-landene

Skattetryk Oversigt over udviklingen i skattetrykket fra 2003 - 2015 i de 28 EU-lande

14. september 2017

Skattetryk for grønne afgifter

Skattetryk Det grønne skattetryk i Danmark 1970-2018

14. september 2017

Momsgrundlaget

Oversigt over udviklingen i momsgrundlaget 2011-2018 fordelt på grundlagstyper

15. juni 2017

BoligJobfradrag 2013, 2014 og 2015 - fakta og statistik

Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2013, 2014 og 2015

20. april 2017

Pensionsformuen 1984-2015

Oversigt over udviklingen i pensionsformuerne 1984 - 2015

20. april 2017

Kapitalpensionsafgift og rabatordning i 2013, 2014 og 2015

Statistiske oplysninger om den særlige rabatordning for kapitalpensioner og supplerende engangsydelser

15. marts 2017

Skattetryk - en international sammenligning

Skattetryk International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2015

2. juni 2015

BoligJobfradrag - 2011 og 2012 - fakta og statistik

Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2011 og 2012

11. december 2013

Pensionsindskud 1998-2012

Oversigt over omfanget af de samlede indskud på pensionsordninger i 1998-2012

20. september 2010

Personalegoder 2003-2009

Udviklingen i reglerne og omfanget af udbredelsen af personalegoder

12. september 2008

Pensionsopsparing i 2005

Den danske befolkning foretog i 2005 tilsammen et indskud til pensionsordninger på ca. 99 mia. kr. Her vises en fordelingsanalyse af pensionsindbetalingerne

2. november 2007

Virksomhedsbeskatning - belysning af virksomhedsskatteordningen

Oversigt over centrale beløbsstørrelser og anvendelsen af virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen