Skatteministeriet

Generel skattestatistik

Hvordan har skattetrykket udviklet sig de seneste år? Hvor meget bliver der samlet trukket fra i befordrings­fradrag? Har de sidste 35 års reformer og omlægninger af skattesystemet betydet en ændring af skattestrukturen? Denne type og lignende oplysninger findes på siderne under Generel skattestatistik.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Generel skattestatistik

Her finder du en bred statistisk orientering om de makro­økonomiske aspekter af skatte- og afgifts­systemet i Danmark.

Frem­stillingen forsøger på en kortfattet og overskuelig måde at gøre dette ved anvendelse af en del af det store statistiske talmate­riale, der findes om skatter og afgifter.

4. juli 2017

BoligJobfradrag - 2016 og 2017 - fakta og statistik

BoligJobfradrag Oversigt over anvendelsen af den grønne BoligJobordning i 2016

19. juni 2017

Skattetrykket i Danmark - 2012-2018

Skattetryk Skattetrykket i Danmark 2012-2018, samt historisk oversigt over udviklingen siden 1971

15. juni 2017

BoligJobfradrag 2013, 2014 og 2015 - fakta og statistik

BoligJobfradrag Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2013, 2014 og 2015

23. maj 2017

Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere - fakta og statistik

Personbeskatning Udviklingen i antallet af forskere og nøglemedarbejdere på bruttoskatteordningen 2008-2015

20. april 2017

Kapitalpensionsafgift og rabatordning i 2013, 2014 og 2015

Kapitalpension Statistiske oplysninger om den særlige rabatordning for kapitalpensioner og supplerende engangsydelser

20. april 2017

Pensionsformuen 1984-2015

Pensionsbeskatning Oversigt over udviklingen i pensionsformuerne 1984 - 2015

15. marts 2017

Skattetryk - en international sammenligning i 2015

Skattetryk International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2015

31. januar 2017

Skattetrykket i EU-landene 2002-2014

Skattetryk Oversigt over udviklingen i skattetrykket fra 2002 - 2014 i de 28 EU-lande

24. januar 2017

Skattetryk for grønne afgifter 1970-2017

Skattetryk Det grønne skattetryk i Danmark 1970-2017

24. januar 2017

Momsgrundlaget 2010-2017

Moms Oversigt over udviklingen i momsgrundlaget 2010-2017 fordelt på grundlagstyper

16. januar 2017

Skattestrukturen 1983-2017

Skattetryk Udviklingen i skattestrukturen i Danmark 1983-2017

16. december 2016

Skattetryk - alternative skattetryksmål 1980-2017

Skattetryk Skattetrykket i Danmark 1980-2017 efter tretten forskellige skattetryksmål

15. december 2016

Udskrivningsgrundlaget for de personlige indkomstskatter 2011-2017

Indkomstgrundlag Indkomster og fradrag samt udskrivningsgrundlagene for indkomstskatterne 2011-2017

14. december 2016

Nationalregnskabsopgørelse af de samlede skatter og afgifter 2010-2017

Skattetryk Oversigt over de samlede skatter og afgifter 2010-2017 fordelt på skattearter efter nationalregnskabsprincipper

24. november 2016

Selskabsskattesatser i EU-landene 1995-2016

Selskabsskat Oversigt over udviklingen i selskabsskattesatserne fra 1995 - 2016 i de 28 EU-lande

2. juni 2015

BoligJobfradrag - 2011 og 2012 - fakta og statistik

BoligJobfradrag Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2011 og 2012

18. maj 2015

Skatteudgifter - faktaside

Skatteudgifter Skatteudgifter er afvigelser fra det generelle eller normale skattesystem, der indebærer en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af aktiviteter eller af grupper af skatteydere.

11. december 2013

Pensionsindskud 1998-2012

Pensionsbeskatning Oversigt over omfanget af de samlede indskud på pensionsordninger i 1998-2012

20. september 2010

Personalegoder 2003-2009

Personalegoder Udviklingen i reglerne og omfanget af udbredelsen af personalegoder

12. september 2008

Pensionsopsparing i 2005

Pensionsbeskatning Den danske befolkning foretog i 2005 tilsammen et indskud til pensionsordninger på ca. 99 mia. kr. Her vises en fordelingsanalyse af pensionsindbetalingerne

2. november 2007

Virksomhedsbeskatning - belysning af virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsordning Oversigt over centrale beløbsstørrelser og anvendelsen af virsomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen