Skatteministeriet
28. oktober 2015

Virksomhedsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i virksomhedsskatteloven

Lovbekendtgørelse nr. 1114 af 18. september 2013 om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20152016
Minimumsbeløb til henlæggelse til konjunkturudligning
(§ 22 b, stk. 1)
Reguleres ikke 5.000 kr. 5.000 kr.
Min. beløb for køb af aktier eller anparter
(§ 22 c, stk. 2, nr. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 627.000 kr.
647.700 kr. 656.500 kr.
Minimumsbeløb til henlæggelse til indkomstudjævning for forfattere og skabende kunstnere
(§ 22 d, stk. 1)
Reguleres ikke 5.000 kr. 5.000 kr.
Min. skattepligtig indkomst efter fradrag for henlæggelsen for adgang til indkomstudjævning for kunstnere mv.
(§ 22 d, stk.1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 176.400 kr.
182.300 kr. 184.700 kr.
Maks. henlæggelse pr. år og samlet til indkomstudjævning for kunstnere mv.
(§ 22 d, stk. 1 og stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 587.800 kr.
607.200 kr. 615.500 kr.
Maks. kapitalafkast der kan overføres til personlig indkomst
(§ 23 a, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 46.000 kr.
47.600 kr. 48.200 kr.

 

Skattesatser mv.20152016
Beregnet kapitalafkastsats
(§ 9, stk. 1 og § 22 a, stk. 2)
Se seneste meddelelse fra SKAT (åbner i nyt vindue)
(Kapitalafkastsatsen er korrigeret for årene 2000-2010, jf. SKATs styresignal herom) (åbner i nyt vindue)
1 pct.  
Rentekorrektionssats
(§ 9 a)
Se seneste meddelelse fra SKAT (åbner i nyt vindue)
4 pct.  
Foreløbig virksomhedsskat
(§ 10, stk. 2)
23,5 pct. 22,0 pct.
Maks. henlæggelse til konjunkturudligning i pct. af årets overskud
(§ 22 b, stk. 1)
25 pct. 25 pct.
Konjunkturudligningsskat i pct. af henlæggelsen
(§ 22 b, stk. 2 og § 22 d, stk. 2)
23,5 pct. 22,0 pct.
Indsættelse på bunden konto i pengeinstitut i pct. af henlæggelsen
(§ 22 b, stk. 3)
76,5 pct. 78,0 pct.
Min. ejerandel for at kunne blive omfattet af de særlige regler i Afsnit II A.
- min. aktie-/anpartskapital i selskabet
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end
- minimumskrav til at et selskab i overvejende grad vedrører pengeanbringelse
(§ 22 c, stk. 2)

25 pct.
50 pct.
50 pct.
 
25 pct.
50 pct.
50 pct.
 

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18