Skatteministeriet
12. december 2016

Vandafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i vandafgiftsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Vandafgiftsloven

Lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 om afgift af ledningsført vand

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.5 Ledningsført vand (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser20162017
Vandafgift 5,86 kr./m3 5,86 kr./m3
Bidrag til drikkevandsbeskyttelse
Bidraget betales fra 2012 til og med den 31. december 2017
0,39 kr./m3 0,39 kr./m3

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18