Skatteministeriet
7. september 2017

Vægtafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i vægtafgiftsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Vægtafgiftsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1071 af 7. september 2017 om vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.4 Vægtafgift m.m. (åbner i nyt vindue)


Beregn selv vægtafgift/grøn ejerafgift med  SKATs afgiftsberegner (åbner i nyt vindue)

 

INDHOLD:
Almindelige personbiler mv.
Busser (bortset fra rutebiler)
Taxier m.v.
Varebiler og mindre lastbiler
Lastbiler indtil 12 tons (der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse)
Lastbiler over 12 tons (der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse)

For personbiler, der er indregistreret første gang efter 30. juni 1997 og for varebiler med tilladt totalvægt indtil 3.500 kg. registreret første gang efter den 18. marts 2009 betales ejerafgift efter brændstofforbrug, jf. Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Afgiftssatser for almindelige personbiler mv.
  20172018
Afgift pr. køretøj Grundbeløb for udligningsafgift i 2015-niveau Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne* (udligningsafgift) Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne* (udligningsafgift)
Motor­køretøj Påhængs­vogn Motor­køretøj Påhængs­vogn Motor­køretøj Påhængs­vogn
I. Egenvægt indtil 600 kg
- Motorcykler, - 12 måneder
- Andre personkøretøjer, 6 måneder
kr.
kr.
520
760
-
-
690
1.000
530
780
-
-
730
1.060
530
780
-
-
II. Egenvægt 601 - 800 kg
- 6 måneder
kr. 940 - 1.220 960 - 1.290 960 -
III. Egenvægt 801 - 1.100 kg
- 6 måneder
kr. 1.240 - 1.660 1.260 - 1.760 1.270 -
IV. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg
- 6 måneder
kr. 1.580 - 2.210 1.610 - 2.340 1.620 -
V. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 6 måneder
- 3 måneder
kr.
kr.
-
1.010
- 2.890
1.460
-
1.030
- 3.050
 1.550
-
1.030
-
VI. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 6 måneder
- 3 måneder
kr.
kr.
-
1.350
- 3.980
2.000
-
1.370
- 4.200
 2.110
-
1.380
-
VII. Egenvægt over 2.000 kg
- afgift pr. 100 kg, 3 måneder
kr. 76 31 113 78 32 120 78 32

*) Fra 2010 betales endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for dieseldrevne biler uden godkendt partikelfilter. Jf. § 3 stk. 5 forhøjes vægtafgiften i 2018 for personbiler med 5,5 pct. og afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. For de satser, der er fastsat per køretøj, afrundes der opad til nærmeste hele kronebeløb deleligt med 10.

 

Afgiftssatser for busser (bortset fra rutebiler), 2017 og 2018
Afgift pr. køretøj   Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*)
Motorkøretøj Påhængsvogn
I. Egenvægt indtil 1.300 kg
- 12 måneder
kr. 450 1.130 -
II. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 12 måneder
kr. 585 1.160 -
III. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 12 måneder
kr. 810 1.230 -
IV. Egenvægt 2.001 - 3.000 kg
- 12 måneder
kr. 900 1.230 -
V. Egenvægt 3.001 - 4.000 kg
- 12 måneder
kr. 1.440 1.230 -
VI. Egenvægt 4.001 - 5.000 kg
- 12 måneder
kr. 1.920 1.230 -
VII. Egenvægt 5.001 - 6.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.400 1.230 -
VIII. Egenvægt 6.001 - 7.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.120 1.230 -
IX. Egenvægt 7.001 - 8.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.640 1.230 -
X. Egenvægt 8.001 - 9.000 kg
- 12 måneder
kr. 4.160 1.230 -
XI. Egenvægt over 9.000 kg
- afgift pr. 100 kg egenvægt, - 12 måneder
kr. 50 14 -
Busser med flere end 2 aksler
Afgift pr. 100 kg egenvægt, - 12 måneder kr. 36 10 -

*) Udligningsafgiften for busser indelseres ikke.

 

Afgiftssatser for taxier mv.
 Grundbeløb i
2015-niveau
20172018
Afgift pr. køretøj   Udligningsafgift Udligningsafgift Udligningsafgift
I. Egenvægt indtil 800 kg
- 12 måneder
kr. 2.400 2.440 2.450
II. Egenvægt 801 - 1.100 kg
- 12 måneder
kr. 2.970 3.020 3.030
III. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg
- 12 måneder
kr. 3.520 3.570 3.590
IV.Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 12 måneder
kr. 3.860 3.920 3.940
V. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 12 måneder
kr. 4.260 4.320 4.350
VI. Egenvægt over 2.000 kg
- 12 måneder
kr. 5.110 5.190 5.210

 

Vægt- og udligningsafgift samt tillæg for privat anvendelse af varebiler og mindre lastbiler mv.
Tilladt totalvægt, kg Indtil 500 501-1000 1001-2000 2001-2500 2501-3000 3001-4000
Årlig afgift pr køretøj Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Varebiler m.v. registreret 1. gang den 2. juni 1998 eller tidligere eller som anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt
- benzindrevne 2017 1.000 1.280 2.130 3.680 4.410 4.410
- benzindrevne 2018-2020 1.060 1.360 2.250 3.890 4.660 4.660
- dieseldrevne 2017 1.580 2.120 3.270 5.100 6.030 6.240
- dieseldrevne 2018 1.650 2.200 3.400 5.320 6.290 6.500
Varebiler m.v. registreret 1. gang fra og med den 3. juni 1998 og indtil og med den 24. april 2007, der anvendes delvist erhvervsmæssigt
- benzindrevne 2017 1.530 1.810 2.660 6.640 7.370 7.370
- benzindrevne 2018-2020 1.620 1.920 2.810 7.015 7.785 7.785
- dieseldrevne 2017 2.110 2.650 3.800 8.060 8.990 9.200
- dieseldrevne 2018 2.210 2.760 3.960 8.445 9.415 9.625
Varebiler m.v. registreret første gang den 25. april 2007 eller senere, der anvendes delvist erhvervmæssigt
- benzindrevne 2017 3.960 4.240 5.090 6.640 7.370 13.205
- benzindrevne 2018-2020 4.185 4.485 5.375 7.015 7.785 13.940
- dieseldrevne 2017 4.540 5.080 6.230 8.060 8.990 15.035
- dieseldrevne 2018 4.775 5.325 6.525 8.445 9.415 15.780
Varebiler m.v. registreret 1. gang fra og med den 3. juni 1998 og indtil og med den 24. april 2007, der anvendes privat
- benzindrevne 2017 2.060 2.340 3.190 9.600 10.330 10.330
- benzindrevne 2018-2020 2.180 2.480 3.370 10.140 10.910 10.910
- dieseldrevne 2017 2.640 3.180 4.330 11.020 11.950 12.160
- dieseldrevne 2018 2.770 3.320 4.520 11.570 12.540 12.750
Varebiler m.v. registreret første gang den 25. april 2007 eller senere, der anvendes privat
- benzindrevne 2017 6.920 7.200 8.050 9.600 10.330 22.000
- benzindrevne 2018-2020 7.310 7.610 8.500 10.140 10.910 23.220
- dieseldrevne 2017 7.500 8.040 9.190 11.020 11.950 23.830
- dieseldrevne 2018 7.900 8.450 9.650 11.570 12.540 25.060
Årlig afgift pr. påhængskøretøj
- benzindrevne 2017 - 140 270 340 430 530
- benzindrevne 2018-2020 - 150 290 360 460 560
- dieseldrevne 2017 - 140 270 340 430 790
- dieseldrevne 2018 - 150 290 360 460 820

Anm.: Det er kun udligningsafgiften, der betales af dieselbiler, der indekseres. Jf. § 3 stk. 5 forhøjes vægtafgiften i 2018 for personbiler med 5,5 pct. og afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. For de satser, der er fastsat per køretøj, afrundes der opad til nærmeste hele kronebeløb deleligt med 10.

 

Afgiftssatser for lastbiler indtil 12 tons inkl. evt. påhængskøretøj og motorredskaber mv., 2017 og 2018
Lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
Afgift pr. køretøj
  Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*)
Motor-
køretøj
Påhængs-
køretøj
Motor-
køretøj
Påhængs-
køretøj
Totalvægt 4.001-5.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 552 1.150 200
Totalvægt 5.001-6.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 672 1.150 250
Totalvægt 6.001-7.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 825 1.150 300
Totalvægt 7.001-8.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 988 1.150 400
Totalvægt 8.001-9.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 1.161 1.150 450
Totalvægt 9.001-10.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 1.344 1.150 550
Totalvægt 10.001-11.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.279 1.537 1.150 650
Totalvægt 11.001-12.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.610 1.740 1.150 750
Totalvægt 12.001-13.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.087 1.953 1.150 850
Totalvægt 13.001-14.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.604 2.176 1.150 1.000
Totalvægt 14.001-15.000 kg
- 12 måneder
kr. 4.161 2.628 1.150 1.100
Totalvægt over 15.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
kr. 60 40 16 16
b) Med flere end 2 aksler.
Totalvægt indtil 18.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
kr. 32 20 11 12
Totalvægt 18.001-19.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.069 1.953 1.150 1.100
Totalvægt 19.001-20.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.332 2.156 1.150 1.200
Totalvægt over 20.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
kr. 36 24 13 13

*) Udligningsafgiften for lastbiler indekseres ikke.

 

Afgiftssatser for lastbiler over 12 tons inkl. evt. påhængskøretøj, 2017 og 2018
Lastbiler, der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
Afgift pr. køretøj
  Luftaffjedrede mv. Med anden affjedring
A. Lastbiler mv.
a) med 2 aksler
Totalvægt indtil 12.999 kg
- 12 måneder
kr. 0 226
Totalvægt 13.000 - 13.999 kg
- 12 måneder
kr. 226 627
Totalvægt 14.000 - 14.999 kg
- 12 måneder
kr. 627 882
Totalvægt over 15.000 kg
- 12 måneder
kr. 882 2.050
b) med 3 aksler
Totalvægt indtil 16.999 kg
- 12 måneder
kr. 226 394
Totalvægt 17.000 - 18.999 kg
- 12 måneder
kr. 394 809
Totalvægt 19.000 - 20.999 kg
- 12 måneder
kr. 809 1.050
Totalvægt 21.000 - 22.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.050 1.661
Totalvægt over 23.000 kg
- 12 måneder
kr. 1.661 2.582
c) med 4 aksler og derover
Totalvægt indtil 24.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.050 1.065
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.065 1.706
Totalvægt 26.000 - 28.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.706 2.709
Totalvægt over 29.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.709 4.019
B. Last- og sættevogntog
a) Lastbil med 2 aksler.
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel
Totalvægt indtil 15.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. - -
Totalvægt 16.000 - 17.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. - 102
Totalvægt 18.000 - 19.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 102 233
Totalvægt 20.000 - 21.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 233 547
Totalvægt 22.000 - 22.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 547 707
Totalvægt 23.000 - 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 707 1.276
Totalvægt over 25.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.276 2.297
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler
Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 219 510
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 510 839
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 839 1.232
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.232 1.526
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.526 2.507
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.507 3.480
Totalvægt over 33.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.480 5.284
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.769 3.854
Totalvægt over 38.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.854 5.239
b) Lastbil med 3 eller flere aksler.
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel
Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 219 510
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 510 839
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 839 1.232
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.232 1.526
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.526 2.507
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.507 3.480
Totalvægt over 33.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.480 5.284
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.447 3.398
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.398 4.700
Totalvægt over 40.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 4.700 6.905
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.356 1.684
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.684 2.514
Totalvægt over 40.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.514 4.004

 


Se også Nummerplader, der giver svar på spørgsmål om registrering af biler mv., udarbejdet af SKAT (åbner i nyt vindue)