Skatteministeriet
26. oktober 2015

Vægtafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i vægtafgiftsloven

Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.4 Vægtafgift m.m. (åbner i nyt vindue)


NYHED!
Beregn selv vægtafgift / grøn ejerafgift med SKATs afgiftsberegner (åbner i nyt vindue)

 

INDHOLD:
Almindelige personbiler mv.
Busser (bortset fra rutebiler)
Taxier m.v.
Varebiler og mindre lastbiler
Lastbiler indtil 12 tons (der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse)
Lastbiler over 12 tons (der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse)

For personbiler, der er indregistreret første gang efter 30. juni 1997 og for varebiler med tilladt totalvægt indtil 3.500 kg. registreret første gang efter den 18. marts 2009 betales ejerafgift efter brændstofforbrug, jf. Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)


NYT:
Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Afgiftssatsen for 2015 angiver grundbeløbet for den fremtidige indeksering. Læs mere herom på siden: Regulering af energiafgifter og udligningsafgift fra 2016.

Afgiftssatser for almindelige personbiler m.v.*
 20152016
Afgift pr. køretøj   Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne* (udligningsafgift) Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne* (udligningsafgift)
Motor­køretøj
Grundbeløb
Påhængs­vogn
Grundbeløb
Motor­køretøj Påhængs­vogn
I. Egenvægt indtil 600 kg
- Motorcykler, - 12 måneder
- Andre personkøretøjer, 6 måneder
kr.
kr.
690
1.000
520
760
-
-
690
1.000
530
770
-
-
II. Egenvægt 601 - 800 kg
- 6 måneder
kr. 1.220 940 - 1.220 950 -
III. Egenvægt 801 - 1.100 kg
- 6 måneder
kr. 1.660 1.240 - 1.660 1.250 -
IV. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg
- 6 måneder
kr. 2.210 1.580 - 2.210 1.600 -
V. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 6 måneder
- 3 måneder
kr.
kr.
2.890
1.460
-
1.010
- 2.890
1.460
-
1.020
-
VI. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 6 måneder
- 3 måneder
kr.
kr.
3.980
2.000
-
1.350
- 3.980
2.000
-
1.370
-
VII. Egenvægt over 2.000 kg
- afgift pr. 100 kg, 3 måneder
kr. 113 76 31 113 77 32

*) Fra 2010 betales endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for dieseldrevne biler uden godkendt partikelfilter.

 

Afgiftssatser for busser (bortset fra rutebiler), 2015 og 2016
Afgift pr. køretøj   Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*)
Motorkøretøj Påhængsvogn
I. Egenvægt indtil 1.300 kg
- 12 måneder
kr. 450 1.130 -
II. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 12 måneder
kr. 585 1.160 -
III. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 12 måneder
kr. 810 1.230 -
IV. Egenvægt 2.001 - 3.000 kg
- 12 måneder
kr. 900 1.230 -
V. Egenvægt 3.001 - 4.000 kg
- 12 måneder
kr. 1.440 1.230 -
VI. Egenvægt 4.001 - 5.000 kg
- 12 måneder
kr. 1.920 1.230 -
VII. Egenvægt 5.001 - 6.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.400 1.230 -
VIII. Egenvægt 6.001 - 7.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.120 1.230 -
IX. Egenvægt 7.001 - 8.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.640 1.230 -
X. Egenvægt 8.001 - 9.000 kg
- 12 måneder
kr. 4.160 1.230 -
XI. Egenvægt over 9.000 kg
- afgift pr. 100 kg egenvægt, - 12 måneder
kr. 50 14 -
Busser med flere end 2 aksler
Afgift pr. 100 kg egenvægt, - 12 måneder kr. 36 10 -

*) Udligningsafgiften for busser indelseres ikke.

 

Afgiftssatser for taxier m.v.
 2015
Grundbeløb
2016
Afgift pr. køretøj   Udligningsafgift Udligningsafgift
I. Egenvægt indtil 800 kg
- 12 måneder
kr. 2.400 2.420
II. Egenvægt 801 - 1.100 kg
- 12 måneder
kr. 2.970 3.000
III. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg
- 12 måneder
kr. 3.520 3.550
IV.Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 12 måneder
kr. 3.860 3.900
V. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 12 måneder
kr. 4.260 4.300
VI. Egenvægt over 2.000 kg
- 12 måneder
kr. 5.110 5.160

 

Vægt- og udligningsafgift samt tillæg for privat anvendelse af varebiler og mindre lastbiler m.v.
Tilladt totalvægt, kg Indtil 500 501-1000 1001-2000 2001-2500 2501-3000 3001-4000
Årlig afgift pr køretøj Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Varebiler m.v. registreret 1. gang den 2. juni 1998 eller tidligere eller som anvendes fuldt ud erhvervsmæssigt
- benzindrevne 2015-2017 1.000 1.280 2.130 3.680 4.410 4.410
- dieseldrevne 2015 1.570 2.100 3.250 5.080 6.000 6.210
- dieseldrevne 2016 1.580 2.110 3.260 5.100 6.020 6.230
Varebiler m.v. registreret 1. gang fra og med den 3. juni 1998 og indtil og med den 24. april 2007, der anvendes delvist erhvervsmæssigt
- benzindrevne 2015-2017 1.530 1.810 2.660 6.640 7.370 7.370
- dieseldrevne 2015 2.100 2.630 3.780 8.040 8.960 9.160
- dieseldrevne 2016 2.110 2.640 3.790 8.060 8.980 9.190
Varebiler m.v. registreret første gang den 25. april 2007 eller senere, der anvendes delvist erhvervmæssigt
- benzindrevne 2015-2017 3.960 4.240 5.090 6.640 7.370 13.205
- dieseldrevne 2015 4.530 5.060 6.210 8.040 8.960 15.005
- dieseldrevne 2016 4.540 5.070 6.220 8.060 8.980 15.025
Varebiler m.v. registreret 1. gang fra og med den 3. juni 1998 og indtil og med den 24. april 2007, der anvendes privat
- benzindrevne 2015-2017 2.060 2.340 3.190 9.600 10.330 10.330
- dieseldrevne 2015 2.630 3.160 4.310 11.000 11.920 12.130
- dieseldrevne 2016 2.640 3.170 4.320 11.020 11.940 12.150
Varebiler m.v. registreret første gang den 25. april 2007 eller senere, der anvendes privat
- benzindrevne 2015-2017 6.920 7.200 8.050 9.600 10.330 22.000
- dieseldrevne 2015 7.490 8.020 9.170 11.000 11.920 23.800
- dieseldrevne 2016 7.500 8.030 9.180 11.020 11.940 23.820
Årlig afgift pr. påhængskøretøj
- benzindrevne 2015-2017 - 140 270 340 430 530
- dieseldrevne 2015 - 140 270 340 430 780
- dieseldrevne 2016 - 140 270 340 430 790

Anm.: Det er kun udligningsafgiften, der betales af dieselbiler, der indekseres. Derfor er satserne for benzinbiler ens i 2015, 2016 og 2017.

 

Afgiftssatser for lastbiler indtil 12 tons inkl. evt. påhængskøretøj og motorredskaber m.v., 2015 og 2016
Lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
Afgift pr. køretøj
  Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*)
Motor-
køretøj
Påhængs-
køretøj
Motor-
køretøj
Påhængs-
køretøj
Totalvægt 4.001-5.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 552 1.150 200
Totalvægt 5.001-6.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 672 1.150 250
Totalvægt 6.001-7.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 825 1.150 300
Totalvægt 7.001-8.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 988 1.150 400
Totalvægt 8.001-9.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 1.161 1.150 450
Totalvægt 9.001-10.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 1.344 1.150 550
Totalvægt 10.001-11.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.279 1.537 1.150 650
Totalvægt 11.001-12.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.610 1.740 1.150 750
Totalvægt 12.001-13.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.087 1.953 1.150 850
Totalvægt 13.001-14.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.604 2.176 1.150 1.000
Totalvægt 14.001-15.000 kg
- 12 måneder
kr. 4.161 2.628 1.150 1.100
Totalvægt over 15.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
kr. 60 40 16 16
b) Med flere end 2 aksler.
Totalvægt indtil 18.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
kr. 32 20 11 12
Totalvægt 18.001-19.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.069 1.953 1.150 1.100
Totalvægt 19.001-20.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.332 2.156 1.150 1.200
Totalvægt over 20.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
kr. 36 24 13 13

*) Udligningsafgiften for lastbiler indekseres ikke.

 

Afgiftssatser for lastbiler over 12 tons inkl. evt. påhængskøretøj, 2015 og 2016
Lastbiler, der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
Afgift pr. køretøj
  Luftaffjedrede mv. Med anden affjedring
A. Lastbiler mv.
a) med 2 aksler
Totalvægt indtil 12.999 kg
- 12 måneder
kr. 0 226
Totalvægt 13.000 - 13.999 kg
- 12 måneder
kr. 226 627
Totalvægt 14.000 - 14.999 kg
- 12 måneder
kr. 627 882
Totalvægt over 15.000 kg
- 12 måneder
kr. 882 2.050
b) med 3 aksler
Totalvægt indtil 16.999 kg
- 12 måneder
kr. 226 394
Totalvægt 17.000 - 18.999 kg
- 12 måneder
kr. 394 809
Totalvægt 19.000 - 20.999 kg
- 12 måneder
kr. 809 1.050
Totalvægt 21.000 - 22.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.050 1.661
Totalvægt over 23.000 kg
- 12 måneder
kr. 1.661 2.582
c) med 4 aksler og derover
Totalvægt indtil 24.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.050 1.065
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.065 1.706
Totalvægt 26.000 - 28.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.706 2.709
Totalvægt over 29.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.709 4.019
B. Last- og sættevogntog
a) Lastbil med 2 aksler.
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel
Totalvægt indtil 15.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. - -
Totalvægt 16.000 - 17.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. - 102
Totalvægt 18.000 - 19.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 102 233
Totalvægt 20.000 - 21.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 233 547
Totalvægt 22.000 - 22.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 547 707
Totalvægt 23.000 - 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 707 1.276
Totalvægt over 25.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.276 2.297
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler
Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 219 510
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 510 839
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 839 1.232
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.232 1.526
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.526 2.507
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.507 3.480
Totalvægt over 33.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.480 5.284
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.769 3.854
Totalvægt over 38.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.854 5.239
b) Lastbil med 3 eller flere aksler.
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel
Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 219 510
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 510 839
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 839 1.232
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.232 1.526
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.526 2.507
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.507 3.480
Totalvægt over 33.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.480 5.284
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.447 3.398
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.398 4.700
Totalvægt over 40.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 4.700 6.905
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.356 1.684
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.684 2.514
Totalvægt over 40.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.514 4.004

 


Se også Nummerplader, der giver svar på spørgsmål om registrering af biler mv., udarbejdet af SKAT (åbner i nyt vindue)