Skatteministeriet
16. november 2016

Skatteforvaltningsloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i skatteforvaltningsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteforvaltningsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015 af skatteforvaltningsloven

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20162017
Gebyr for bindende svar (§ 23) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 300 kr.
400 kr. 400 kr.
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 2.100 kr.
2.200 kr. 2.300 kr.
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen (§ 35 c) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 300 kr.
400 kr. 400 kr.

 

Skattesatser mv.20162017
Omkostningsgodtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand i skatte- og afgiftssager
Omkostningsgodtgørelse ved fuldt medhold eller medhold i overvejende grad
(§ 52)

50 pct.

100 pct.

50 pct.

100 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18