Skatteministeriet
16. november 2017

Registreringsafgiftsloven

Afgiftssatser og beløbsgrænser i registreringsafgiftsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Registreringsafgiftsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv.

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer (åbner i nyt vindue)

Se også SKATs hjemmeside om Registreringsafgift (åbner i nyt vindue)

BEMÆRK: Ved lov nr. 1195 af 14. november 2017 er grænsen for, hvornår den højeste afgiftssats på 150 pct. skal anvendes, det såkaldte skalaknæk, forhøjet med 78.500 kr. fra 106.600 kr. til 185.100 kr. for personbiler og med 24.800 kr. fra 33.600 kr. til 58.400 kr. for motorcykler i 2017-niveau. Samtidigt nedsættes satsen under det såkaldte skalaknæk fra 105 pct. til 85 pct. Ændringerne træder i kraft den 16. november og har virkning fra fremsættelsen af lovforslaget den 3. oktober 2017.

Afgiftssatser20172018
01.01.-02.10.03.10.-31.12.
Nye køretøjer
Motorcykler (§ 4) Beløbsgrænserne reguleres efter personskatte­lovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
8.900 kr.
31.400 kr.
Fra 03.10.2017:
54.500 kr.
Af afgiftspligtig værdi:
0 pct. under 9.600 kr.
105 pct. af 9.600-33.600 kr.
150 pct. over 33.600 kr.
Af afgiftspligtig værdi:
0 pct. under 9.600 kr.
85 pct. af 9.600-58.400 kr.
150 pct. over 58.400 kr.
Af afgiftspligtig værdi:
0 pct. under 9.800 kr.
85 pct. af 9.800-59.700 kr.
150 pct. over 59.700 kr.
Andre køretøjer (§ 4)
bortset fra køretøjer omfattet af lovens §§ 5, 5a og 6.
Beløbsgrænsen reguleres efter personskatte­lovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
99.600 kr.
Fra 03.10.2017:
172.900 kr.
Af afgiftspligtig værdi:
105 pct. under 106.600 kr.
150 pct. over 106.600 kr.
Af afgiftspligtig værdi:
85 pct. under 185.100 kr.
150 pct. over 185.100 kr.
Af afgiftspligtig værdi:
85 pct. under 189.200 kr.
150 pct. over 189.200 kr.
For benzin­drev­ne person­biler nedsættes afgif­ten med 4.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger ud over 16 km pr. liter brændstof.
For diesel­drev­ne person­biler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbage­lægger ud over 18 km pr. liter
brændstof.
For benzin­drev­ne person­biler for­højes afgif­ten med 1.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger mindre end 16 km pr. liter brændstof.
For diesel­drev­ne person­biler for­højes afgiften med 1.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger mindre end 18 km pr. liter brændstof.
For benzin­drev­ne person­biler nedsættes afgif­ten med 4.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger ud over 20 km pr. liter brændstof.
For diesel­drev­ne person­biler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger ud over 22 km pr. liter
brændstof.
For benzin­drev­ne person­biler for­højes afgif­ten med 6.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger mindre end 20 km pr. liter brændstof.
For diesel­drev­ne person­biler for­højes afgiften med 6.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger mindre end 22 km pr. liter brændstof.
For benzin­drevne person­biler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbage­lægger ud over 20 km pr. liter brændstof.
For diesel­drev­ne person­biler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 22 km pr. liter
brændstof.
For benzin­drev­ne person­biler forhøjes afgiften med 6.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbage­lægger mindre end 20 km pr. liter brændstof.
For diesel­drev­ne person­biler forhøjes afgiften med 6.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbage­lægger mindre end 22 km pr. liter brændstof.
Er køretøjerne ikke forsynet med sikkerhedspude (airbag) forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr.
Er køretøjerne forsynet med én sikker­heds­pude forhøjes den afgifts­pligtige værdi med 3.725 kr.
 20172018
01.01.-02.10.03.10.-31.12.
Køretøjer omfattet af § 5
(køretøjer, som er konstrueret og indrettet til godstransport)
Beløbsgrænsen reguleres efter personskatte­lovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
16.900 kr.
Fra 03.10.2017:
54.200 kr.
1. Køretøjer indtil 4 tons:
0 kr. af de første 18.100 kr. og
50 pct. af resten.
1. Køretøjer indtil 4 tons:
0 kr. af de første 58.000 kr. og
50 pct. af resten.
1. Køretøjer indtil 4 tons:
0 kr. af de første 59.300 kr. og
50 pct. af resten.
For benzin­drev­ne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger ud over 16 km pr. liter brændstof.
For diesel­drev­ne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger ud over 18 km pr. liter brændstof.
For benzin­drev­ne varebiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger mindre end 16 km pr. liter brændstof.
For diesel­drev­ne varebiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger mindre end 18 km pr. liter brændstof.
For benzin­drev­ne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger ud over 20 km pr. liter brændstof.
For diesel­drev­ne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger ud over 22 km pr. liter brændstof.
For benzin­drev­ne varebiler forhøjes afgiften med 6.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger mindre end 20 km pr. liter brændstof.
For diesel­drev­ne varebiler forhøjes afgiften med 6.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger mindre end 22 km pr. liter brændstof.
For benzindrevne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbage­lægger ud over 20 km pr. liter brændstof.
For diesel­drev­ne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger ud over 22 km pr. liter brændstof.
For benzin­drev­ne varebiler forhøjes afgiften med 6.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger mindre end 20 km pr. liter brændstof.
For diesel­drev­ne varebiler forhøjes afgiften med 6.000 kr. for hver kilo­meter, bilen tilbage­lægger mindre end 22 km pr. liter brændstof.
2. For kasse­bi­ler, pick-upper mv. over 2,5 tons udgør afgiften 0 kr. af de første 34.100 kr. og 30 pct. af resten. For kasse­biler, pick-upper mv. over 3 tons kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr. 2. For kasse­bi­ler, pick-upper mv. over 2,5 tons udgør afgiften 0 kr. af de første 38.200 kr. og 30 pct. af resten. For kasse­biler, pick-upper mv. over 3 tons kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr. 2. For kasse­bi­ler, pick-upper mv. over 2,5 tons udgør afgiften 0 kr. af de første 38.200 kr. og 30 pct. af resten. For kasse­biler, pick-upper mv. over 3 tons kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr.
Køretøjer omfattet af § 5a
(Køretøjer over 2 tons, som er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse samt busser, der er konstrueret og indrettet til transport af mere end 9 personer)
Der betales registre­ringsaf­gift, som for almindelige personbiler, men værdi­grund­laget er uden udgiften til camping­indret­ningen. Afgiften kan dog mindst udgøre:
0 kr. af de første 12.100 kr. og
60 pct. af resten.
Er køretøjerne ikke forsynet med sikkerheds­pude forhøjes den afgifts­pligtige værdi med 7.450 kr.
Er køretøjerne forsynet med én sikkerheds­pude forhøjes den afgifts­pligtige værdi med 3.725 kr.
Campingbiler:
Der betales registreringsafgift, som for almindelige personbiler, men værdigrundlaget er uden udgiften til campingindretningen. Afgiften kan dog mindst udgøre: 0 kr. af de første 12.100 kr. og 45 pct. af resten. Er køretøjerne ikke forsynet med sikkerhedspude forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr. Er køretøjerne forsynet med én sikkerhedspude forhøjes den afgiftspligtige værdi med 3.725 kr.

For campingbiler der afgiftsberigtiges som almindelig personbiler beregnes tillæg/fradrag vedrørende brændstoføkonomi som: For benzindrevne campingbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne campingbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof. For benzindrevne campingbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 20 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne campingbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 20 km pr. liter brændstof.

Busser:
0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten.
Campingbiler:
Der betales registreringsafgift, som for almindelige personbiler, men værdigrundlaget er uden udgiften til campingindretningen. Afgiften kan dog mindst udgøre: 0 kr. af de første 12.100 kr. og 45 pct. af resten. Er køretøjerne ikke forsynet med sikkerhedspude forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr. Er køretøjerne forsynet med én sikkerhedspude forhøjes den afgiftspligtige værdi med 3.725 kr.

For campingbiler der afgiftsberigtiges som almindelig personbiler beregnes tillæg/fradrag vedrørende brændstoføkonomi som: For benzindrevne campingbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne campingbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof. For benzindrevne campingbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 20 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne campingbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 20 km pr. liter brændstof.

Busser:
0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten.
Afgiftsfri leverings-
omkostninger (§ 8, stk. 5)
Fastsat i bekendtgørelse nr. 879 af 1/7/2013 (åbner i nyt vindue)
Motorcykler, herunder motorcykler med sidevogn samt kabinescootere
Beløbsgrænsen reguleres efter personskatte­lovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau: 960 kr.
(Afrundes opad til nærmeste hele 80 kr.)
1.040 kr. 1.120 kr.
Personbiler, herunder hyrevogne samt varebiler berigtiget med afgift efter registre­rings­afgifts­lovens § 5, stk. 1
Beløbsgrænsen reguleres efter personskatte­lovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau: 2.000 kr.
(Afrundes opad til nærmeste hele 80 kr.)
2.160 kr. 2.240 kr.
Varebiler berigtiget med afgift efter registre­rings­afgifts­lovens § 5, stk. 2
Beløbsgrænsen reguleres efter personskatte­lovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau: 2.480 kr.
(Afrundes opad til nærmeste hele 80 kr.)
2.720 kr. 2.720 kr.
Nedsættelse af afgiften for miljø- og trafiksikkerhedsfremmende udstyrsgenstande (§ 3, stk. 2) 200 kr. pr. selealarm, maks. 3 alarmer. 1.000 kr. pr. selealarm, maks. 3 alarmer. 1.000 kr. pr. selealarm, maks. 3 alarmer.
Nedsættelse af afgiftspligtig værdi for nye køretøjer (§ 8) Motorcykler forsynet med blokerings­fri bremser 4.165 kr. 4.165 kr. 4.165 kr.
Biler forsynet med blokeringsfri bremser: 3.750 kr. 0 kr. 0 kr.
Biler forsynet med sikkerheds­puder, pr. pude for 3.-6. pude. 1.280 kr. 1.280 kr. 1.280 kr.
For nye personbiler, der er udstyret med elektronisk stabilise­ringsprogram (ESP-system), der kan bremse bilens fire hjul individuelt med henblik på at stabilisere bilen, nedsættes den afgiftsplig­tige værdi med: 2.500 kr. 0 kr. 0 kr.
For nye personbiler med mindst 5 stjerner efter EuroNCAP test for bilens sikkerhed ved kollision 2.000 kr. 8.000 kr. 8.000 kr.
Mindste avance (§ 9) 9,0 pct. 9,0 pct. 9,0 pct.
Sikkerhedsstillelse for registrerede virksomheder (§ 14) Mindst 200.000 kr. Mindst 500.000 kr. Mindst 500.000 kr.
Afgiftssatser20172018
Indførsel til Danmark af brugte køretøjer
  Afgiften fastsættes på samme måde som for nye biler og motorcykler. Beskatningsgrundlaget, beløbsgrænser og beløb nedsættes med samme procentdele, som bilens eller motorcyklens værdi er faldet på det danske marked.
Udførsel til Danmark af brugte køretøjer
  Udbetalingen fastsættes på samme måde som registreringsafgiften for brugte indførte biler og motorcykler. Beløbet fratrækkes 15 pct. eller mindst 8.500 kr.

Se også SKATs hjemmeside om import af bil og MC (åbner i nyt vindue)

 

Afgiftssatser2017 og 2018
Køretøjer med tilladelse til delvis betaling af registreringsafgift
Udenlandske firmabiler, der i det væsentlige anvendes varigt i Danmark og registreringspligtige biler mv., der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet For biler, der er mellem 0 og 3 måneder er afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift. For de efterfølgende 33 måneder er afgiften 1 pct., og for biler, der er ældre end 36 måneder er afgiften ½ pct. pr. påbegyndt måned. Ved betaling tillægges endvidere en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den af Danmarks Statistik på tidspunktet for afgiftsberegningen senest offentliggjorte gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikke-finansielle selskaber, der foreligger pr. 1. januar, henholdsvis pr. 1. juli. Ved betaling første gang betales desuden et depositum svarende til første kvartals afgift, og rente til dækning af eventuelle restancer vedrørende registreringsforholdet.
Andre udenlandske firmabiler Afgiftsfri
Leasingbiler (både udenlandske og danske) Afgiften af leasingbiler beregnes på samme måde, som for udenlandske firmabiler mv., der i væsentlighed anvendes varigt i Danmark. For leasingbiler gælder dog, at leasegiver betaler registreringsafgift og rente for hele leasingkontraktens længde, når bilen indtræder i ordningen.