Skatteministeriet
21. december 2015

Registreringsafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser og beløbsgrænser i registreringsafgiftsloven

Lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv.

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer (åbner i nyt vindue)

Se også SKATs hjemmeside om Motor og nummerplader. (åbner i nyt vindue)

>>>Genvej til korrektioner af registreringsafgiftssatsen

Afgiftssatser20152016
Nye køretøjer
Motorcykler (§ 4) Beløbsgrænserne reguleres efter personskattelovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:

8.900 kr.

24.900 kr.
Af afgiftspligtig værdi:
0 pct. under 9.200 kr.
105 pct. af 9.200-25.800 kr.
180 pct. over 25.800 kr.
Af afgiftspligtig værdi:
0 pct. under 9.400 kr.
105 pct. af 9.400-26.100 kr.
150 pct. over 26.100 kr.
Andre køretøjer (§ 4)
bortset fra køretøjer omfattet af lovens §§ 5, 5a og 6.
Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
79.000 kr.
Af afgiftspligtig værdi:
105 pct. under 81.700 kr.
180 pct. over 81.700 kr.
Jf. dog de korrigerede satser i feltet nedenfor.
Af afgiftspligtig værdi:
105 pct. under 82.800 kr.
150 pct. over 82.800 kr.
Jf. dog de korrigerede satser i feltet nedenfor.
For benzindrevne personbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne personbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over
18 km pr. liter
brændstof.
For benzindrevne personbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne personbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof.
For benzindrevne personbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne personbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over
18 km pr. liter
brændstof.
For benzindrevne personbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne personbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof.
Er køretøjerne ikke forsynet med sikkerhedspude (airbag) forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr.
Er køretøjerne forsynet med én sikkerhedspude forhøjes den afgiftspligtige værdi med 3.725 kr.
Korrektion af satser for personbiler (§ 4, stk. 11)
Gældende fra juni 2003
Den 15. i hver måned offentliggøres korrektioner for den efterfølgende måned.
Korrektionen fratrækkes i begge knæksatser.
Kalender-
måned
Korrek-
tion
Sats under knæk Sats over knæk
2016 Pct.point Pct. Pct.
Januar- 0,00 105,00 150,00
2015 Pct.point Pct. Pct.
Januar-december 0,00 105,00 180,00
2014 Pct.point Pct. Pct.
Januar-december 0,00 105,00 180,00
2013 Pct.point Pct. Pct.
Januar-december 0,00 105,00 180,00
2012 Pct.point Pct. Pct.
Januar-december 0,00 105,00 180,00
2011 Pct.point Pct. Pct.
Januar-december 0,00 105,00 180,00
2010 Pct.point Pct. Pct.
Januar-december 0,00 105,00 180,00
2009 Pct.point Pct. Pct.
Januar-december 0,00 105,00 180,00
2008 Pct.point Pct. Pct.
Januar-december 0,00 105,00 180,00
2007 Pct.point Pct. Pct.
Januar-december 0,00 105,00 180,00
2006 Pct.point Pct. Pct.
Februar-december 0,00 105,00 180,00
Januar 0,92 104,08 179,08
2005 Pct.point Pct. Pct.
December 0,42 104,58 179,58
November 0,28 104,72 179,72
Oktober 0,54 104,46 179,46
September 0,94 104,06 179,06
August 1,64 103,36 178,36
Juli 1,96 103,04 178,04
Juni 2,22 102,78 177,78
Maj 2,38 102,62 177,62
April 2,30 102,70 177,70
Marts 2,02 102,98 177,98
Februar 1,54 103,46 178,46
Januar 1,56 103,44 178,44
2004 Pct.point Pct. Pct.
December 1,42 103,58 178,58
November 1,34 103,66 178,66
Oktober 1,92 103,08 178,08
September 1,98 103,02 178,02
August 1,74 103,26 178,26
Juli 1,46 103,54 178,54
Juni 1,22 103,78 178,78
Maj 1,06 103,94 178,94
April 1,22 103,78 178,78
Marts 0,90 104,10 179,10
Februar 0,98 104,02 179,02
Januar 0,22 104,78 179,78
2003 Pct.point Pct. Pct.
December 0,22 104,78 179,78
Juni - November 0,00 105,00 180,00
 20152016
Køretøjer omfattet af § 5
(køretøjer, som er konstrueret og indrettet til godstransport)
Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau: 16.900 kr.
1. Køretøjer indtil 4 tons:
0 kr. af de første 17.500 kr. og
50 pct. af resten.
1. Køretøjer indtil 4 tons:
0 kr. af de første 17.700 kr. og
50 pct. af resten.
For benzindrevne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over
17,5 km pr. liter
brændstof.
For benzindrevne varebiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne varebiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof.
For benzindrevne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over
18 km pr. liter
brændstof.
For benzindrevne varebiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof.
For dieseldrevne varebiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof.
2. For kassebiler, pick-upper mv. over 2,5 tons udgør afgiften 0 kr. af de første 34.100 kr. og 30 pct. af resten. For kassebiler, pick-upper mv. over 3 tons kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr.
Køretøjer omfattet af § 5a
(Køretøjer over 2 tons, som er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse samt busser, der er konstrueret og indrettet til transport af mere end 9 personer)
Der betales registreringsafgift, som for almindelige personbiler, men værdigrundlaget er uden udgiften til campingindretningen. Afgiften kan dog mindst udgøre:
0 kr. af de første 12.100 kr. og
60 pct. af resten.
Er køretøjerne ikke forsynet med sikkerhedspude forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr.
Er køretøjerne forsynet med én sikkerhedspude forhøjes den afgiftspligtige værdi med 3.725 kr.
Afgiftsfri leverings-
omkostninger (§ 8, stk. 5)
Fastsat i bekendtgørelse nr. 879 af 1/7/2013 (åbner i nyt vindue)
Motorcykler, herunder motorcykler med sidevogn samt kabinescootere
Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau: 960 kr.
(Afrundes opad til nærmeste hele 80 kr.)
1.040 kr. 1.040 kr.
Personbiler, herunder hyrevogne samt varebiler berigtiget med afgift efter registrerings­
afgiftslovens § 5, stk. 1
Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau: 2.000 kr.
(Afrundes opad til nærmeste hele 80 kr.)
2.080 kr. 2.160 kr.
Varebiler berigtiget med afgift efter registrerings-
afgiftslovens § 5, stk. 2
Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau: 2.480 kr.
(Afrundes opad til nærmeste hele 80 kr.)
2.640 kr. 2.640 kr.
Nedsættelse af afgiften for miljø- og trafiksikkerheds-
fremmende udstyrsgenstande (§ 3, stk. 2)
  200 kr. pr. selealarm, maks. 3 alarmer.
For nye dieseldrevne personbiler, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer nedsættes afgiften med 3.500 kr. i årene 2007 indtil og med 2010.
For nye varebiler kategori N1, hvor emissionen af partikler højst udgør 5 mg pr. kilometer, nedsættes afgiften med 3.500 kr. i årene 2007 indtil og med 2011. Emissionen fastslås i overensstemmelse med bilag I til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og senere ændringer heraf.
Nedsættelse af afgiftspligtig værdi for nye køretøjer (§ 8) Der kan ses bort fra betalingen for radioapparater, der indgår i handelen, dog højst for et beløb af: 1.000 kr. 400 kr.
Motorcykler forsynet med blokeringsfri bremser 4.165 kr. 4.165 kr.
Biler forsynet med blokeringsfri bremser: 3.750 kr. 3.750 kr.
Biler forsynet med sikkerhedspuder, pr. pude for 3.-6. pude. 1.280 kr. 1.280 kr.
For nye personbiler, der er udstyret med elektronisk stabilise-
ringsprogram (ESP-system), der kan bremse bilens fire hjul individuelt med henblik på at stabilisere bilen, nedsættes den afgiftspligtige værdi med:
2.500 kr. 2.500 kr.
For nye dieseldrevne person- og varebiler med lav partikelemission nedsættes den afgiftspligtige værdi i årene 2007-2010 og for varebiler i 2007-2011 med: 4.000 kr. 4.000 kr.
For nye personbiler med mindst 5 stjerner efter EuroNCAP test for bilens sikkerhed ved kollision 2.000 kr. 2.000 kr.
Mindste avance (§ 9) 9,0 pct. 9,0 pct.
Sikkerhedsstillelse for registrerede virksomheder (§ 14) Mindst 200.000 kr.
Afgiftssatser20152016
Indførsel til Danmark af brugte køretøjer
  Afgiften fastsættes på samme måde som for nye biler og motorcykler. Beskatningsgrundlaget, beløbsgrænser og beløb nedsættes med samme procentdele, som bilens eller motorcyklens værdi er faldet på det danske marked.
Er bilen eller motorcyklen under 1 år gammel, kan afgiften alternativt fastsættes til den afgift, der ville have været gældende fra ny med fradrag af 1 pct. pr. 1.000 km, dog højst 2 pct. pr. afsluttet måned i de første 3 måneder og højst 1 pct. pr. måned i de følgende måneder.
Afgiften fastsættes på samme måde som for nye biler og motorcykler. Beskatningsgrundlaget, beløbsgrænser og beløb nedsættes med samme procentdele, som bilens eller motorcyklens værdi er faldet på det danske marked.

Se også SKATs hjemmeside om import af bil og MC (åbner i nyt vindue)

 

Afgiftssatser2015 og 2016
Køretøjer med tilladelse til delvis betaling af registreringsafgift
Udenlandske firmabiler, der i det væsentlige anvendes varigt i Danmark og registreringspligtige biler mv., der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet For biler, der er mellem 0 og 3 måneder er afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift. For de efterfølgende 33 måneder er afgiften 1 pct., og for biler, der er ældre end 36 måneder er afgiften ½ pct. pr. påbegyndt måned. Ved betaling tillægges endvidere en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den af Danmarks Statistik på tidspunktet for afgiftsberegningen senest offentliggjorte gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikke-finansielle selskaber, der foreligger pr. 1. januar, henholdsvis pr. 1. juli. Ved betaling første gang betales desuden et depositum svarende til første kvartals afgift, og rente til dækning af eventuelle restancer vedrørende registreringsforholdet.
Andre udenlandske firmabiler Afgiftsfri
Leasingbiler (både udenlandske og danske) Afgiften af leasingbiler beregnes på samme måde, som for udenlandske firmabiler mv., der i væsentlighed anvendes varigt i Danmark. For leasingbiler gælder dog, at leasegiver betaler registreringsafgift og rente for hele leasingkontraktens længde, når bilen indtræder i ordningen.