Skatteministeriet
4. november 2014

Personskatteloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i personskatteloven

Lovbekendtgørelse nr. 382 af 8. april 2013 om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Af nedenstående oversigt fremgår beløbsgrænserne for 2014 og 2015. Har du brug for ældre beløbsgrænser henvises til: Beløbsgrænser for tidligere år

Beløbsgrænser20142015
Topskattegrænse
(§ 7, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
441.100 kr.
444.500 kr.
 
 
449.100 kr.
 
 
 
 
459.200 kr.
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag (§ 7, stk. 1)
- ugifte
- ægtepar (2 x bundfradrag for ugifte)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 40.000 kr.
 
 
 
40.800 kr.
81.600 kr.
 
 
41.400 kr.
82.800 kr.
Udligningsskattegrænse
(§ 7 a, stk. 4)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 362.800 kr.

369.400 kr.

374.800 kr.
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat
(§ 7 a, stk. 6)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 121.000 kr.
123.200 kr. 125.000 kr.
Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst (§ 8 a, stk 1 og 2)
- progressionsgrænse
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 48.300 kr.
49.200 kr. 49.900 kr.
Personfradrag for alle fyldt 18 år
(§ 10, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 42.000 kr.

42.800 kr.

43.400 kr.
Personfradrag for børn og unge under 18 år
(§ 10, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 31.500 kr.
32.100 kr. 32.600 kr.
Beløbsgrænse for kompensation for reduktion af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst
(§ 11, stk. 1)
Reguleres ikke 50.000 kr. 50.000 kr.
Kompensationsordningen (§ 26, stk. 2)
 
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer fyldt 18 år (stk. 2, nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer under 18 år (stk. 2, nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af mellemskat (stk. 2, nr. 2)
Bundfradrag ved beregning af topskat (stk. 2, nr. 3)
Maks. beskæftigelsesfradrag (stk. 2, nr. 5)
Personfradragskompensation (stk. 2, nr. 6)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
 
    44.800 kr.

    33.600 kr.
  362.800 kr.
  362.800 kr.
    14.200 kr.
      1.900 kr.
 
 
 
45.700 kr.
 
34.300 kr.
369.400 kr.
369.400 kr.
14.500 kr.
2.000 kr.
 
 
 
46.300 kr.
 
34.800 kr.
374.800 kr.
374.800 kr.
14.700 kr.
2.000 kr.

Af nedenstående oversigt fremgår skattesatserne for 2014 og 2015. Har du brug for ældre satser henvises til: Skattesatser for tidligere år

Skattesatser mv.20142015
Bundskatteprocent (§ 6, stk. 2)
Bundskatten forhøjes til 9,08 pct. i 2016, 10,08 pct. i 2017, 11,10 pct. i 2018, 12,10 pct. i 2019 og 12,11 pct. for indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår
6,83 pct. 8,08 pct.
Topskatteprocent
(§ 7, stk. 2)
15,0 pct. 15,0 pct.
Udligningsskat, (§ 7 a, stk. 4)
Udligningsskatten nedsættes med 1 pct.-point årligt og er helt udfaset fra og med 2020
6,0 pct. 5,0 pct.
Sundhedsbidrag (§ 8)
Sundhedsbidraget nedsættes med 1 pct.-point årligt og er helt udfaset fra og med 2019
5,0 pct. 4,0 pct.
Skattesats for aktieindkomst (§ 8 a, stk. 1 og 2)
- laveste trin
- højeste trin

27 pct.
42 pct.

27 pct.
42 pct.
Skattesats for CFC-indkomst (§ 8 b, stk. 1)
Nedsættes til 22 pct. for indkomståret 2016 og efterfølgende indkomstår
24,5 pct. 23,5 pct.
Skatteprocent svarende til kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige (§ 8 c, stk. 1)
Se også skattesatser for begrænset skattepligtige
24 pct. 24 pct.
Kompensationsprocent for reduktion af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst
(§ 11, stk. 2)
3 pct. 4 pct.
Modregning af nedsættelsesbeløb ved nedsættelse af negativ skat af aktieindkomst
(§ 13 a, stk. 4)
40 pct. 40 pct.
Skråt skatteloft for personlig indkomst (§ 19, stk. 1)
Skatteloftet for personlig indkomst forhøjes til 51,97 pct. i 2018 og til 51,98 pct. for indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår
51,7 pct. 51,95 pct.
Skråt skatteloft for positiv nettokapitalindkomst
(§ 19, stk. 2)
42,0 pct. 42,0 pct.
Basisreguleringsprocent ved § 20 regulering
(§ 20, stk. 1)
2,0 pct. 2,0 pct.
Beregnet reguleringstal efter § 20 101,8 103,3

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18