Skatteministeriet
Satser og beløbsgrænser 16. oktober 2013

Personskatteloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i personskatteloven

Lovbekendtgørelse nr. 382 af 8. april 2013 om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven)

Link til lovbekendtgørelsen og evt. ændringslove mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

 

Af nedenstående tabel fremgår beløbsgrænserne for 2013 og 2014.

Har du brug for ældre beløbsgrænser henvises til: Beløbsgrænser for tidligere år

 

Beløbsgrænser 2013 2014
Topskattegrænse
(§ 7, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb
421.000 kr. (2010)
441.100 kr. (2010)
421.000 kr.
 
449.100 kr.
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag
- ugifte
- ægtepar (2 x bundfradrag for ugifte)
(§ 7, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb 40.000 kr. (2010)
 
40.000 kr.
80.000 kr.
 
40.800 kr.
81.600 kr.
 
Udligningsskattegrænse
(§ 7 a, stk. 4)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb 362.800 kr. (2010)
362.800 kr. 369.400 kr.
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat
(§ 7 a, stk. 6)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb 121.000 kr. (2010)
121.000 kr. 123.200 kr.
Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst (§ 8 a, stk 1 og 2)
- progressionsgrænse
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb 48.300 kr. (2010)
48.300 kr. 49.200 kr.
Personfradrag for alle fyldt 18 år
(§ 10, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb 42.000 kr. (2010)

42.000 kr.

42.800 kr.
Personfradrag for børn og unge under 18 år
(§ 10, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb 31.500 kr. (2010)

31.500 kr.
32.100 kr.
Beløbsgrænse for kompensation for reduktion af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst
(§ 11, stk. 1)
Reguleres ikke 50.000 kr. 50.000 kr.
Kompensationsordningen (§ 26, stk. 2)
 
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer fyldt 18 år (stk. 2, nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer under 18 år (stk. 2, nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af mellemskat (stk. 2, nr. 2)
Bundfradrag ved beregning af topskat (stk. 2, nr. 3)
Maks. beskæftigelsesfradrag (stk. 2, nr. 5)
Personfradragskompensation (stk. 2, nr. 6)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb (2010)
    44.800 kr.
    33.600 kr.
  362.800 kr.
  362.800 kr.
    14.200 kr.
      1.900 kr.
44.800 kr.
33.600 kr.
362.800 kr.
362.800 kr.
14.200 kr.
1.900 kr.
45.700 kr.
34.300 kr.
369.400 kr.
369.400 kr.
14.500 kr.
2.000 kr.

 

Skattesatser mv. 2013 2014
Bundskatteprocent
(§ 6, stk. 2)
5,83 pct. 6,83 pct.
Topskatteprocent
(§ 7, stk. 2)
15,0 pct. 15,0 pct.
Udligningsskat, (§ 7 a, stk. 4)
Skattesatsen udgør 6 pct. i 2011-2014. Herefter nedsættes satsen med 1 pct.-point årligt og er helt udfaset fra og med 2020.
6,0 pct. 6,0 pct.
Sundhedsbidrag
(§ 8)
6,0 pct. 5,0 pct.
Skattesats for aktieindkomst (§ 8 a, stk. 1 og 2)
- laveste trin
- højeste trin

27 pct.
42 pct.

27 pct.
42 pct.
Skattesats for CFC-indkomst (§ 8 b, stk. 1)
Nedsættes til 23,5 pct. for indkomståret 2015 og 22 pct. for indkomståret 2016 og efterfølgende indkomstår
25 pct. 24,5 pct.
Skatteprocent svarende til kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige
(§ 8 c, stk. 1) Se også skattesatser for begrænset skattepligtige
24 pct. 24 pct.
Kompensationsprocent for reduktion af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst
(§ 11, stk. 2)
2 pct. 3 pct.
Modregning af nedsættelsesbeløb ved nedsættelse af negativ skat af aktieindkomst
(§ 13 a, stk. 4)
40 pct. 40 pct.
Skråt skatteloft, personlig indkomst
(§ 19, stk. 1)
51,7 pct. 51,7 pct.
Skråt skatteloft, positiv nettokapitalindkomst
(§ 19, stk. 2)
Skatteloftet nedsættes til 42,0 pct. fra og med 2014
43,5 pct. 42,0 pct.
Basisreguleringsprocent ved § 20 regulering
(§ 20, stk. 1)
2,0 pct. 2,0 pct.
Beregnet reguleringstal efter § 20 100,0 101,8

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18