Skatteministeriet
16. november 2016

Personskatteloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i personskatteloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Personskatteloven

Lovbekendtgørelse nr. 1163 af 8. oktober 2015 om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Af nedenstående oversigt fremgår beløbsgrænserne for 2016 og 2017. Har du brug for ældre beløbsgrænser henvises til: Beløbsgrænser for tidligere år

Beløbsgrænser20162017
Topskattegrænse
(§ 7, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
446.300 kr.
448.200 kr.


467.300 kr.
 479.600 kr.
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag (§ 7, stk. 1)
- ugifte
- ægtepar (2 x bundfradrag for ugifte)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 40.000 kr.


41.900 kr.
83.800 kr.


42.800 kr.
85.600 kr.
Udligningsskattegrænse
(§ 7 a, stk. 4)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 362.800 kr.

379.900 kr.

388.200 kr.
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat
(§ 7 a, stk. 6)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 121.000 kr.
126.700 kr. 129.500 kr.
Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst (§ 8 a, stk 1 og 2)
- progressionsgrænse
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 48.300 kr.
50.600 kr. 51.700 kr.
Personfradrag for alle fyldt 18 år
(§ 10, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 42.000 kr.

44.000 kr.

45.000 kr.
Personfradrag for børn og unge under 18 år
(§ 10, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 31.500 kr.
33.000 kr. 33.800 kr.
Beløbsgrænse for kompensation for reduktion af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst
(§ 11, stk. 1)
Reguleres ikke 50.000 kr. 50.000 kr.
Kompensationsordningen (§ 26, stk. 2)

Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer fyldt 18 år (nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer under 18 år (nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af mellemskat (nr. 2)
Bundfradrag ved beregning af topskat (nr. 3)
Maks. beskæftigelsesfradrag (nr. 5)
Personfradragskompensation (nr. 6)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:

44.800 kr.

33.600 kr.
362.800 kr.
362.800 kr.
14.200 kr.
1.900 kr.47.000 kr.

35.200 kr.
379.900 kr.
379.900 kr.
14.900 kr.
2.000 kr.48.000 kr.

36.000 kr.
388.200 kr.
388.200 kr.
15.200 kr.
2.100 kr.

Af nedenstående oversigt fremgår skattesatserne for 2016 og 2017. Har du brug for ældre satser henvises til: Skattesatser for tidligere år

Skattesatser mv.20162017
Bundskatteprocent (§ 6, stk. 2)
Bundskatten forhøjes til 11,10 pct. i 2018, 12,10 pct. i 2019 og 12,11 pct. for indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår
9,08 pct. 10,08 pct.
Topskatteprocent
(§ 7, stk. 2)
15,0 pct. 15,0 pct.
Udligningsskat, (§ 7 a, stk. 4)
Udligningsskatten nedsættes med 1 pct.-point årligt og er helt udfaset fra og med 2020
4,0 pct. 3,0 pct.
Sundhedsbidrag (§ 8)
Sundhedsbidraget nedsættes med 1 pct.-point årligt og er helt udfaset fra og med 2019
3,0 pct. 2,0 pct.
Skattesats for aktieindkomst (§ 8 a, stk. 1 og 2)
- laveste trin
- højeste trin

27 pct.
42 pct.

27 pct.
42 pct.
Skattesats for CFC-indkomst (§ 8 b, stk. 1) 22,0 pct. 22,0 pct.
Skatteprocent svarende til kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige (§ 8 c, stk. 1)
Se også skattesatser for begrænset skattepligtige
24 pct. 24 pct.
Kompensationsprocent for reduktion af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst
(§ 11, stk. 2)
5,0 pct. 6,0 pct.
Modregning af nedsættelsesbeløb ved nedsættelse af negativ skat af aktieindkomst
(§ 13 a, stk. 4)
40 pct. 40 pct.
Skråt skatteloft for personlig indkomst (§ 19, stk. 1)
Skatteloftet for personlig indkomst forhøjes til 51,97 pct. i 2018 og til 51,98 pct. for indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår
51,95 pct. 51,95 pct.
Skråt skatteloft for positiv nettokapitalindkomst
(§ 19, stk. 2)
42,0 pct. 42,0 pct.
Basisreguleringsprocent ved § 20 regulering
(§ 20, stk. 1)
2,0 pct. 2,0 pct.
Beregnet reguleringstal efter § 20 104,7 107,0
Kompensationsordningen (§ 26, stk. 2)
Nedsættelse af bundskatten ved 2009-reformen. (nr. 1)
Mellemskat efter 2009-regler (nr. 2)
Topskat efter 2009-regler (nr. 3)
Nedsættelse af aktieindkomstskatten ved 2009-reformen. (nr. 4)
Beskæftigelsesfradrag efter 2009-regler (nr. 5)
Sundhedsbidrag ved beregning af skatteværdi af beskæftigelsesfradrag (nr. 5)
Kompensationsprocent (nr. 8)

1,5 pct.
6,0 pct.
15,0 pct.
1,0 pct.
4,25 pct.
8,0 pct.
5,0 pct.

1,5 pct.
6,0 pct.
15,0 pct.
1,0 pct.
4,25 pct.
8,0 pct.
6,0 pct.

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18