Skatteministeriet
21. december 2015

Pensionsafkastbeskatningsloven

Pensionsbeskatning Satser og beløbsgrænser i pensionsafkastbeskatningsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014, pensionsafkastbeskatningsloven

Link til lovbekendtgørelsen og evt. ændringslove mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Skattesatser mv.20152016
Skat af det skattepligtige afkast
(§ 2)
15,3 pct. 15,3 pct.
Forrentning af overskydende pensionsafkastskat
(§ 27, stk. 5, 4. pkt.)
Renten vedrørende overskydende skattebeløb for det indkomstår, som forrentningen vedrører, fastsættes en gang årligt og beregnes som den gennemsnitlige 3-måneders-CITA-renteswapreferencerente for alle bankdage fra og med den 1. september til og med den 30. november, der offentliggøres af NASDAQ OMX, i det foregående kalenderår afrundet til én decimal. Renten kan dog ikke overstige 5 pct.
Renten for skyldig pensionsafkastskat
(§ 27, stk. 5, 6. pkt.)
Renten vedrørende skyldige skattebeløb for det indkomstår, som forrentningen vedrører, fastsættes en gang årligt og beregnes som et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår afrundet til én decimal. Renten kan dog ikke overstige 10 pct.
SKATs meddelelse om rentesatsen for 2015. (åbner i nyt vindue)
SKATs meddelelse om rentesatser for 2016. (åbner i nyt vindue)
0,6 pct.
 
 
 
 
 
 
 
4,1 pct. 
 
-0,3 pct.
 
 
 
 
 
 
 
3,4 pct. 
 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18