Skatteministeriet
13. november 2017

Opkrævningsloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i opkrævningsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Opkrævningsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016 om opkrævning af skatter og afgifter mv. (Opkrævningsloven)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20172018
Beløbsgrænser for betaling af skatter og afgifter senest ultimo måneden, som indkomsten vedrører.
Arbejdsmarkedsbidrag
Indeholdt A-skat
(§ 2, stk. 6)
Reguleres ikke
250.000 kr.
1.000.000 kr.

250.000 kr.
1.000.000 kr.
Afgift for foreløbig fastsættelse af skatte- og afgiftstilsvar
(§ 4, stk 2)
Reguleres ikke 800 kr. 800 kr.
Krav om digital betaling ved privates køb af ydelser over beløbsgrænsen
(§ 10a)
Reguleres ikke 10.000 kr. 10.000 kr.
Grænse for restance som betingelse for krav om sikkerhedsstillelse
(§ 11, stk. 1, nr. 1)
Reguleres ikke 25.000 kr. 25.000 kr.
Grænse for optagelse i SKATs træsko-register
(§ 11, stk. 2)
Reguleres ikke 50.000 kr. 50.000 kr.
Mindstebeløb vedr. tilbagebetaling af skatter og afgifter
(§ 12, stk. 1)
Reguleres ikke 50 kr. 50 kr.

 

Procentsatser20172018
Tillægsprocentsats
(§ 7, stk. 1)
0,7 pct. 0,7 pct.
Beregnet basisrente
Renten beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår
(§ 7, stk. 2)
Seneste meddelelse fra SKAT om Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 (åbner i nyt vindue)
0,1 pct. 0,0 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18