Skatteministeriet
21. december 2015

Lønsumsafgiftsloven

Lønsumsafgift Afgiftssatser i lønsumsafgiftsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1079 af 31. august 2013 om afgift af lønsum mv.

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit D.B. Lønsumsafgift (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser20152016
Finansielle virksomheder 12,2 pct af lønsummen 13,6 pct af lønsummen
Lotterier, turistkontorer, organisationer og foreninger 6,37 pct. af lønsummen 6,37 pct. af lønsummen
Udgivere eller importører af aviser 3,54 pct. af værdien af avissalget 3,54 pct. af værdien af avissalget
Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder 4,12 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed 4,12 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller fradrag for underskud af selvstændig virksomhed

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18