Skatteministeriet
28. oktober 2015

Konkursskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i konkursskatteloven

Lovbekendtgørelse nr. 1242 af 27. oktober 2010 Konkursskatteloven

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20152016
Fradrag i konkursindkomst, selskaber
(§ 3, stk. 2)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.
Fradrag i konkursindkomst, personer
(§ 11, stk. 5)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.
Fradrag i konkursindkomst, insolvente dødsboer
(§ 13 E, stk. 5)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.
Beløbsgrænse for skønnet konkursindkomst, der medfører skattepligt
(§ 14)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.

 

Skattesatser mv.20152016
Skattesatsen for konkursindkomst
- for selskaber
- for fysiske personer (§ 11, stk. 5)
- for insolvente dødsboer (§ 13 E, stk. 5)

25 pct.
45 pct.
45 pct.

25 pct.
45 pct.
45 pct.
Andel af aktieindkomst der medregnes til konkursindkomst
(§ 11, stk. 2)
70 pct. 70 pct.
Andel af negativ aktieindkomst der medtages i konkursindkomsten, men som ikke kan fradrages hos skyldneren
(§ 12 A, stk. 3)
70 pct. 70 pct.
Andel af positiv eller negativ aktieindkomst der medregnes til konkursindkomst for insolvente dødsboer
(§ 13 E, stk. 2)
70 pct. 70 pct.
Andel af negativ aktieindkomst der medtages i konkursindkomsten for insolvente dødsboer, men som ikke kan fradrages hos afdødes ægtefælle
(§ 13 G, stk. 3)
70 pct. 70 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18