Skatteministeriet
1. november 2017

Kompensationsloven (Grøn check)

Satser og beløbsgrænser i grøn checkloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kompensationsloven (Grøn check)

Lovbekendtgørelse nr. 944 af 5. august 2015 om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20172018
Skattefri kompensation til alle fyldt 18 (§ 1, stk. 1)
Ikke-pensionister:
(Nedsættes årligt frem til 2025)
Pensionister:
(Nedsættes til 900 kr. i 2019 og 875 kr. i 2020 og følgende år)
Reguleres ikke  
940 kr.

940 kr.
 
765 kr.

930 kr.
Supplerende skattefri kompensation til børn/unge under 18 år (§ 1, stk. 2).
Ikke-pensionister:
(Nedsættes årligt frem til 2025)
Pensionister:
(Nedsættes til 210 kr. i 2019 og 200 kr. i 2020 og følgende år)
Reguleres ikke  
 
215 kr.

215 kr.
 
 
175 kr.

215 kr.
Maks. supplerende skattefri kompensation til børn/unge under 18 år (§ 1, stk. 2).
Ikke-pensionister:
(Nedsættes årligt frem til 2025)
Pensionister:
(Nedsættes til 420 kr. i 2019 og 400 kr. i 2020 og følgende år)
Reguleres ikke  
 
430 kr.

430 kr.
 
 
350 kr.

430 kr.
Tillæg til skattefri kompensation til alle fyldt 18 år med lave indkomster
(§ 1, stk. 4)
Reguleres ikke 280 kr. 280 kr.
Bundfradrag for aftrapning af den skattefri kompensation
(§ 2, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 362.800 kr.
388.200 kr. 397.000 kr.
Tillæg til bundfradrag ved aftrapning af den supplerende kompensation (§ 2, stk. 2)
Ikke-pensionister:
(Nedsættes årligt frem til 2025)
Pensionister:
(Nedsættes til 12.000 kr. i 2019 og 11.667 kr. i 2020 og følgende år)
Reguleres ikke  
 
12.533 kr.

12.533 kr.
 
 
10.200 kr.

12.400 kr.
Indkomstgrænse for tillæg til skattefri kompensation
(§ 2, stk. 3)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 212.000 kr.
226.900 kr. 232.000 kr.

 

Satser mv.20172018
Aftrapningsprocent for den skattefri kompensation
(§ 2, stk. 1)
7,5 pct. 7,5 pct.
Aftrapningsprocent for den supplerende skattefri kompensation
(§ 2, stk. 2)
7,5 pct. 7,5 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18