Skatteministeriet
16. november 2016

Kompensationsloven (Grøn check)

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i grøn checkloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kompensationsloven (Grøn check)

Lovbekendtgørelse nr. 944 af 5. august 2015 om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20162017
Skattefri kompensation til alle fyldt 18 (§ 1, stk. 1)
Nedsættes til 930 kr. i 2018, 900 kr. i 2019 og 875 kr. i 2020 og følgende år
Reguleres ikke 950 kr. 940 kr.
Supplerende skattefri kompensation til børn/unge under 18 år (§ 1, stk. 2)
Uændret i 2018 og nedsættes til 210 kr. i 2019 og 200 kr. i 2020 og følgende år
Reguleres ikke 220 kr. 215 kr.
Maks. supplerende skattefri kompensation (§ 1, stk. 2)
Uændret i 2018 og nedsættes til 420 kr. i 2019 og 400 kr. i 2020 og følgende år
Reguleres ikke 440 kr. 430 kr.
Tillæg til skattefri kompensation til alle fyldt 18 år med lave indkomster
(§ 1, stk. 4)
Reguleres ikke 280 kr. 280 kr.
Bundfradrag for aftrapning af den skattefri kompensation
(§ 2, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 362.800 kr.
379.900 kr. 388.200 kr.
Tillæg til bundfradrag ved aftrapning af den supplerende kompensation (§ 2, stk. 2)
Nedsættes til 12.400 kr. i 2018, 12.000 kr. i 2019 og 11.667 kr. i 2020 og følgende år
Reguleres ikke 12.667 kr. 12.533 kr.
Indkomstgrænse for tillæg til skattefri kompensation
(§ 2, stk. 3)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 212.000 kr.
222.000 kr. 226.900 kr.

 

Satser mv.20162017
Aftrapningsprocent for den skattefri kompensation
(§ 2, stk. 1)
7,5 pct. 7,5 pct.
Aftrapningsprocent for den supplerende skattefri kompensation
(§ 2, stk. 2)
7,5 pct. 7,5 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18