Skatteministeriet
29. januar 2016

Kildeskatteloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i kildeskatteloven

Lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016 af kildeskatteloven

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20152016
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle
(§ 25 A)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 215.500 kr.
222.700 kr. 225.700 kr.
Minimumsløn pr. måned ved 26 pct.'s bruttobeskatning (Lønnen opgøres før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag) (§§ 48 E - F)
Se også Den juridiske vejledning afsnit C.F.6. Forskerskatteordningen (åbner i nyt vindue).
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
59.500 kr.
61.500 kr. 62.300 kr.
Indregningsgrænse for restskat mv.
(§§ 61 og 61 A)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 18.300 kr.
19.000 kr. 19.200 kr.
Mindsterate ved opkrævning af B-skat og restskat
(§ 62 C)
Reguleres ikke 500 kr. 500 kr.
Mindstebeløb for udbetaling af udbytteskat, der ikke kan modregnes i slutskatten
(§ 67)
Reguleres ikke 25 kr. 25 kr.

 

Skattesatser mv.20152016
Kildeskatter af
- udbytter
- nedsat sats, hvis mindre end 10 pct. af aktiekapitalen og der
foreligger aftale om udveksling af oplysninger
- royalties
(§ 2)
27 pct.
 
15 pct.
25 pct.
 
27 pct.
 
15 pct.
22 pct.
 
Min. indkomstandel her fra landet, der giver adgang til beskatning efter grænsegængerreglerne
(§ 5 A)
75 pct. 75 pct.
Maks. procent der kan overføres af overskuddet til medarbejdende ægtefælle
(§ 25 A)
50 pct. 50 pct.
Passivpost ved gaveafgiftsberegning vedr. overdragelse af aktiver (§ 33 D)
- ved fortjeneste, der ikke er aktieindkomst
- ved fortjeneste af aktier
- ved virksomhedsopsparing og konjunkturudligningskonto
- for overskud opsparet i 1987-1990 (kun virksomhedsopsparing)
- for overskud opsparet i 1991 (kun virksomhedsopsparing)
- for overskud opsparet i 1992-1998 (1993-1998 for
konjunkturudligningskonto)
- for overskud opsparet i 1999-2000
- for overskud opsparet i 2001-2004
- for overskud opsparet i 2005-2006
- for overskud opsparet i 2007-2013
- for overskud opsparet i 2014
- for overskud opsparet i 2015
- for overskud opsparet i indkomståret 2016 og senere indkomstår

30 pct.
22 pct.
 
0 pct.
9,0 pct.
 
12,0 pct.
13,5 pct.
15,0 pct.
16,5 pct.
18,75 pct.
19,1 pct.
19,9 pct.
 

30 pct.
22 pct.
 
0 pct.
9,0 pct.
 
12,0 pct.
13,5 pct.
15,0 pct.
16,5 pct.
18,75 pct.
19,1 pct.
19,9 pct.
21,0 pct.
Min. ejerandele for beskatning af udbetalte vederlag som A-indkomst (§ 43)
- min. aktiekapital i selskabet
- stemmeværdi i selskabet (mere end)
- min. ejerandel i personligt ejet virksomhed
25 pct.
50 pct.
25 pct.
25 pct.
50 pct.
25 pct.
Indeholdelsesprocent ved manglende skattekort
(§ 48)
55 pct. 55 pct.
Bruttoskattesats for begrænset skattepligtige arbejdsudlejede personer
(§ 48 B)
30 pct. 30 pct.
Bruttolønsskat for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere (§§ 48 E - F)
Se også Den juridiske vejledning afsnit C.F.6. Forskerskatteordningen (åbner i nyt vindue).
26 pct. 26 pct.
Procent ved betaling af forskudsskat efter indkomstårets udløb.
P.a. rente ved beregning af dag-til-dag rente for restskat vedr. foregående indkomstår
(§ 59)
Link til seneste meddelelse fra SKAT om rentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv.


2,9 pct.


2,2 pct.
Procenttillæg for restskat og overskydende skat vedr. foregående indkomstår.
- For restskat under/over indregningsgrænsen (§ 61)
- For overskydende skat (§ 62)
Link til seneste meddelelse fra SKAT om rentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv.

4,9 pct.
0,5 pct.

4,2 pct.
0,5 pct.
Udbytteskat af aktieudbytte
(§§ 65 og 65 A)
27 pct. 27 pct.
Udbytteskat af aktieudbytte der modtages af selskaber, foreninger og fonde m.v.
(§ 65)
22 pct. 22 pct.
Udbytteskat af udbytte til investeringsselskaber m.v.
(§ 65)
15 pct. 15 pct.
Skat af royalty der udbetales til personer eller selskaber
(§ 65 C)
25 pct. 22 pct.
Skat på rentebetalinger mv. til visse koncernforbundne selskaber
(§ 65 D)
25 pct. 22 pct.
Procentsats for frivillig arbejdsgiverbetaling af skatter m.v. af skattepligtige rejse- og befordringsgodtgørelse
(§ 69 A)
56 pct. 56 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18