Skatteministeriet
26. oktober 2016

Inddrivelsesloven

Skatteadministration Satser i inddrivelsesloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Inddrivelsesloven

Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Satser mv.20162017
Inddrivelsesloven indeholder ingen satser eller beløbsgrænser, men angiver alene regler om opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige.    
Beløbsgrænser, der fastsættes i medfør af inddrivelsesloven, reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår.
Procentreguleringen pr. 1. januar udgør:
Link til inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 2016 (Åbner i nyt vindue)
Link til inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 2017 (Åbner i nyt vindue)
1,4 pct.
 
 
2,2 pct.
 
 

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18