Skatteministeriet
12. december 2016

Forbrugsafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i forbrugsafgiftsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forbrugsafgiftsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1484 af 30. november 2015 om forskellige forbrugsafgifter

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juriske vejledning afsnit E.A.5. Forbrugsafgifter (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser20162017
Glødelamper mv.1) Kr. pr. stk.
Almindelige glødelamper2) 2,60 2,60
Små glødelamper3) 2,60 2,60
Autopærer 3,22 3,22
Damplamper, herunder lysstofrør 8,79 8,79
Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg) 0,59 0,59
Kaffe og te Kr. pr. kg.
Rå kaffe 6,39 6,39
Brændt kaffe 7,67 7,67
Kaffeekstrakter 16,61 16,61
Kaffeerstatning mv. 0,75 0,75
Te 7,33 7,33
Teekstrakter 18,29 18,29
Cigaretpapir, skrå og snus Kr. pr. stk.
Cigaretpapir 0,05 0,05
  Kr. pr. kg.
Kardusskrå og snus 73,95 73,95
Anden røgfri tobak 268,44 268,44

1) Ensoklede lavenergipærer og sikringer til højspændingsanlæg er ikke omfattet af afgiftsloven og dermed afgiftsfri.
2) Glødelamper med en bredde på over 19 mm eller en længde på over 35 mm, dog bortset fra autopærer.
3) Glødelamper med en bredde på eller under 19 mm eller en længde på eller under 35 mm, dog bortset fra autopærer.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18