Skatteministeriet
1. november 2017

Ejendomsvurderingsloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsvurderingsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ejendomsvurderingsloven

Lov nr. 654 af 8. juni 2017, Ejendomsvurderingsloven

Link til loven mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Ejendomsvurderingsloven træder i kraft den 1. januar 2018. Samtidig ophæves lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingsloven)

Beløbsgrænser mv. 2018
Bundgrænse for ejendomsværdi af bygninger på fremmed grund, der vurderes (§ 9, stk. 1, nr. 7) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 100.000 kr.
    109.400 kr.
Vurderingsgebyr ved særskilt ansættelse (§§ 11, 14, 84) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 2.750 kr.
    3.100 kr.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18