Skatteministeriet
1. november 2017

Ejendomsavancebeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsavancebeskatningsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ejendomsavancebeskatningsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1200 af 30. september 2013 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (Ejendomsavancebeskatningsloven)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20172018
Tillæg til anskaffelsesummen pr år ejendommen har været ejet
(§ 5, stk. 1)
Reguleres ikke 10.000 kr. 10.000 kr.
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg af blandet benyttede ejendomme (erhverv og bolig)
(§ 6, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 268.600 kr.
287.500 kr. 293.900 kr.
Maks. vederlag vedr. jordombytning (mageskifte)
(§ 7, stk. 2)
Reguleres ikke 10.000 kr. 10.000 kr.

 

Skattesatser mv.20172018
Ejendomsavance opgjort efter denne lov beskattes som kapitalindkomst, jfr. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 16    
Tillæg til ejendomsværdi for ejendomme erhvervet før 19. maj 1993
(§ 4, stk. 3)
10 pct. 10 pct.
Reguleringsprocenter for den kontantomregnede anskaffelsessum for ejendomme handlet før 19. maj 1993
(§ 4 A)
Anskaffelsesår
1975 eller tidligere 182,4
1976 158,6
1977 140,0
1978 120,2
1979 108,0
1980 93,5
1981 79,9
1982 62,6
1983 49,3
1984 40,2
1985 32,5
1986 27,7
1987 23,6
1988 18,1
1989 12,5
1990 7,7
1991 5,6
1992 3,5
1993 0,0
Reguleringsprocenter til brug for regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme
(§ 5A, stk. 1)
Reguleringtal efter PSL § 20 fra 1993-2009:
1993: - 120,0
1994: 3,0 123,6
1995: 0,7 124,5
1996: 2,7 127,9
1997: 0,6 128,7
1998: 2,7 132,2
1999: 2,9 136,0
2000: 3,5 140,8
2001: 3,5 145,7
2002: 3,0 150,1
2003: 3,5 155,4
2004: 3,2 160,4
2005: 2,2 163,9
2006: 2,3 167,7
2007: 2,7 172,2
2008: 2,6 176,7
2009: 3,4 182,7
Reguleringtal efter PSL § 20 fra 2010*:
2010: 0,0 100,0
2011: 0,0 100,0
2012: 0,0 100,0
2013: 0,0 100,0
2014: 1,8 101,8
2015: 1,5 103,3
2016: 1,4 104.7
2017: 2,2 107,0
2018: 2,2 109,4
Anskaffelsesår:
1993: 62,9
1994: 58,2
1995: 57,0
1996: 52,8
1997: 51,9
1998: 47,9
1999: 43,7
2000: 38,8
2001: 34,2
2002: 30,2
2003: 25,8
2004: 21,9
2005: 19,3
2006: 16,6
2007: 13,5
2008: 10,6
2009: 7,0
 
2010: 7,0
2011: 7,0
2012: 7,0
2013: 7,0
2014: 5,1
2015: 3,6
2016: 2,2
2017: 0,0
  
Anskaffelsesår:
1993: 66,6
1994: 61,7
1995: 60,5
1996: 56,3
1997: 55,3
1998: 51,2
1999: 47,0
2000: 42,0
2001: 37,2
2002: 33,2
2003: 28,6
2004: 24,6
2005: 21,9
2006: 19,2
2007: 16,1
2008: 13,1
2009: 9,4
 
2010: 9,4
2011: 9,4
2012: 9,4
2013: 9,4
2014: 7,5
2015: 5,9
2016: 4,5
2017: 2,2
2018: 0,0

* Ved overgangen til nyt basisår for reguleringen efter personskattelovens § 20 sker sammenkædningen af reguleringen fra før og efter 2010 ved, at anskaffelsessummen reguleres med den procent beregnet med en decimal, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret fra afståelsesåret til indkomståret 2009 ganget med ændringen fra indkomståret 2010 og frem.
Teknikken i bestemmelsen kan illustreres ved følgende eksempel:
En ejendom er anskaffet i 2006 og afstås i 2018. Da § 20-reguleringen i 2018 er 2,2 pct., vil den samlede regulering fra 2006 til 2018 udgøre 19,2 pct., som fremkommer således:
Ændringen fra 2006 til 2009 udgør: (182,7/167,7 ÷ 1) = 0,089445 eller 8,9445 pct.
Ændringen fra 2010 til 2018 udgør: (109,4/100,0 ÷ 1) = 0,094 eller 9,4 pct.
Den samlede ændring fra 2006 til 2017 udgør: (1,089445 x 1,094 ÷ 1) = 0,19185 som afrundes til 19,2 pct.

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18