Skatteministeriet
1. november 2017

Dødsboskatteloven

Satser og beløbsgrænser i dødsboskatteloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Dødsboskatteloven

Lovbekendtgørelse nr. 333 af 2. april 2012 om beskatning ved dødsfald (Dødsboskatteloven)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Link til SKATs dødsboskattevejledning (Vejledning til borgere) (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20172018
Beløbsgrænse for dødsboers skattefrihed vedr. boets aktiver og boets nettoformue.
(§ 6, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 2.595.100 kr.
2.776.800 kr. 2.839.100 kr.
Beløbsgrænse for medregning af virksomheds- og konjunkturudligningsopsparing
(§§ 10, 11, 24, 25 og 74)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 152.200 kr.
162.900 kr. 166.600 kr.
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md.
(§ 14, stk. 2 og § 30, stk. 3)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 1.900 kr.
2.100 kr. 2.100 kr.
Beløbsgrænse for opkrævning af restskat
(§ 15, stk 4)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 32.700 kr.
35.000 kr. 35.800 kr.
Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat
(§ 15, stk. 5)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 2.800 kr.
3.000 kr. 3.100 kr.
Bofradrag, fradrag i skat pr. md.
(§ 30, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 5.200 kr.
5.600 kr. 5.700 kr.
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo
(§ 72)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 62.300 kr.
66.700 kr. 68.200 kr.

 

Skattesatser mv.20172018
Medregning af beløb inkl. tillæg indskudt på etableringskonto eller på iværksætterkonto:
- midler indskudt på etableringskonto i 2002 eller senere
- midler indskudt på etableringskonto i 2001 eller tidligere
- midler indskudt på iværksætterkonto i 2010 eller senere
- midler indskudt på iværksætterkonto i 2009 eller tidligere
(§ 9, stk. 1, nr. 3 og 22, stk. 1, nr. 3)


67 pct.
78 pct.
105 pct.
120 pct.
 


67 pct.
78 pct.
105 pct.
120 pct.
 
Mellemperiodeskat
(§ 14, stk. 1)
50 pct. 50 pct.
Beskatning af afdødes aktieindkomst i mellemperioden og boperioden
(§§ 16 og 32)
- skattesats under progressionsgrænsen
- skattesats over progressionsgrænsen


27 pct.
42 pct.


27 pct.
42 pct.
Beskatning af afdødes CFC-indkomst i mellemperioden og boperioden (§§ 17 og 33) 22,0 pct. 22,0 pct.
Min. udlodning af aktier mv. for medregning af visse aktieavancer til bobeskatningsindkomsten
Ejerandel for datterselskab for medregning af dennes aktiviteter
(§ 29, stk. 3)

1 pct.
50 pct.
 

1 pct.
50 pct.
 
Dødsboskat
(§ 30, stk. 1)
50 pct. 50 pct.
Skatteværdi til udbetaling af underskud i boets skattepligtige indkomst ved:
- skifte i forbindelse med dødsfaldet (§ 31)
- skifte af uskiftet bo (§ 75)

30 pct.
30 pct.

30 pct.
30 pct.
Kommunal andel af dødsboskat efter § 30 og mellemperiodeskat efter § 14 (§ 92, stk. 1) 33,33 pct. 33,33 pct.
Kommunal andel af forskudsskatten for mellemperioden, som bliver endelig efter § 12 (§ 92, stk. 2) 33,33 pct. 33,33 pct.
Kommunal andel af udgifterne ved udbetaling af negativ skat efter § 31 (§ 92, stk. 3) 33,33 pct. 33,33 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18