Skatteministeriet
14. november 2017

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Brændstofforbrugsafgiftsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1031 af 23. august 2017 om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Afgift af personbiler, der er registreret første gang den 1. juli 1997 eller senere, og som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.

Fra 1. januar 2010 omfatter afgiften endvidere varebiler, der er registreret første gang som nye den 18. marts 2009 eller senere.

Af personbiler, der er indregistreret første gang før 1. juli 1997 og af varebiler, der er registreret før den 18. marts 2009, betales der vægtafgift, jf. Afgiftssatser i vægtafgiftsloven.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.3 Brændstofforbrugsafgift (åbner i nyt vindue)

For varebiler omfattet af ejerafgiftsloven, der anvendes privat, betales tillæg til de i tabel A og B angivne satser. Tillægget udgør 2.755 kr. pr. halvår i 2013 for varebiler indtil 3.000 kg og 8.190 kr. pr. halvår for varebiler fra 3.001 kg til 3.500 kg. For varebiler, der anvendes delvist erhvervsmæssigt, er satsen det halve af ovennævnte, jf. vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, tabelafsnit II A.

Fra den 1. april 2010 opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter. Det samme gælder for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere.

Med udmøntning af aftalen om Omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017, (L 4, 2017/2018) forhøjes brændstofforbrugsafgiften (grøn ejerafgift) fra og med 2. halvår 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler, jf. tabel A2 og B2.


Beregn selv vægtafgift / grøn ejerafgift med SKATs afgiftsberegner (åbner i nyt vindue)

 

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Afgiftssatser20172018
A1. Benzindrevne biler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017 Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 20,0 310 330
Under 20,0 men ikke under 18,2 600 640
Under 18,2 men ikke under 16,7 890 940
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.190 1.260
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.480 1.570
Under 14,3 men ikke under 13,3 1.770 1.870
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.060 2.180
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.350 2.480
Under 11,8 men ikke under 11,1 2.640 2.790
Under 11,1 men ikke under 10,5 2.930 3.100
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.230 3.410
Under 10,0 men ikke under 9,1 3.800 4.010
Under 9,1 men ikke under 8,3 4.400 4.650
Under 8,3 men ikke under 7,7 4.980 5.260
Under 7,7 men ikke under 7,1 5.560 5.870
Under 7,1 men ikke under 6,7 6.140 6.480
Under 6,7 men ikke under 6,3 6.730 7.110
Under 6,3 men ikke under 5,9 7.310 7.720
Under 5,9 men ikke under 5,6 7.890 8.330
Under 5,6 men ikke under 5,3 8.500 8.970
Under 5,3 men ikke under 5,0 9.080 9.580
Under 5,0 men ikke under 4,8 9.650 10.190
Under 4,8 men ikke under 4,5 10.230 10.800
Under 4,5     10.830 11.430

 

Afgiftssatser201701.01.-30.06-201801.07.-31.12-2018
A2. Benzindrevne biler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller senere Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 50,0 310 330 330
Under 50,0 men ikke under 44,4 310 330 370
Under 44,4 men ikke under 40,0 310 330 390
Under 40,0 men ikke under 36,4 310 330 410
Under 36,4 men ikke under 33,3 310 330 430
Under 33,3 men ikke under 28,6 310 330 460
Under 28,6 men ikke under 25,0 310 330 500
Under 25,0 men ikke under 22,2 310 330 540
Under 22,2 men ikke under 20,0 310 330 580
Under 20,0 men ikke under 18,2 600 640 890
Under 18,2 men ikke under 16,7 890 940 1.190
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.190 1.260 1.510
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.480 1.570 1.820
Under 14,3 men ikke under 13,3 1.770 1.870 2.120
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.060 2.180 2.430
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.350 2.480 2.730
Under 11,8 men ikke under 11,1 2.640 2.790 3.040
Under 11,1 men ikke under 10,5 2.930 3.100 3.350
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.230 3.410 3.660
Under 10,0 men ikke under 9,1 3.800 4.010 4.260
Under 9,1 men ikke under 8,3 4.400 4.650 4.900
Under 8,3 men ikke under 7,7 4.980 5.260 5.510
Under 7,7 men ikke under 7,1 5.560 5.870 6.120
Under 7,1 men ikke under 6,7 6.140 6.480 6.730
Under 6,7 men ikke under 6,3 6.730 7.110 7.360
Under 6,3 men ikke under 5,9 7.310 7.720 7.970
Under 5,9 men ikke under 5,6 7.890 8.330 8.580
Under 5,6 men ikke under 5,3 8.500 8.970 9.220
Under 5,3 men ikke under 5,0 9.080 9.580 9.830
Under 5,0 men ikke under 4,8 9.650 10.190 10.440
Under 4,8 men ikke under 4,5 10.230 10.800 11.050
Under 4,5     10.830 11.430 11.680

Anm.: Det er kun udligningsafgiften, der betales af dieselbiler, der indekseres. Dog gælder det, at for 2018 forhøjes forbrugsafgiften med 5,5 pct., og rundes op til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Endvidere forhøjes forbrugsafgiften fra og med 2. halvår 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler.

Afgiftssatser 20172018
B1. Dieseldrevne biler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017*) Grund­beløb for udlig­nings­afgift i 2015-niveau,
kr. pr. halvår
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 32,1 120 - 130 130 - 130 130
Under 32,1 men ikke under 28,1 580 - 590 590 - 600 600
Under 28,1 men ikke under 25,0 1.040 - 1.060 1.060 - 1.060 1.060
Under 25,0 men ikke under 22,5 1.130 310 1.150 1.460 330 1.160 1.490
Under 22,5 men ikke under 20,5 1.240 600 1.260 1.860 640 1.270 1.910
Under 20,5 men ikke under 18,8 1.340 890 1.360 2.250 940 1.370 2.310
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.450 1.190 1.480 2.670 1.260 1.480 2.740
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.550 1.480 1.580 3.060 1.570 1.580 3.150
Under 16,1 men ikke under 15,0 1.670 1.770 1.700 3.470 1.870 1.710 3.580
Under 15,0 men ikke under 14,1 1.790 2.060 1.820 3.880 2.180 1.830 4.010
Under 14,1 men ikke under 13,2 1.910 2.350 1.940 4.290 2.480 1.950 4.430
Under 13,2 men ikke under 12,5 2.030 2.640 2.060 4.700 2.790 2.070 4.860
Under 12,5 men ikke under 11,9 2.130 2.930 2.160 5.090 3.100 2.180 5.280
Under 11,9 men ikke under 11,3 2.230 3.230 2.270 5.500 3.410 2.280 5.690
Under 11,3 men ikke under 10,2 2.470 3.800 2.510 6.310 4.010 2.520 6.530
Under 10,2 men ikke under 9,4 2.680 4.400 2.720 7.120 4.650 2.740 7.390
Under 9,4 men ikke under 8,7 2.890 4.980 2.940 7.920 5.260 2.950 8.210
Under 8,7 men ikke under 8,1 3.140 5.560 3.190 8.750 5.870 3.200 9.070
Under 8,1 men ikke under 7,5 3.320 6.140 3.370 9.510 6.480 3.390 9.870
Under 7,5 men ikke under 7,0 3.530 6.730 3.580 10.310 7.110 3.600 10.710
Under 7,0 men ikke under 6,6 3.790 7.310 3.850 11.160 7.720 3.870 11.590
Under 6,6 men ikke under 6,2 3.990 7.890 4.050 11.940 8.330 4.070 12.400
Under 6,2 men ikke under 5,9 4.200 8.500 4.260 12.760 8.970 4.280 13.250
Under 5,9 men ikke under 5,6 4.450 9.080 4.520 13.600 9.580 4.540 14.120
Under 5,6 men ikke under 5,4 4.670 9.650 4.740 14.390 10.190 4.760 14.950
Under 5,4 men ikke under 5,1 4.960 10.230 5.030 15.260 10.800 5.060 15.860
Under 5,1     5.190 10.830 5.270 16.100 11.430 5.290 16.720

 

Afgiftssatser 201701.01-30.06-201801.07-31.12-2018
B2. Dieseldrevne biler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller senere*) Grund­beløb for udlig­nings­afgift i 2015-niveau,
kr. pr. halvår
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 56,3 120 - 130 130 - 130 130 330 130 460
Under 56,3 men ikke under 50,0 120 - 130 130 - 130 130 370 130 500
Under 50,0 men ikke under 45,0 120 - 130 130 - 130 130 390 130 520
Under 45,0 men ikke under 41,0 120 - 130 130 - 130 130 410 130 540
Under 41,0 men ikke under 37,6 120 - 130 130 - 130 130 430 130 560
Under 37,6 men ikke under 32,1 120 - 130 130 - 130 130 460 130 590
Under 32,1 men ikke under 28,1 580 - 590 590 - 600 600 500 600 1.100
Under 28,1 men ikke under 25,0 1.040 - 1.060 1.060 - 1.060 1.060 540 1.060 1.600
Under 25,0 men ikke under 22,5 1.130 310 1.150 1.460 330 1.160 1.490 580 1.160 1.740
Under 22,5 men ikke under 20,5 1.240 600 1.260 1.860 640 1.270 1.910 890 1.270 2.160
Under 20,5 men ikke under 18,8 1.340 890 1.360 2.250 940 1.370 2.310 1.190 1.370 2.560
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.450 1.190 1.480 2.670 1.260 1.480 2.740 1.510 1.480 2.990
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.550 1.480 1.580 3.060 1.570 1.580 3.150 1.820 1.580 3.400
Under 16,1 men ikke under 15,0 1.670 1.770 1.700 3.470 1.870 1.710 3.580 2.120 1.710 3.830
Under 15,0 men ikke under 14,1 1.790 2.060 1.820 3.880 2.180 1.830 4.010 2.430 1.830 4.260
Under 14,1 men ikke under 13,2 1.910 2.350 1.940 4.290 2.480 1.950 4.430 2.730 1.950 4.680
Under 13,2 men ikke under 12,5 2.030 2.640 2.060 4.700 2.790 2.070 4.860 3.040 2.070 5.110
Under 12,5 men ikke under 11,9 2.130 2.930 2.160 5.090 3.100 2.180 5.280 3.350 2.180 5.530
Under 11,9 men ikke under 11,3 2.230 3.230 2.270 5.500 3.410 2.280 5.690 3.660 2.280 5.940
Under 11,3 men ikke under 10,2 2.470 3.800 2.510 6.310 4.010 2.520 6.530 4.260 2.520 6.780
Under 10,2 men ikke under 9,4 2.680 4.400 2.720 7.120 4.650 2.740 7.390 4.900 2.740 7.640
Under 9,4 men ikke under 8,7 2.890 4.980 2.940 7.920 5.260 2.950 8.210 5.510 2.950 8.460
Under 8,7 men ikke under 8,1 3.140 5.560 3.190 8.750 5.870 3.200 9.070 6.120 3.200 9.320
Under 8,1 men ikke under 7,5 3.320 6.140 3.370 9.510 6.480 3.390 9.870 6.730 3.390 10.120
Under 7,5 men ikke under 7,0 3.530 6.730 3.580 10.310 7.110 3.600 10.710 7.360 3.600 10.960
Under 7,0 men ikke under 6,6 3.790 7.310 3.850 11.160 7.720 3.870 11.590 7.970 3.870 11.840
Under 6,6 men ikke under 6,2 3.990 7.890 4.050 11.940 8.330 4.070 12.400 8.580 4.070 12.650
Under 6,2 men ikke under 5,9 4.200 8.500 4.260 12.760 8.970 4.280 13.250 9.220 4.280 13.500
Under 5,9 men ikke under 5,6 4.450 9.080 4.520 13.600 9.580 4.540 14.120 9.830 4.540 14.370
Under 5,6 men ikke under 5,4 4.670 9.650 4.740 14.390 10.190 4.760 14.950 10.440 4.760 15.200
Under 5,4 men ikke under 5,1 4.960 10.230 5.030 15.260 10.800 5.060 15.860 11.050 5.060 16.110
Under 5,1     5.190 10.830 5.270 16.100 11.430 5.290 16.720 11.680 5.290 16.970

Anm.: Det er kun udligningsafgiften, der betales af dieselbiler, der indekseres. Dog gælder det, at for 2018 forhøjes forbrugsafgiften med 5,5 pct., og rundes op til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Endvidere forhøjes forbrugsafgiften fra og med 2. halvår 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler.

*) Fra den 1. april 2010 opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter. Det samme gælder for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere.

Se også Hvor langt på literen om energiforbrug udarbejdet af Trafikstyrelsen (åbner i nyt vindue)