Skatteministeriet

Satser og beløbsgrænser

Hvad udgør personfradraget for børn og unge under 18 år? Hvor høj er afgiften på elektricitet, og er det rigtigt, at den er lavere for el til opvarmning end til lys? Er der afgift på tetraklorætylen? Her finder du oversigter for hver enkelt skatte- og afgiftslov, der viser skatte- og afgiftssatserne samt beløbsgrænserne i lovene

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Satser og beløbsgrænser

På disse sider under Satser og be­løbs­grænser er der for hver enkelt lov på skatte- og afgifts­området vist de gældende skatte- og afgifts­satser samt skala- og beløbs­grænser. Si­derne inde­holder tillige links til de gældende love og lov­bekendt­gørel­ser i Retsinformation (link åbner i nyt vindue).

Skyd genvej her i den alfabetiske lovoversigt eller find loven i listen nedenfor.

16. november 2016

Administrativ bistandloven

Efterrettelighed Satser i lov om administrativ bistand

12. december 2016

Affalds- og råstofafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i affalds- og råstofafgiftsloven

16. november 2016

Afskrivningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i afskrivningsloven

16. november 2016

Aktieavance­beskatningsloven

Aktionærbeskatning Satser og beløbsgrænser i aktieavance­beskatningsloven

12. december 2016

Ambi-tilbagebetalingsloven

Moms Satser og beløbsgrænser i ambi-tilbagebetalingsloven

16. november 2016

Arbejdsmarkedsbidragsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i lov om arbejdsmarkedsbidrag

12. december 2016

Arbejdsskadeafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om arbejdsskadeafgift

16. november 2016

BBR-loven

Ejendomsvurdering Satser og beløbsgrænser i BBR-loven

10. marts 2017

Batteriafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i batteriafgiftsloven

12. december 2016

Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

16. november 2016

Betalingsfristudskydelsesloven

Skatteopkrævning Satser og beløbsgrænser i betalingsfristudskydelsesloven

16. november 2016

Boafgiftsloven

Bo- og gaveafgift Satser og beløbsgrænser i boafgiftsloven

9. marts 2016

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

16. november 2016

Børne- og ungeydelsesloven

Børne- og ungeydelse Satser og beløbsgrænser i børne- og ungeydelsesloven

9. marts 2016

CO2-afgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i CO2-afgiftsloven

17. januar 2017

Cfc-afgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i Cfc-afgiftsloven

12. december 2016

Chokoladeafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i chokoladeafgiftsloven

16. november 2016

Dødsboskatteloven

Dødsboskat Satser og beløbsgrænser i dødsboskatteloven

16. november 2016

EF-voldgiftskonventionsloven

Selskabsskat Satser i EF-voldgiftskonventionsloven

16. november 2016

Eftergivelsesloven

Restancer Satser og beløbsgrænser i eftergivelsesloven

16. november 2016

Ejendomsavancebeskatningsloven

Avancebeskatning Satser og beløbsgrænser i ejendomsavancebeskatningsloven

2. marts 2017

Ejendomsskatteloven

Ejendomsbeskatning Satser og beløbsgrænser i ejendomsskatteloven

16. november 2016

Ejendomsværdiskatteloven

Ejendomsbeskatning Satser og beløbsgrænser i ejendomsværdiskatteloven

1. september 2016

Elafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i elafgiftsloven

12. december 2016

Emballageafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i emballageafgiftsloven