Skatteministeriet

Satser og beløbsgrænser

Hvad udgør personfradraget for børn og unge under 18 år? Hvor høj er afgiften på elektricitet, og er det rigtigt, at den er lavere for el til opvarmning end til lys? Er der afgift på tetraklorætylen? Her finder du oversigter for hver enkelt skatte- og afgiftslov, der viser skatte- og afgiftssatserne samt beløbsgrænserne i lovene

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Satser og beløbsgrænser

På disse sider under Satser og be­løbs­grænser er der for hver enkelt lov på skatte- og afgifts­området vist de gældende skatte- og afgifts­satser samt skala- og beløbs­grænser. Si­derne inde­holder tillige links til de gældende love og lov­bekendt­gørel­ser i Retsinformation (link åbner i nyt vindue).

Skyd genvej her i den alfabetiske lovoversigt eller find loven i listen nedenfor.

16. november 2016

Administrativ bistandloven

Efterrettelighed Satser i lov om administrativ bistand

21. april 2017

Affalds- og råstofafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i affalds- og råstofafgiftsloven

16. november 2016

Afskrivningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i afskrivningsloven

16. november 2016

Aktieavance­beskatningsloven

Aktionærbeskatning Satser og beløbsgrænser i aktieavance­beskatningsloven

12. december 2016

Ambi-tilbagebetalingsloven

Moms Satser og beløbsgrænser i ambi-tilbagebetalingsloven

16. november 2016

Arbejdsmarkedsbidragsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i lov om arbejdsmarkedsbidrag

12. december 2016

Arbejdsskadeafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om arbejdsskadeafgift

16. november 2016

BBR-loven

Ejendomsvurdering Satser og beløbsgrænser i BBR-loven

10. marts 2017

Batteriafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i batteriafgiftsloven

12. december 2016

Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

16. november 2016

Betalingsfristudskydelsesloven

Skatteopkrævning Satser og beløbsgrænser i betalingsfristudskydelsesloven

2. juni 2017

Boafgiftsloven

Bo- og gaveafgift Satser og beløbsgrænser i boafgiftsloven

23. august 2017

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

16. november 2016

Børne- og ungeydelsesloven

Børne- og ungeydelse Satser og beløbsgrænser i børne- og ungeydelsesloven

18. maj 2017

CO2-afgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i CO2-afgiftsloven

17. januar 2017

Cfc-afgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i Cfc-afgiftsloven

12. december 2016

Chokoladeafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i chokoladeafgiftsloven

16. november 2016

Dødsboskatteloven

Dødsboskat Satser og beløbsgrænser i dødsboskatteloven

16. november 2016

EF-voldgiftskonventionsloven

Selskabsskat Satser i EF-voldgiftskonventionsloven

16. november 2016

Eftergivelsesloven

Restancer Satser og beløbsgrænser i eftergivelsesloven

16. november 2016

Ejendomsavancebeskatningsloven

Avancebeskatning Satser og beløbsgrænser i ejendomsavancebeskatningsloven

2. marts 2017

Ejendomsskatteloven (kommunal grundskyld mv.)

Ejendomsbeskatning Satser og beløbsgrænser i ejendomsskatteloven

16. november 2016

Ejendomsværdiskatteloven

Ejendomsbeskatning Satser og beløbsgrænser i ejendomsværdiskatteloven

18. maj 2017

Elafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i elafgiftsloven

12. december 2016

Emballageafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i emballageafgiftsloven

16. november 2016

Etablerings- og iværksætterkontoloven

Lønmodtagerfradrag Satser og beløbsgrænser i etablerings- og iværksætterkontoloven

12. december 2016

Foderfosfatafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i foderfosfatafgiftsloven

16. november 2016

Fondsbeskatningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i fondsbeskatningsloven

12. december 2016

Forbrugsafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i forbrugsafgiftsloven

16. november 2016

Forsvarerbistandsloven

Skatteadministration Satser i forsvarerbistandsloven

12. december 2016

Fremskyndet tilbagebetalingsloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i fremskyndet tilbagebetalingsloven

16. november 2016

Fusionsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i fusionsskatteloven

18. maj 2017

Gasafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i gasafgiftsloven

16. november 2016

Husdyrbeskatningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i husdyrbeskatningsloven

26. oktober 2016

Inddrivelsesloven

Skatteadministration Satser i inddrivelsesloven

16. november 2016

Indkomstregisterloven

Skatteadministration Satser i indkomstregisterloven

16. november 2016

International bistandslov

Skatteadministration Satser i inddrivelsesbistandsloven

Investeringsfondsloven (loven er ophævet)

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i investeringsfondsloven (loven er ophævet)

16. november 2016

Investeringsforeningsloven

Erhvervsbeskatning Satser i investeringsforeningsloven

12. december 2016

Isafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i isafgiftsloven

16. november 2016

Kildeskatteloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i kildeskatteloven

16. november 2016

Kommuneskatteloven

Kommuneskat Satser og beløbsgrænser i kommuneskatteloven

16. november 2016

Kompensationsloven (Grøn check)

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i grøn checkloven

16. november 2016

Konkursskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i konkursskatteloven

16. november 2016

Kredittider for skatter og afgifter

Erhvervsbeskatning Betalingsfrister og gennemsnitlige kredittider for indbetaling af skatter og afgifter

18. maj 2017

Kulafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i kulafgiftsloven

16. november 2016

Kulbrinteskatopkrævningsloven

Erhvervsbeskatning Satser i kulbrinteskatopkrævningsloven

16. november 2016

Kulbrinteskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i kulbrinteskatteloven

16. november 2016

Kursgevinstloven

Kapitalindkomstbeskatning Satser og beløbsgrænser i kursgevinstloven

12. december 2016

Kvælstofafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i kvælstofafgiftsloven

18. maj 2017

Kvælstofoxiderafgiftsloven (NOx)

Energiafgifter Afgiftssatser i kvælstofoxidafgiftsloven (NOx)

12. december 2016

Køretøjsregistreringsloven

Bilbeskatning Betaling for nummerplader og registrering mv.

12. december 2016

Lastbilstilskudsloven

Bilbeskatning Satser og beløbsgrænser i lastbilstilskudsloven

10. januar 2017

Ligningsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i ligningsloven

8. februar 2017

Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lystfartøjsforsikringsafgiftsloven

16. november 2016

Låneloven

Ejendomsbeskatning Satser og beløbsgrænser i låneloven

16. november 2016

Lønindeholdelsesregisterloven

Skatteadministration Satser i lønindeholdelsesregisterloven

7. marts 2017

Lønsumsafgiftsloven

Lønsumsafgift Afgiftssatser i lønsumsafgiftsloven

18. maj 2017

Mineralolieafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i mineralolieafgiftsloven

12. december 2016

Momsloven

Moms Afgiftssatser og beløbsgrænser i momsloven

27. februar 2017

Motoransvarsforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i motoransvarsforsikringsafgiftsloven

12. december 2016

Napoli II-konventionsloven

Told Satser og beløbsgrænser i lov om Napoli II-konventionen

12. december 2016

Narkotikaprækursorerloven

Internationalt Satser i narkotikaprækursorerloven

16. november 2016

Opkrævnings- og inddrivelsesloven

Skatteadministration Satser i opkrævnings- og inddrivelsesloven

16. november 2016

Opkrævningsloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i opkrævningsloven

2. maj 2017

Opløsningsmiddelafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i opløsningsmiddelafgiftsloven

9. december 2016

Pensionsafkastbeskatningsloven

Pensionsbeskatning Satser og beløbsgrænser i pensionsafkastbeskatningsloven

5. december 2016

Pensionsbeskatningsloven

Pensionsbeskatning Satser og beløbsgrænser i pensionsbeskatningsloven

16. november 2016

Personskatteloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i personskatteloven

12. december 2016

Pokerloven

Spilleafgifter Beløbsgrænser i lov om offentlig hasardspil i turneringsform

12. december 2016

Pvc-afgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i Pvc-afgiftsloven

7. september 2017

Registreringsafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser og beløbsgrænser i registreringsafgiftsloven

16. november 2016

Selskabsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i selskabsskatteloven

16. november 2016

Seniornedslagsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i seniornedslagsloven (Skattenedslag til 64 årige i fuldtidsbeskæftigelse)

12. december 2016

Skadesforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i skadesforsikringsafgiftsloven

16. november 2016

Skatteforvaltningsloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i skatteforvaltningsloven

16. november 2016

Skattekontrolloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i skattekontrolloven

12. december 2016

Spildevandsafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i spildevandsafgiftsloven

12. december 2016

Spilleafgiftsloven

Spilleafgifter Afgiftssatser i spilleafgiftsloven

12. december 2016

Spillelov Grønland

Spilleafgifter Afgiftssatser ved afgiftspligtige spil i Grønland

12. december 2016

Spilleloven

Spilleafgifter Beløbsgrænser i spilleloven

12. december 2016

Spiritusafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i spiritusafgiftsloven

18. november 2016

Statsskatteloven

Personbeskatning Satser i Statsskatteloven

16. november 2016

Strafnedsættelsesloven

Skatteopkrævning Satser og beløbsgrænser i strafnedsættelsesloven

29. juni 2017

Studielånsloven

Skatteadministration Satser mv. i studielånsloven

18. maj 2017

Svovlafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i svovlafgiftsloven

16. november 2016

Sømandsbeskatningsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i sømandsbeskatningsloven

12. december 2016

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgift Afgiftssatser i tinglysningsafgiftsloven

12. december 2016

Tobaksafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i tobaksafgiftsloven

1. september 2017

Toldloven

Told Beløbsgrænser i Toldloven

16. november 2016

Tonnageskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i tonnageskatteloven.

12. december 2016

Vandafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i vandafgiftsloven

16. november 2016

Varelagerloven (nedskrivningsadgangen er ophævet)

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i varelagerloven (nedskrivningsadgangen er ophævet)

21. februar 2017

Varemærkeforfalskningsloven

Skatteadministration Satser i lov om varemærkeforfalskede varer

12. december 2016

Vejbenyttelsesafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i vejbenyttelsesafgiftsloven

16. november 2016

Virksomhedsomdannelses­loven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i virksomhedsomdannelses­loven

16. november 2016

Virksomhedsregisterloven

Skatteadministration Satser i virksomhedsregisterloven. Loven hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort

16. august 2017

Virksomhedsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i virksomhedsskatteloven

15. juni 2016

Vurderingsloven

Ejendomsvurdering Satser i vurderingsloven

7. september 2017

Vægtafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i vægtafgiftsloven

23. august 2017

Vækstfremmerafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i vækstfremmerafgiftsloven

23. marts 2017

Øl- og vinafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i øl- og vinafgiftsloven