Skatteministeriet

Satser og beløbsgrænser

Hvad udgør personfradraget for børn og unge under 18 år? Hvor høj er afgiften på elektricitet, og er det rigtigt, at den er lavere for el til opvarmning end til lys? Er der afgift på tetraklorætylen? Her finder du oversigter for hver enkelt skatte- og afgiftslov, der viser skatte- og afgiftssatserne samt beløbsgrænserne i lovene

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Satser og beløbsgrænser

På disse sider under Satser og be­løbs­grænser er der for hver enkelt lov på skatte- og afgifts­området vist de gældende skatte- og afgifts­satser samt skala- og beløbs­grænser. Si­derne inde­holder tillige links til de gældende love og lov­bekendt­gørel­ser i Retsinformation (link åbner i nyt vindue).

Skyd genvej her i den alfabetiske lovoversigt eller find loven i listen nedenfor.

1. november 2017

Administrativ bistandloven

Efterrettelighed Satser i lov om administrativ bistand

29. december 2017

Affalds- og råstofafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i affalds- og råstofafgiftsloven

1. november 2017

Afskrivningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i afskrivningsloven

1. november 2017

Aktieavance­beskatningsloven

Aktionærbeskatning Satser og beløbsgrænser i aktieavance­beskatningsloven

29. december 2017

Ambi-tilbagebetalingsloven

Moms Satser og beløbsgrænser i ambi-tilbagebetalingsloven

1. november 2017

Arbejdsmarkedsbidragsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i lov om arbejdsmarkedsbidrag

29. december 2017

Arbejdsskadeafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om arbejdsskadeafgift

1. november 2017

BBR-loven

Ejendomsvurdering Satser og beløbsgrænser i BBR-loven

29. december 2017

Batteriafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i batteriafgiftsloven

29. december 2017

Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

1. november 2017

Betalingsfristudskydelsesloven

Skatteopkrævning Satser og beløbsgrænser i betalingsfristudskydelsesloven

1. november 2017

Boafgiftsloven

Bo- og gaveafgift Satser og beløbsgrænser i boafgiftsloven

14. november 2017

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

1. november 2017

Børne- og ungeydelsesloven

Børne- og ungeydelse Satser og beløbsgrænser i børne- og ungeydelsesloven

18. maj 2017

CO2-afgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i CO2-afgiftsloven

29. december 2017

Cfc-afgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i Cfc-afgiftsloven

29. december 2017

Chokoladeafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i chokoladeafgiftsloven

1. november 2017

Dødsboskatteloven

Dødsboskat Satser og beløbsgrænser i dødsboskatteloven

1. november 2017

EF-voldgiftskonventionsloven

Selskabsskat Satser i EF-voldgiftskonventionsloven

1. november 2017

Eftergivelsesloven

Restancer Satser og beløbsgrænser i eftergivelsesloven

1. november 2017

Ejendomsavancebeskatningsloven

Avancebeskatning Satser og beløbsgrænser i ejendomsavancebeskatningsloven

1. november 2017

Ejendomsskatteloven (kommunal grundskyld mv.)

Ejendomsbeskatning Satser og beløbsgrænser i ejendomsskatteloven

1. november 2017

Ejendomsvurderingsloven

Ejendomsvurdering Satser og beløbsgrænser i ejendomsvurderingsloven

1. november 2017

Ejendomsværdiskatteloven

Ejendomsbeskatning Satser og beløbsgrænser i ejendomsværdiskatteloven

18. maj 2017

Elafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i elafgiftsloven

29. december 2017

Emballageafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i emballageafgiftsloven

1. november 2017

Etablerings- og iværksætterkontoloven

Lønmodtagerfradrag Satser og beløbsgrænser i etablerings- og iværksætterkontoloven

29. december 2017

Foderfosfatafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i foderfosfatafgiftsloven

1. november 2017

Fondsbeskatningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i fondsbeskatningsloven

22. februar 2018

Forbrugsafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i forbrugsafgiftsloven

1. november 2017

Forsvarerbistandsloven

Skatteadministration Satser i forsvarerbistandsloven

11. januar 2018

Fremskyndet tilbagebetalingsloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i fremskyndet tilbagebetalingsloven

1. november 2017

Fusionsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i fusionsskatteloven

29. december 2017

Gasafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i gasafgiftsloven

29. november 2017

Husdyrbeskatningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i husdyrbeskatningsloven

1. november 2017

Inddrivelsesloven

Skatteadministration Satser i inddrivelsesloven

1. november 2017

Indkomstregisterloven

Skatteadministration Satser i indkomstregisterloven

1. november 2017

International bistandslov

Skatteadministration Satser i inddrivelsesbistandsloven

Investeringsfondsloven (loven er ophævet)

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i investeringsfondsloven (loven er ophævet)

1. november 2017

Investeringsforeningsloven

Erhvervsbeskatning Satser i investeringsforeningsloven

22. februar 2018

Isafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i isafgiftsloven

19. december 2017

Kildeskatteloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i kildeskatteloven

1. november 2017

Kommuneskatteloven

Kommuneskat Satser og beløbsgrænser i kommuneskatteloven

1. november 2017

Kompensationsloven (Grøn check)

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i grøn checkloven

1. november 2017

Konkursskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i konkursskatteloven

1. november 2017

Kredittider for skatter og afgifter

Skatteopkrævning Betalingsfrister og gennemsnitlige kredittider for indbetaling af skatter og afgifter

18. maj 2017

Kulafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i kulafgiftsloven

1. november 2017

Kulbrinteopkrævningsloven

Erhvervsbeskatning Satser i kulbrinteskatopkrævningsloven

1. november 2017

Kulbrinteskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i kulbrinteskatteloven

1. november 2017

Kursgevinstloven

Kapitalindkomstbeskatning Satser og beløbsgrænser i kursgevinstloven

29. december 2017

Kvælstofafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i kvælstofafgiftsloven

13. oktober 2017

Kvælstofoxiderafgiftsloven (NOx)

Energiafgifter Afgiftssatser i kvælstofoxidafgiftsloven (NOx)

29. december 2017

Køretøjsregistreringsloven

Bilbeskatning Betaling for nummerplader og registrering mv.

29. december 2017

Lastbilstilskudsloven

Bilbeskatning Satser og beløbsgrænser i lastbilstilskudsloven

10. januar 2018

Ligningsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i ligningsloven

29. december 2017

Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lystfartøjsforsikringsafgiftsloven

1. november 2017

Låneloven

Ejendomsbeskatning Satser og beløbsgrænser i låneloven

1. november 2017

Lønindeholdelsesregisterloven

Skatteadministration Satser i lønindeholdelsesregisterloven

29. december 2017

Lønsumsafgiftsloven

Lønsumsafgift Afgiftssatser i lønsumsafgiftsloven

18. maj 2017

Mineralolieafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i mineralolieafgiftsloven

29. december 2017

Momsloven

Moms Afgiftssatser og beløbsgrænser i momsloven

29. december 2017

Motoransvarsforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i motoransvarsforsikringsafgiftsloven

29. december 2017

Napoli II-konventionsloven

Told Satser og beløbsgrænser i lov om Napoli II-konventionen

29. december 2017

Narkotikaprækursorerloven

Internationalt Satser i narkotikaprækursorerloven

1. november 2017

Opkrævnings- og inddrivelsesloven

Skatteadministration Satser i opkrævnings- og inddrivelsesloven

13. november 2017

Opkrævningsloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i opkrævningsloven

29. december 2017

Opløsningsmiddelafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i opløsningsmiddelafgiftsloven

8. december 2017

Pensionsafkastbeskatningsloven

Pensionsbeskatning Satser og beløbsgrænser i pensionsafkastbeskatningsloven

19. december 2017

Pensionsbeskatningsloven

Pensionsbeskatning Satser og beløbsgrænser i pensionsbeskatningsloven

1. november 2017

Personskatteloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i personskatteloven

29. december 2017

Pokerloven

Spilleafgifter Beløbsgrænser i lov om offentlig hasardspil i turneringsform

29. december 2017

Pvc-afgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i Pvc-afgiftsloven

16. november 2017

Registreringsafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser og beløbsgrænser i registreringsafgiftsloven

13. november 2017

Selskabsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i selskabsskatteloven

1. november 2017

Seniornedslagsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i seniornedslagsloven (Skattenedslag til 64 årige i fuldtidsbeskæftigelse)

29. december 2017

Skadesforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i skadesforsikringsafgiftsloven

1. november 2017

Skatteforvaltningsloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i skatteforvaltningsloven

31. januar 2018

Skatteindberetningsloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i skatteindberetningsloven

19. december 2017

Skattekontrolloven

Skatteadministration Satser og beløbsgrænser i skattekontrolloven

29. december 2017

Spildevandsafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i spildevandsafgiftsloven

29. december 2017

Spilleafgiftsloven

Spilleafgifter Afgiftssatser i spilleafgiftsloven

29. december 2017

Spillelov Grønland

Spilleafgifter Afgiftssatser ved afgiftspligtige spil i Grønland

29. december 2017

Spilleloven

Spilleafgifter Beløbsgrænser i spilleloven

29. december 2017

Spiritusafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i spiritusafgiftsloven

1. december 2017

Statsskatteloven

Personbeskatning Satser i Statsskatteloven

1. november 2017

Strafnedsættelsesloven

Skatteopkrævning Satser og beløbsgrænser i strafnedsættelsesloven

11. december 2017

Studielånsloven

Skatteadministration Satser mv. i studielånsloven

18. maj 2017

Svovlafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i svovlafgiftsloven

1. november 2017

Sømandsbeskatningsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i sømandsbeskatningsloven

29. december 2017

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgift Afgiftssatser i tinglysningsafgiftsloven

8. januar 2018

Tobaksafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i tobaksafgiftsloven

11. januar 2018

Toldloven

Told Beløbsgrænser i Toldloven

1. november 2017

Tonnageskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i tonnageskatteloven.

29. december 2017

Vandafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i vandafgiftsloven

1. november 2017

Varelagerloven (nedskrivningsadgangen er ophævet)

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i varelagerloven (nedskrivningsadgangen er ophævet)

29. december 2017

Varemærkeforfalskningsloven

Skatteadministration Satser i lov om varemærkeforfalskede varer

29. december 2017

Vejbenyttelsesafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i vejbenyttelsesafgiftsloven

1. november 2017

Virksomhedsomdannelses­loven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i virksomhedsomdannelses­loven

1. november 2017

Virksomhedsregisterloven

Skatteadministration Satser i virksomhedsregisterloven. Loven hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort

1. november 2017

Virksomhedsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i virksomhedsskatteloven

1. november 2017

Vurderingsloven

Ejendomsvurdering Satser i vurderingsloven

7. september 2017

Vægtafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i vægtafgiftsloven

29. december 2017

Vækstfremmerafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i vækstfremmerafgiftsloven

29. december 2017

Øl- og vinafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i øl- og vinafgiftsloven