Skatteministeriet

Satser og beløbsgrænser

Hvad udgør personfradraget for børn og unge under 18 år? Hvor høj er afgiften på elektricitet, og er det rigtigt, at den er lavere for el til opvarmning end til lys? Er der afgift på tetraklorætylen? Her finder du oversigter for hver enkelt skatte- og afgiftslov, der viser skatte- og afgiftssatserne samt beløbsgrænserne i lovene

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Satser og beløbsgrænser

På disse sider under Satser og be­løbs­grænser er der for hver enkelt lov på skatte- og afgifts­området vist de gældende skatte- og afgifts­satser samt skala- og beløbs­grænser. Si­derne inde­holder tillige links til de gældende love og lov­bekendt­gørel­ser i Retsinformation (link åbner i nyt vindue).

Skyd genvej her i den alfabetiske lovoversigt eller find loven i listen nedenfor.

1. november 2017

Administrativ bistandloven

Satser i lov om administrativ bistand

19. juni 2018

Affalds- og råstofafgiftsloven

Afgiftssatser i affalds- og råstofafgiftsloven

1. november 2017

Afskrivningsloven

Satser og beløbsgrænser i afskrivningsloven

1. november 2017

Aktieavance­beskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i aktieavance­beskatningsloven

29. december 2017

Ambi-tilbagebetalingsloven

Satser og beløbsgrænser i ambi-tilbagebetalingsloven

1. november 2017

Arbejdsmarkedsbidragsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om arbejdsmarkedsbidrag

29. december 2017

Arbejdsskadeafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om arbejdsskadeafgift

1. november 2017

BBR-loven

Satser og beløbsgrænser i BBR-loven

29. december 2017

Batteriafgiftsloven

Afgiftssatser i batteriafgiftsloven

29. december 2017

Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

Afgiftssatser i bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

1. november 2017

Betalingsfristudskydelsesloven

Satser og beløbsgrænser i betalingsfristudskydelsesloven

1. november 2017

Boafgiftsloven

Satser og beløbsgrænser i boafgiftsloven

28. juni 2018

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

1. november 2017

Børne- og ungeydelsesloven

Satser og beløbsgrænser i børne- og ungeydelsesloven

21. juni 2018

CO2-afgiftsloven

Afgiftssatser i CO2-afgiftsloven

29. december 2017

Cfc-afgiftsloven

Afgiftssatser i Cfc-afgiftsloven

29. december 2017

Chokoladeafgiftsloven

Grænsehandel Afgiftssatser i chokoladeafgiftsloven

1. november 2017

Dødsboskatteloven

Satser og beløbsgrænser i dødsboskatteloven

1. november 2017

EF-voldgiftskonventionsloven

Satser i EF-voldgiftskonventionsloven

1. november 2017

Eftergivelsesloven

Satser og beløbsgrænser i eftergivelsesloven

1. november 2017

Ejendomsavancebeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsavancebeskatningsloven

1. november 2017

Ejendomsskatteloven (kommunal grundskyld mv.)

Satser og beløbsgrænser i ejendomsskatteloven

1. november 2017

Ejendomsvurderingsloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsvurderingsloven

1. november 2017

Ejendomsværdiskatteloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsværdiskatteloven

21. juni 2018

Elafgiftsloven

Afgiftssatser i elafgiftsloven

29. december 2017

Emballageafgiftsloven

Afgiftssatser i emballageafgiftsloven

1. november 2017

Etablerings- og iværksætterkontoloven

Satser og beløbsgrænser i etablerings- og iværksætterkontoloven

29. december 2017

Foderfosfatafgiftsloven

Afgiftssatser i foderfosfatafgiftsloven

1. november 2017

Fondsbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i fondsbeskatningsloven

22. februar 2018

Forbrugsafgiftsloven

Grænsehandel Afgiftssatser i forbrugsafgiftsloven

1. november 2017

Forsvarerbistandsloven

Satser i forsvarerbistandsloven

11. januar 2018

Fremskyndet tilbagebetalingsloven

Satser og beløbsgrænser i fremskyndet tilbagebetalingsloven

1. november 2017

Fusionsskatteloven

Satser i fusionsskatteloven

21. juni 2018

Gasafgiftsloven

Afgiftssatser i gasafgiftsloven

29. november 2017

Husdyrbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i husdyrbeskatningsloven

1. november 2017

Inddrivelsesloven

Satser i inddrivelsesloven

1. november 2017

Indkomstregisterloven

Satser i indkomstregisterloven

1. november 2017

International bistandslov

Satser i inddrivelsesbistandsloven

Investeringsfondsloven (loven er ophævet)

Satser og beløbsgrænser i investeringsfondsloven (loven er ophævet)

1. november 2017

Investeringsforeningsloven

Satser i investeringsforeningsloven

22. februar 2018

Isafgiftsloven

Afgiftssatser i isafgiftsloven

19. december 2017

Kildeskatteloven

Satser og beløbsgrænser i kildeskatteloven

1. november 2017

Kommuneskatteloven

Satser og beløbsgrænser i kommuneskatteloven

1. november 2017

Kompensationsloven (Grøn check)

Satser og beløbsgrænser i grøn checkloven

1. november 2017

Konkursskatteloven

Satser og beløbsgrænser i konkursskatteloven

1. november 2017

Kredittider for skatter og afgifter

Betalingsfrister og gennemsnitlige kredittider for indbetaling af skatter og afgifter

21. juni 2018

Kulafgiftsloven

Afgiftssatser i kulafgiftsloven

1. november 2017

Kulbrinteopkrævningsloven

Satser i kulbrinteskatopkrævningsloven

1. november 2017

Kulbrinteskatteloven

Satser i kulbrinteskatteloven

1. november 2017

Kursgevinstloven

Satser og beløbsgrænser i kursgevinstloven

29. december 2017

Kvælstofafgiftsloven

Afgiftssatser i kvælstofafgiftsloven

21. juni 2018

Kvælstofoxiderafgiftsloven (NOx)

Afgiftssatser i kvælstofoxidafgiftsloven (NOx)

29. december 2017

Køretøjsregistreringsloven

Betaling for nummerplader og registrering mv.

29. december 2017

Lastbilstilskudsloven

Satser og beløbsgrænser i lastbilstilskudsloven

10. januar 2018

Ligningsloven

Satser og beløbsgrænser i ligningsloven

29. december 2017

Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven

Afgiftssatser i lystfartøjsforsikringsafgiftsloven

1. november 2017

Låneloven

Satser og beløbsgrænser i låneloven

1. november 2017

Lønindeholdelsesregisterloven

Satser i lønindeholdelsesregisterloven

29. december 2017

Lønsumsafgiftsloven

Afgiftssatser i lønsumsafgiftsloven

21. juni 2018

Mineralolieafgiftsloven

Afgiftssatser i mineralolieafgiftsloven

29. december 2017

Momsloven

Afgiftssatser og beløbsgrænser i momsloven

29. december 2017

Motoransvarsforsikringsafgiftsloven

Afgiftssatser i motoransvarsforsikringsafgiftsloven

29. december 2017

Napoli II-konventionsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om Napoli II-konventionen

29. december 2017

Narkotikaprækursorerloven

Satser i narkotikaprækursorerloven

1. november 2017

Opkrævnings- og inddrivelsesloven

Satser i opkrævnings- og inddrivelsesloven

13. november 2017

Opkrævningsloven

Satser og beløbsgrænser i opkrævningsloven

29. december 2017

Opløsningsmiddelafgiftsloven

Afgiftssatser i opløsningsmiddelafgiftsloven

8. december 2017

Pensionsafkastbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i pensionsafkastbeskatningsloven

19. december 2017

Pensionsbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i pensionsbeskatningsloven

1. november 2017

Personskatteloven

Satser og beløbsgrænser i personskatteloven

29. december 2017

Pokerloven

Beløbsgrænser i lov om offentlig hasardspil i turneringsform

29. december 2017

Pvc-afgiftsloven

Afgiftssatser i Pvc-afgiftsloven

16. november 2017

Registreringsafgiftsloven

Afgiftssatser og beløbsgrænser i registreringsafgiftsloven

13. november 2017

Selskabsskatteloven

Satser og beløbsgrænser i selskabsskatteloven

1. november 2017

Seniornedslagsloven

Satser og beløbsgrænser i seniornedslagsloven (Skattenedslag til 64 årige i fuldtidsbeskæftigelse)

29. december 2017

Skadesforsikringsafgiftsloven

Afgiftssatser i skadesforsikringsafgiftsloven

1. november 2017

Skatteforvaltningsloven

Satser og beløbsgrænser i skatteforvaltningsloven

31. januar 2018

Skatteindberetningsloven

Satser og beløbsgrænser i skatteindberetningsloven

19. december 2017

Skattekontrolloven

Satser og beløbsgrænser i skattekontrolloven

29. december 2017

Spildevandsafgiftsloven

Afgiftssatser i spildevandsafgiftsloven

29. december 2017

Spilleafgiftsloven

Afgiftssatser i spilleafgiftsloven

29. december 2017

Spillelov Grønland

Afgiftssatser ved afgiftspligtige spil i Grønland

29. december 2017

Spilleloven

Beløbsgrænser i spilleloven

29. december 2017

Spiritusafgiftsloven

Grænsehandel Afgiftssatser i spiritusafgiftsloven

1. december 2017

Statsskatteloven

Satser i Statsskatteloven

1. november 2017

Strafnedsættelsesloven

Satser og beløbsgrænser i strafnedsættelsesloven

11. december 2017

Studielånsloven

Satser mv. i studielånsloven

21. juni 2018

Svovlafgiftsloven

Afgiftssatser i svovlafgiftsloven

1. november 2017

Sømandsbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i sømandsbeskatningsloven

29. december 2017

Tinglysningsafgiftsloven

Afgiftssatser i tinglysningsafgiftsloven

8. januar 2018

Tobaksafgiftsloven

Grænsehandel Afgiftssatser i tobaksafgiftsloven

11. januar 2018

Toldloven

Beløbsgrænser i Toldloven

1. november 2017

Tonnageskatteloven

Satser og beløbsgrænser i tonnageskatteloven.

29. december 2017

Vandafgiftsloven

Afgiftssatser i vandafgiftsloven

1. november 2017

Varelagerloven (nedskrivningsadgangen er ophævet)

Satser og beløbsgrænser i varelagerloven (nedskrivningsadgangen er ophævet)

29. december 2017

Varemærkeforfalskningsloven

Satser i lov om varemærkeforfalskede varer

29. december 2017

Vejbenyttelsesafgiftsloven

Afgiftssatser i vejbenyttelsesafgiftsloven

1. november 2017

Virksomhedsomdannelses­loven

Satser og beløbsgrænser i virksomhedsomdannelses­loven

1. november 2017

Virksomhedsregisterloven

Satser i virksomhedsregisterloven. Loven hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort

1. november 2017

Virksomhedsskatteloven

Satser og beløbsgrænser i virksomhedsskatteloven

28. juni 2018

Vægtafgiftsloven

Afgiftssatser i vægtafgiftsloven

29. december 2017

Vækstfremmerafgiftsloven

Afgiftssatser i vækstfremmerafgiftsloven

29. december 2017

Øl- og vinafgiftsloven

Grænsehandel Afgiftssatser i øl- og vinafgiftsloven