Skatteministeriet

Satser og beløbsgrænser

Hvad udgør personfradraget for børn og unge under 18 år? Hvor høj er afgiften på elektricitet, og er det rigtigt, at den er lavere for el til opvarmning end til lys? Er der afgift på tetraklorætylen? Her finder du oversigter for hver enkelt skatte- og afgiftslov, der viser skatte- og afgiftssatserne samt beløbsgrænserne i lovene

På disse sider under Satser og be­løbs­grænser er der for hver enkelt lov på skatte- og afgifts­området vist de gældende skatte- og afgifts­satser samt skala- og beløbs­grænser. Si­derne inde­holder tillige links til de gældende love og lov­bekendt­gørel­ser i Retsinformation (link åbner i nyt vindue).

Skyd genvej her i den alfabetiske lovoversigt eller find loven i listen nedenfor.

16. november 2016

Administrativ bistandloven

Efterrettelighed Satser i lov om administrativ bistand

21. december 2015

Affalds- og råstofafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i affalds- og råstofafgiftsloven

16. november 2016

Afskrivningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i afskrivningsloven

16. november 2016

Aktieavance­beskatningsloven

Aktionærbeskatning Satser og beløbsgrænser i aktieavance­beskatningsloven

27. oktober 2015

Ambi-tilbagebetalingsloven

Moms Satser og beløbsgrænser i ambi-tilbagebetalingsloven

16. november 2016

Arbejdsmarkedsbidragsloven

Personbeskatning Satser og beløbsgrænser i lov om arbejdsmarkedsbidrag

21. december 2015

Arbejdsskadeafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om arbejdsskadeafgift

16. november 2016

BBR-loven

Ejendomsvurdering Satser og beløbsgrænser i BBR-loven

21. december 2015

Batteriafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i batteriafgiftsloven

21. december 2015

Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

16. november 2016

Betalingsfristudskydelsesloven

Skatteopkrævning Satser og beløbsgrænser i betalingsfristudskydelsesloven

16. november 2016

Boafgiftsloven

Bo- og gaveafgift Satser og beløbsgrænser i boafgiftsloven

9. marts 2016

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Bilbeskatning Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

16. november 2016

Børne- og ungeydelsesloven

Børne- og ungeydelse Satser og beløbsgrænser i børne- og ungeydelsesloven

9. marts 2016

CO2-afgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i CO2-afgiftsloven

21. december 2015

Cfc-afgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i Cfc-afgiftsloven

5. september 2016

Chokoladeafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i chokoladeafgiftsloven

16. november 2016

Dødsboskatteloven

Dødsboskat Satser og beløbsgrænser i dødsboskatteloven

16. november 2016

EF-voldgiftskonventionsloven

Selskabsskat Satser i EF-voldgiftskonventionsloven

16. november 2016

Eftergivelsesloven

Restancer Satser og beløbsgrænser i eftergivelsesloven

16. november 2016

Ejendomsavancebeskatningsloven

Avancebeskatning Satser og beløbsgrænser i ejendomsavancebeskatningsloven

16. november 2016

Ejendomsskatteloven

Ejendomsbeskatning Satser og beløbsgrænser i ejendomsskatteloven

16. november 2016

Ejendomsværdiskatteloven

Ejendomsbeskatning Satser og beløbsgrænser i ejendomsværdiskatteloven

1. september 2016

Elafgiftsloven

Energiafgifter Afgiftssatser i elafgiftsloven

4. oktober 2016

Emballageafgiftsloven

Miljøafgifter Afgiftssatser i emballageafgiftsloven