Skatteministeriet

Kommunal beskatning

Hvor høj er skatteprocenten i en gennemsnitskommune? Har kommunerne samlet set hævet skatten i de seneste år? Hvilke kommuner har den laveste skatteprocent? Det kan du få svar på her.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kommunal beskatning

Ikke mindst efter indførelsen af skattestoppet fra 2002 og den efterfølgende stramme økonomiske styring af kommunerne, er det interessant at se, hvorledes de kommunale skatteprocenter udvikler sig. Disse oplysninger finder du her.

Der er også oplysninger om, hvordan spredningen i kommuneskatterne har udviklet sig siden 1977, og om hvor mange kommuner der er og har været berørt af det skrå skatteloft.

20. oktober 2006

Kommuneskatteændringer i 2007

Ændringer i kommuneskatten, kirkeskatten og grundskyldspromillen fra 2006 til 2007

20. oktober 2006

Kommuneskatteprocenter og grundskyldspromiller - Top 20 - 2007

Oversigt over kommunerne med de laveste og højeste kommune- og kirkeskatteprocenter samt grundskyldspromiller i 2007

3. juli 2006

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2007

Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2007 udgør 4,7 pct.

10. februar 2006

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenter 1977-2006

Nøgletal for udviklingen i kommuneskatteprocenterne mv. i perioden 1977-2006

16. november 2005

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2006

Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2006

4. november 2005

Kommune-, amts- og kirkeskatteprocenter - Top 20 - 2006

Oversigt over kommuner og amter med fald og stigninger i skatteprocenterne i 2006

18. juli 2005

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2006

Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2006 udgør 5,5 pct.

17. december 2004

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2005

Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2005

1. november 2004

Kommune-, amts- og kirkeskatteprocenter - Top 20 - 2005

Oversigt over kommuner og amter med største fald og stigninger i skatteprocenterne i 2005

10. august 2004

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2005

Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2005 udgør 6,5 pct.

22. marts 2004

Forårspakken 2004 - Skattenedsættelsen fordelt på amter og kommuner

Virkningen af regeringens forslag om fremrykning af skattenedsættelsen og suspension af SP-bidraget fordelt på amter og kommuner

13. januar 2004

Befordringsfradrag fordelt på kommuner 1990-2004

Gengivelse af skatteministerens svar til Folketingets Trafikudvalg på spørgsmål nr. 181 af 1. december 2003 (Alm. del - bilag 351).

6. november 2003

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2004

Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2004

5. november 2003

Lavere skat på arbejdsindkomst 2004-2007 - skattelettelserne fordelt på kommuner og amter

Lavere skat på arbejdsindkomst i 2004 og 2007 fordelt på kommuner og amter

31. oktober 2003

Kommune-, amts- og kirkeskatteprocenter - Top 20 - 2004

Oversigt over kommuner og amter med største fald og stigninger i skatteprocenterne i 2004

25. august 2003

Grundværdiregulering - reguleringsprocenten for 2004

Reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2004 udgør 5,1 pct.

1. januar 2003

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2003

Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2003

1. januar 2003

Kommune- og amtsskatteprocenter - Top 20 - 2003

Oversigt over kommuner og amter med største fald og stigninger i skatteprocenterne i 2003

1. januar 2002

Kommune- og amtsskatteprocenter - Top 20 - 2002

Oversigt over kommuner og amter med største fald og stigninger i skatteprocenterne i 2002

1. januar 2002

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2002

Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2002

1. januar 2001

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2001

Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2001

1. januar 2000

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2000

Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2000