Skatteministeriet

Skatteberegning

Hvor høj er topskattegrænsen for i år og næste år? Hvordan beregnes personskatten? Hvilke skattesatser er gældende? Hvordan er beskatningsgrundlagene for sundhedsbidraget, bund- og topskatten? Hvad er det skrå skatteloft, og hvordan beregnes nedslaget? Hvordan reguleres indkomsterne til brug for forskudsregistreringen?

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteberegning

Skatteberegningen har i de sidste mange år været præget af, at der i forbindelse med gennemførelsen af skattereformer og skatteomlægninger er vedtaget nye regler med tilhørende flerårige indfasnings- og overgangsordninger, således at skattesatser og sammensætningen af beskatningsgrundlagene typisk har ændret sig fra år til år.

Har du brug for at vide, hvad der netop nu er gældende regler for beregningen af indkomstskatten og arbejdsmarkedsbidraget, finder du oplysningerne på siderne under Skatteberegning. På siderne finder du også alle beløbsgrænserne, der reguleres efter personskattelovens § 20 - bl.a. beskæftigelsesfradraget, personfradraget og topskattegrænsen.

10. september 2012

Forskud 2013 - forskudsprocenterne

Forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2013

10. september 2012

Forskud 2013 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2013

Baggrundsnotat om fastsættelse af forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2013

10. september 2012

Forskud 2013 - trækprocenter i 2012 og 2013

Eksempler på udviklingen i trækprocenterne og skattekortfradraget fra 2012 og 2013

10. september 2012

Forskud 2013 - trækprocenten og skattekortfradraget

Her vises principperne for beregning af trækprocenten og skattekortfradraget

14. marts 2012

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2012

Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2012

1. september 2011

Forskud 2012 - information

Information om den automatiske forskudsregistrering for 2012

1. september 2011

Forskud 2012 - forskudsprocenterne

Forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2012

1. september 2011

Forskud 2012 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2012

Baggrundsnotat om fastsættelse af forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2012

1. september 2011

Forskud 2012 - trækprocenter i 2011 og 2012

Eksempler på udviklingen i trækprocenterne og skattekortfradraget fra 2011 og 2012

1. september 2011

Forskud 2012 - trækprocenten og skattekortfradraget

Her vises principperne for beregning af trækprocenten og skattekortfradraget

18. juni 2010

Loft over børne- og ungeydelsen i 2011 (Reglerne er ophævet)

Reglerne om loft over børne- og ungeydelsen i 2011. Reglerne om loftet er ophævet igen med virkning fra og med 2012

15. juni 2010

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2010

Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2010

9. september 2009

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2009-2010

Her finder du de gældende grænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskatten m.fl.

1. august 2009

Befordringsfradrag i udkantskommuner i 2007 - 2018

Danmarkskort, der viser de kommuner, hvor der kan opnås forhøjet befordringsfradrag i 2007-2018. I forbindelse med Forårspakke 2.0 er ordningen forlænget med 5 år frem til 2018

23. juni 2009

Skattereform 2009 - Forårspakke 2.0 - indfasning af satser og beløbsgrænser 2010 til 2019

Samlet oversigt over ændringer af satser og beløbsgrænser i personbeskatningen 2010-2019 som følge af 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0

22. oktober 2008

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2009

Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2009

27. august 2008

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2008-2009

Oversigt over beløbsgrænserne for personfradrag, mellemskattegrænse, topskattegrænse, kapitalpensionsfradrag m.fl.

27. august 2008

Regulering af beløbsgrænser i 2009

Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2009

10. september 2007

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2007-2008

Oversigt over beløbsgrænserne for personfradrag, mellemskattegrænse, topskattegrænse, kapitalpensionsfradrag m.fl.

10. september 2007

Regulering af beløbsgrænser i 2008

Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2008

27. juni 2007

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2006-2007

Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2006 og 2007, der reguleres efter personskattelovens § 20

29. august 2006

Regulering af beløbsgrænser i 2007

Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2007

28. marts 2006

Sundhedsbidrag - faktablad

Fakta om sundhedsbidrag. Fra 2007 indføres et sundhedsbidrag til delvis erstatning for den hidtidige amtsskat

28. marts 2006

Sundhedsbidrag - skatteberegningseksempel

Eksempel på skatteberegningen før og efter indførelse af sundhedsbidrag