Skatteministeriet
31. august 2017

Indfasning af visse skatteparametre i 2016-2025

Oversigt over indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Indfasning af visse skatteparametre i 2016-2025

I nedenstående oversigt er vist indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025, ud over hvad der følger af den almindelige indkomstregulering i henhold til personskattelovens § 20.

Satser og beløbsgrænser i personbeskatningen, der ændres i perioden frem til 2025
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.
Skattesatser:                    
Bundskat 9,08 10,08 11,13 12,16 12,17 12,17 12,18 12,18 12,18 12,18
Sundhedsbidrag 3,0 2,0 1,0 - - - - - - -
Udligningsskat 4,0 3,0 0,0 0,0 - - - - - -
Rentefradrags­kompen­sation for negativ netto­kapi­tal­indkomst op til 50.000 kr. for ugifte og 100.000 kr. for ægtepar 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Skatteloft:
- personlig indkomst
- positiv netto­kapitalindkomst
51,95

42,0
51,95

42,0
52,02

42,0
52,05

42,0
52,06

42,0
52,06

42,0
52,07

42,0
52,07

42,0
52,07

42,0
52,07

42,0
Bo- og gaveafgift af aktier og virksomheder, der overdrages til successions­beret­tigede 13,0 13,0 7,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Beskæftigelses­fradrag 8,30 8,75 9,50 10,10 10,50 10,60 10,65 10,65 10,65 10,65
Ekstra beskæfti­gelses­­fradrag til enlige forsørgere 5,60 5,75 6,00 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
Jobfradrag - - 2,5 3,75 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Ekstra pensionsfradrag indtil 15 år før folkepensionsalder - - 8,0 8,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Ekstra pensionsfradrag fra 15 år til folkepensionsalder - - 20,0 22,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
Tillæg til befordrings­fradrag 47,0 52,0 58,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
Aftrapning af tillægsprocent til befordrings­fradrag 0,94 1,04 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
Standardfradrag for dagple­jere i pct. af vederlaget 54 56 58 60 60 60 60 60 60 60
  Årets niveau 2019-2025 i årets niveau1)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Beløbsgrænser:                    
Grøn check
- pensionister
- andre
950
950
940
940
930
765
900
630
875
600
875
595
875
550
875
545
875
535
875
525
Supplerende grøn check pr. barn
- pensionister
- andre
220
220
215
215
215
175
210
145
200
140
200
135
200
125
200
125
200
125
200
120
Maks. tillæg til befordrings­fradrag 11.300 12.500 13.900 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400
  Årets niveau 2019-2025 i 2018-niveau2)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Topskattegrænse
(Grundbeløb i 2010-niveau)
467.300

(446.300)
479.600

(448.200)
498.900

(456.000)
502.400

(459.200)
508.200

(464.500)
509.900

(466.000)
510.900

(467.000)
510.900

(467.000)
510.900

(467.000)
510.900

(467.000)
Maks. beskæftigelses­fradrag
(Grundbeløb i 2010-niveau)
28.000

(26.700)
30.000

(28.000)
33.300

(30.400)
35.400

(32.300)
36.700

(33.500)
37.000

(33.800)
37.400

(34.100)
37.400

(34.100)
37.400

(34.100)
37.400

(34.100)
Maks. ekstra beskæftigelses­fradrag til enlige forsørgere
(Grundbeløb i 2010-niveau)
18.800

(17.900)
19.800

(18.500)
21.200

(19.300)
21.900

(20.000)
21.900

(20.000)
21.900

(20.000)
21.900

(20.000)
21.900

(20.000)
21.900

(20.000)
21.900

(20.000)
Maks. jobfradrag
(Grundbeløb i 2010-niveau)
-
 
-
-
 
-
1.400
 
(1.200)
2.200
 
(1.800)
2.500
 
(2.200)
2.500

(2.200)
2.500
 
(2.200)
2.500

(2.200)
2.500
 
(2.200)
2.500

(2.200)

1) Beløbene reguleres ikke. Realværdien af beløbene vil derfor falde over årene i takt med indkomstudviklingen.
2) Beløbsgrænserne reguleres hvert år efter personskattelovens § 20. Ud fra deres grundbeløb i 2010-niveau er beløbsgrænserne her regnet frem til 2018-niveau med reguleringstallet for 2018 på 109,4.