Skatteministeriet
31. august 2017

Indfasning af visse skatteparametre i 2016-2025

Skatteberegning Oversigt over indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Indfasning af visse skatteparametre i 2016-2025

I nedenstående oversigt er vist indfasningen af skatteprocenter og af beløbsgrænser, der i henhold til gældende lovregler ændres i årene frem til 2025, ud over hvad der følger af den almindelige indkomstregulering i henhold til personskattelovens § 20.

Satser og beløbsgrænser i personbeskatningen, der ændres i perioden frem til 2025
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.
Skattesatser:                    
Bundskat 9,08 10,08 11,15 12,18 12,19 12,19 12,20 12,20 12,20 12,20
Sundhedsbidrag 3,0 2,0 1,0 - - - - - - -
Udligningsskat 4,0 3,0 2,0 1,0 - - - - - -
Rentefradrags­kompen­sation for negativ netto­kapi­tal­indkomst op til 50.000 kr. for ugifte og 100.000 kr. for ægtepar 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Skatteloft:
- personlig indkomst
- positiv netto­kapitalindkomst
51,95

42,0
51,95

42,0
52,02

42,0
52,05

42,0
52,06

42,0
52,06

42,0
52,07

42,0
52,07

42,0
52,07

42,0
52,07

42,0
Bo- og gaveafgift af aktier og virksomheder, der overdrages til successions­beret­tigede 13,0 13,0 7,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Beskæftigelses­fradrag 8,30 8,75 9,50 10,10 10,50 10,60 10,65 10,65 10,65 10,65
Ekstra beskæfti­gelses­­fradrag til enlige forsørgere 5,60 5,75 6,00 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
Tillæg til befordrings­fradrag 47,0 52,0 58,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
Aftrapning af tillægsprocent til befordrings­fradrag 0,94 1,04 1,16 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
Standardfradrag for dagple­jere i pct. af vederlaget 54 56 58 60 60 60 60 60 60 60
  Årets niveau 2019-2025 i årets niveau1)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Beløbsgrænser:                    
Grøn check
- pensionister
- andre
950
950
940
940
930
765
900
630
875
600
875
595
875
550
875
545
875
535
875
525
Supplerende grøn check pr. barn
- pensionister
- andre
220
220
215
215
215
175
210
145
200
140
200
135
200
125
200
125
200
125
200
120
Maks. tillæg til befordrings­fradrag 11.300 12.500 13.900 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400
  Årets niveau 2019-2025 i 2018-niveau2)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Topskattegrænse
(Grundbeløb i 2010-niveau)
467.300

(446.300)
479.600

(448.200)
498.900

(456.000)
502.400

(459.200)
508.200

(464.500)
509.900

(466.000)
510.900

(467.000)
510.900

(467.000)
510.900

(467.000)
510.900

(467.000)
Maks. beskæftigelses­fradrag
(Grundbeløb i 2010-niveau)
28.000

(26.700)
30.000

(28.000)
33.300

(30.400)
35.400

(32.300)
36.700

(33.500)
37.000

(33.800)
37.400

(34.100)
37.400

(34.100)
37.400

(34.100)
37.400

(34.100)
Maks. ekstra beskæftigelses­fradrag til enlige forsørgere
(Grundbeløb i 2010-niveau)
18.800

(17.900)
19.800

(18.500)
21.200

(19.300)
21.900

(20.000)
21.900

(20.000)
21.900

(20.000)
21.900

(20.000)
21.900

(20.000)
21.900

(20.000)
21.900

(20.000)

1) Beløbene reguleres ikke. Realværdien af beløbene vil derfor falde over årene i takt med indkomstudviklingen.
2) Beløbsgrænserne reguleres hvert år efter personskattelovens § 20. Ud fra deres grundbeløb i 2010-niveau er beløbsgrænserne her regnet frem til 2018-niveau med reguleringstallet for 2018 på 109,4.