Skatteministeriet
6. september 2017

Forskud 2018 - trækprocenter og skattekortfradrag i 2017 og 2018

Eksempler på udviklingen i trækprocenterne og skattekortfradraget fra 2017 og 2018

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forskud 2018 - trækprocenter og skattekortfradrag i 2017 og 2018

September 2017

I nedenstående oversigt er vist eksempler på trækprocenter og skattekortfradrag i 2017 og 2018.

Eksempler på trækprocenter og skattekortfradrag i 2017 og 2018.
Enlig skatteyder i en gennemsnitskommune.
Indkomst og fradrag, kr. Eks. 1 Eks. 2 Eks. 3 Eks. 4 Eks. 5
Lønindkomst 2016 200.000 300.000 400.000 550.000 750.000
Lønindkomst 2017 205.000 307.500 410.000 563.750 768.750
Lønindkomst 2018 (2016 + 5,0 pct.) 210.000 315.000 420.000 577.500 787.500
Renteudgifter -5.000 -10.000 -20.000 -40.000 -60.000
Fradrag for faglige kontingenter 12.500 16.000 17.000 15.000 15.000
Beskæftigelsesfradrag (2017) 17.938 26.906 30.000 30.000 30.000
Beskæftigelsesfradrag (2018) 19.950 29.925 33.000 33.000 33.000
Grøn check (2017) 1.220 940 940 0 0
Grøn check1) (2018) 1.045 765 765 0 0
Trækprocent/skattekortfradrag pr. måned
Skattekort for 2017 Trækprocent
Skattekortfradrag
38 pct.
6.252 kr.
38 pct.
7.320 kr.
38 pct.
8.316 kr.
39 pct.
9.199 kr.
43 pct.
9.612 kr.
Skattekort for 2018 Trækprocent
Skattekortfradrag
38 pct.
6.336 kr.
38 pct.
7.440 kr.
38 pct.
8.436 kr.
38 pct.
9.408 kr.
43 pct.
9.768 kr.

1) Den grønne check fratrækkes i den beregnede forskudsskat og påvirker her igennem skattekortfradraget, der alt andet lige bliver højere. I en gennemsnitskommune, hvor den laveste trækprocent vil udgøre 38 pct., vil den ”grønne check” på 765 kr. og tillægget til den grønne check på 280 kr. betyde, at det månedlige skattekortfradrag for disse skatteydere bliver 228 kr. højere end uden grøn check.

Der er forudsat uændret landsgennemsnitlig kommune- og kirkeskatteprocent på 25,6 i 2017 og 2018.

Eksemplerne viser, at der for typiske skatteydere med tilnærmelsesvis uændrede indkomst og fradragsforhold ikke sker nævneværdige ændringer i trækprocenten og skattekortfradraget fra 2017 til 2018. Stigningen i skattekortfradraget kan fortrinsvis tilskrives forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget, der sker som led i indfasningen af 2012-skattereformen.