Skatteministeriet
10. januar 2017

Børne- og ungeydelse i 2017 og 2018

Børne- og ungeydelse Satserne for børne- og ungeydelsen i 2017 og 2018

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Børne- og ungeydelse i 2017 og 2018

De aktuelle kvartalsvise udbetalinger af børneydelsen og månedsvise udbetalinger af ungeydelsen i 2017 og 2018 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Børne- og ungeydelsen i 2017 og 2018
  2017 2018
Aldersgruppe Årlig ydelse,
kr.
Ydelse pr. kvartal,
kr.
Årlig ydelse,
kr.
Ydelse pr. kvartal,
kr.
0-2 årige 17.964 4.491 18.024 4.506
3-6 årige 14.220 3.555 14.268 3.567
7-14 årige 11.184 2.796 11.232 2.808
  Årlig ydelse,
kr.
Ydelse pr. måned,
kr.
Årlig ydelse,
kr.
Ydelse pr. måned,
kr.
15-17 årige 11.184 932 11.232 936

I 2017 og 2018 er grundbeløbene i 2009-niveau reguleret med henholdsvis 5,7 pct. og 6,1 pct. svarende til den procentvise stigning i forbrugerprisindekset fra 2009 til 2015 og 2016 med fradrag af 3,9 pct.enheder, jf. tabel 2:

Tabel 2. Regulering 2011 -
Regulering af børne- og ungeydelsen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Forbrugerprisindeks, (2000=100) 119,7 (2009) 122,4 (2010) 125,8 (2011) 128,8 (2012) 129,9 (2013) 130,6 (2014) 131,2 (2015) -
Akkumuleret stigning i forbrugerprisindekset, pct. - 2,3 5,1 7,6 8,5 9,1 9,6 -
Forbrugerprisindeks, (2015=100) 91,2 (2009) - - - - - - 100,3 (2016)
Akkumuleret stigning i forbrugerprisindekset, pct. - - - - - - - 10,0
Fradrag i regulering som følge af Genopretningsaftalen, pct.-point - - 1,9 - 3,9 - 3,9 - 3,9 - 3,9 - 3,9 - 3,9
Reguleringsprocent for børne- og ungeydelsen, pct. - 0,4 1,2 3,7 4,6 5,2 5,7 6,1

Fra 2014 er børne- og ungeydelsen gjort indkomstafhængig, således at den aftrappes med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger et grundbeløb på 700.000 kr. (2010-niveau). Efter regulering i henhold til personskattelovens § 20 udgør aftrapnings­græn­sen 732.900 kr. i 2016 og 749.000 kr. i 2017. Aftrapningsindkomsten svarer til beskat­nings­grund­laget for topskat.

For ikke-gifte personer (herunder samboende par, der ikke er gift) udgøres aftrapnings­grund­laget af den del af topskattegrundlaget hos modtageren af ydelsen (typisk moderen), der overstiger 732.900 kr./749.000 kr. For par, der er gift, opgøres aftrap­nings­grund­laget som summen af den del af hver ægtefælles topskattegrundlag, der overstiger 732.900 kr./749.000 kr.