Skatteministeriet
16. november 2016

Befordringsfradrag 2016 og 2017

Befordringsfradrag Oversigt over regler og satser for befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejdsplads 1985-2017

Gældende regler for befordringsfradrag - kørselsfradrag i 2016 og 2017
Daglig befordring Fradrag 2016 Fradrag 2017
0 - 24 km Intet fradrag Intet fradrag
24 - 120 km 1,99 kr. pr. km 1,93 kr. pr. km
over 120 km 1,00 kr. pr. km 0,97 kr. pr. km
over 120 km i visse yderkommuner 1,99 kr. pr. km 1,93 kr. pr. km

Forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner

For pendlere, der bor i en af nedenstående kommuner og pendler mere end 120 km dagligt, beregnes befordringsfradraget med den fulde sats for kørsel over 120 km dagligt ligesom for kørsel mellem 24 og 120 km. Det vil sige 1,99 kr. pr. km. i 2016 og 1,93 kr. i 2017. SKAT beregner automatisk det forhøjede befordrings­fradrag for pendlere, der omfattes.

Yderkommuner udpeget fra 2007-2018:
Bornholm
Brønderslev
Faaborg-Midtfyn
Frederikshavn
Guldborgsund
Hjørring
Langeland
Lolland
Læsø
Morsø
Norddjurs
Samsø
Svendborg
Tønder
Vesthimmerland
Ærø
Yderkommuner udpeget fra 2015-2018:
Jammerbugt
Odsherred
Skive
Sønderborg
Thisted
Slagelse
Struer
Vordingborg
Aabenraa
Anm.: Pendlere, der omfattes af ordningen, kan anvende det forhøjede befordringsfradrag i 7 år fra det tidspunkt før udgangen af indkomståret 2018, hvor pendlerne første gang bliver omfattet af ordningen.
Yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag
Yderkommuner
Yderkommuner udpeget fra 2004-2006:
Arden
Bornholms Regionskommune
Bredebro
Egebjerg
Fjends
Frederikshavn
Grenaa
Gudme
Hirtshals
Hjørring
Holeby
Holsted
Højer
Højreby
Lundtoft
Læsø
Løgumkloster
Løkken-Vrå
Maribo
Marstal
Morsø
Nakskov
Nr. Alslev
Nr. Djurs
Nykøbing-Falster
Nysted
Nørager
Ravnsborg
Rougsø
Rudbjerg
Rudkøbing
Rødby
Sakskøbing
Sallingsund
Samsø
Sejlflod
Sindal
Skagen
Skærbæk
Spøttrup
Stubbekøbing
Svendborg
Sydfalster
Sydlangeland
Sæby
Tinglev
Tranekær
Tønder
Ærøskøbing
Aalestrup
Anm.: Pendlere, der omfattedes af ordningen, kunne anvende det forhøjede befordringsfradrag i 5 år fra det tidspunkt før udgangen af indkomståret 2006, hvor pendlerne første gang blev omfattet af ordningen.

Storebæltspendlere

Ud over det almindelige befordringsfradrag kan personer, der benytter Storebæltsforbindelsen ved befordringen mellem hjem og arbejdsplads, mod dokumentation for afholdte udgifter, foretage et ekstra fradrag. Fradraget udgør 15 kr. pr. passage ved benyttelse af kollektiv trafik og 110 kr. pr. passage ved benyttelse af bil eller motorcykel. Ved evt. samkørsel i bil er det alene personen, der har afholdt udgiften, der er berettiget til det ekstra fradrag. Storebæltsfradraget påføres selvangivelsen sammen med det almindelige befordringsfradrag.

Øresundspendlere

Fra og med 2004 kan personer, der benytter den faste forbindelse over Øresund ved befordringen mellem hjem og arbejdsplads, mod dokumentation for afholdte udgifter, foretage et ekstra fradrag ud over det almindelige befordringsfradrag. Fradraget udgør 8 kr. pr. passage ved benyttelse af kollektiv trafik og 50 kr. pr. passage ved benyttelse af bil eller motorcykel. Ved evt. samkørsel i bil er det alene personen, der har afholdt udgiften, der er berettiget til det ekstra fradrag. Øresundsfradraget påføres selvangivelsen sammen med det almindelige befordringsfradrag.

Pendlere der benytter færge- eller ruteflytransport

Ud over det almindelige befordringsfradrag kan personer få fradrag for dokumenterede udgifter til færge- eller ruteflytransport, der indgår i den normale transportvej mellem hjem og arbejde. Færge- og ruteflyfradraget påføres selvangivelsen sammen med det almindelige befordringsfradrag.

Tillæg til befordringsfradrag for personer med lave indkomster

For personer med indkomst under 260.400 kr./266.200 kr. (2016/2017) beregnes der et tillæg på 47 pct./52 pct. (2016/2017) til det almindelige befordringsfradrag; dog kan tillægget maksimalt udgøre 11.300 kr. /12.500 kr. (2016/2017). For personer med indkomster over indkomstgrænsen aftrappes tillægget, dels ved at tillægssatsen på 47 pct./52 pct. nedsættes med 0,94 pct.-point / 1,04 pct.-point (2016/2017), dels ved at maksimumsbeløbet på 11.300 kr./12.500 kr. nedsættes med 2,0 pct. pr. 1.000 kr., hvormed indkomsten overstiger de ca. 260.400 kr./266.200 kr. Tillægget er således helt bortfaldet ved en indkomst over ca. 310.400 kr./316.200 kr. Aftrapningsindkomsten består af grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget med tillæg af eventuelle dagpenge og sygedagpenge.
Der skal på selvangivelsen kun indtastes det normale befordringsfradrag (evt. med tillæg af fradrag for færgetransport eller brofradrag). SKAT beregner automatisk det eventuelle ekstra befordringsfradrag ud fra det selvangivne normale befordringsfradrag (inkl. evt. forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner) og de selvangivne og indberettede indkomstoplysninger.

Satser og regler 1985-2017

Befordringsfradragssatser 2008 - 2017

Kr./km
Fradragssatser for befordring mellem hjem og arbejdsplads
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Normalsats 1,83 1,90 1,90 2,00 2,10 2,13 2,10 2,05 1,99 1,93  
Over 100 km (120 km fra 2012): 1/2-sats 0,92 0,95 0,95 1,00 1,05 1,07 1,05 1,03 1,00 0,97  
Over 100/120 km i udkantskommuner 1,83 1,90 1,90 2,00 2,10 2,13 2,10 2,05 1,99 1,93  
Befordringsfradragssatser 1998 - 2007

Kr./km
Fradragssatser for befordring mellem hjem og arbejdsplads
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
01.01- 19.03 20.03- 31.12
Normalsats 1,34 1,39 1,44 1,54 1,58 1,58 1,60 1,62 1,68 1,78 1,78
Over 100 km (120 km fra 2012): 1/2-sats 0,67 0,695 0,72 0,77 0,79 0,79 0,80 0,81 0,84 0,89 0,89
Over 100/120 km i udkantskommuner - - - - - - - 1,62 1,68 1,78 1,78
Befordringsfradragssatser 1985 - 1997

Kr./km
Fradragssatser for befordring mellem hjem og arbejdsplads
1985 1986 1987 1988 1989 19901) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Normalsats 1,10 1,10 1,10 1,11 1,15 1,12 1,15 1,15 1,17 1,19 1,21 1,25 1,30
1/4-sats 0,275 0,275 0,275 0,2775 0,2875 0,28 0,2875 0,2875 0,2925 0,2975 0,605 0,625 0,65
Sats efter særregel 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1) I 1990 var tre satser gældende: 1/1-31/1: 1,15 kr., 1/2-31/7: 1,13 kr. og 1/8-31/12: 1,09 kr.
    Personer med befordring hele året kunne benytte den fastsatte fællessats på 1,12 kr.

Regelsæt 1985 - 1993

Normalregel:

0 - 20 km pr. dag: Intet fradrag
20 - 54 km pr. dag: Normalsats
Over 54 km: 1/4 sats

Særregel:

Under særlige betingelser ydedes for kørsel i egen bil over 54 km pr. dag 1,05 kr. for samtlige befordringskilometer ud over 20 km.

Regelsæt siden 1994

Normalregel:

0 - 24 km pr. dag: Intet fradrag
24 - 100 km pr. dag: Normalsats
Over 100 km: 1/4 sats
Fra 1995 forhøjedes satsen over 100 km pr. dag til 1/2 sats

Særregel 1994 - 1997:

Fra 1994 omfattede særreglen alene personer, der i 1993 var omfattet af særreglen efter ligningslovens § 9C, stk. 4., jf. ovenfor, og som havde mere end 130 km daglig befordring.
Der blev givet befordringsfradrag efter normalreglen op til 130 km pr. dag, og over 130 km var satsen 1,05 kr./km.
Særreglen udfasedes som led i 1994-skatteomlægningen ved gradvis forhøjelse af kilometergrænsen. I 1994 udgjorde grænsen 130 km, i 1995 150 km, i 1996 170 km og i 1997 190 km. Fra og med 1998 er særreglen ophævet.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18