Skatteministeriet

Skatteberegning

Hvor høj er topskattegrænsen for i år og næste år? Hvordan beregnes personskatten? Hvilke skattesatser er gældende? Hvordan er beskatningsgrundlagene for sundhedsbidraget, bund- og topskatten? Hvad er det skrå skatteloft, og hvordan beregnes nedslaget? Hvordan reguleres indkomsterne til brug for forskudsregistreringen?

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteberegning

Skatteberegningen har i de sidste mange år været præget af, at der i forbindelse med gennemførelsen af skattereformer og skatteomlægninger er vedtaget nye regler med tilhørende flerårige indfasnings- og overgangsordninger, således at skattesatser og sammensætningen af beskatningsgrundlagene typisk har ændret sig fra år til år.

Har du brug for at vide, hvad der netop nu er gældende regler for beregningen af indkomstskatten og arbejdsmarkedsbidraget, finder du oplysningerne på siderne under Skatteberegning. På siderne finder du også alle beløbsgrænserne, der reguleres efter personskattelovens § 20 - bl.a. beskæftigelsesfradraget, personfradraget og topskattegrænsen.

10. januar 2018

Børne- og ungeydelse i 2018 og 2019

Satserne for børne- og ungeydelsen i 2018 og 2019

19. december 2017

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2017-2018

Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2018

1. december 2017

Befordringsfradrag 2017 og 2018

Oversigt over regler og satser for befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejdsplads 2017-2018

15. november 2017

Skatteværdi af fradrag i 2018

Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

15. november 2017

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2018

Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2018

1. november 2017

Ejendomsværdiskat - regler og beregningseksempler

Eksempler på reglerne for ejendomsværdiskat

6. september 2017

Forskud 2018 - information

Information om den automatiske forskudsregistrering for 2018

6. september 2017

Forskud 2018 - forskudsprocenterne

Forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2018

6. september 2017

Forskudssystemet - faktaside

Hvorfor udarbejdes der en forskudsregistrering? Beskrivelse af principperne for udfærdigelsen af forskudsopgørelsen og betaling af foreløbig skat, samt opgørelse af restskat eller overskydende skat

6. september 2017

Forskud 2018 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2018

Baggrundsnotat om fastsættelse af forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2018

6. september 2017

Forskud 2018 - trækprocenter og skattekortfradrag i 2017 og 2018

Eksempler på udviklingen i trækprocenterne og skattekortfradraget fra 2017 og 2018

6. september 2017

Forskud 2018 - trækprocenten og skattekortfradraget

Her vises principperne for beregning af trækprocenten og skattekortfradraget

6. september 2017

B-skat indregnes i trækprocenten

Små B-skatterater kan under visse nærmere betingelser medregnes til A-skatten ved en ekstraordinær forhøjelse af trækprocenten

7. november 2016

Skatteværdi af fradrag i 2017

Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

7. november 2016

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2017

Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2017

6. september 2016

Forskud 2017 - information

Information om den automatiske forskudsregistrering for 2017

6. september 2016

Forskud 2017 - forskudsprocenterne

Forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2017

6. september 2016

Forskud 2017 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2017

Baggrundsnotat om fastsættelse af forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2017

6. september 2016

Forskud 2017 - trækprocenter og skattekortfradrag i 2016 og 2017

Eksempler på udviklingen i trækprocenterne og skattekortfradraget fra 2016 og 2017

6. september 2016

Forskud 2017 - trækprocenten og skattekortfradraget

Her vises principperne for beregning af trækprocenten og skattekortfradraget

29. august 2016

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2016-2017

Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2017

10. november 2015

Skatteværdi af fradrag i 2016

Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

10. november 2015

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2016

Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2016

10. september 2015

Forskud 2016 - information

Information om den automatiske forskudsregistrering for 2016

10. september 2015

Forskud 2016 - forskudsprocenterne

Forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2016