Skatteministeriet

Skatteberegning

Hvor høj er topskattegrænsen for i år og næste år? Hvordan beregnes personskatten? Hvilke skattesatser er gældende? Hvordan er beskatningsgrundlagene for sundhedsbidraget, bund- og topskatten? Hvad er det skrå skatteloft, og hvordan beregnes nedslaget? Hvordan reguleres indkomsterne til brug for forskudsregistreringen?

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteberegning

Skatteberegningen har i de sidste mange år været præget af, at der i forbindelse med gennemførelsen af skattereformer og skatteomlægninger er vedtaget nye regler med tilhørende flerårige indfasnings- og overgangsordninger, således at skattesatser og sammensætningen af beskatningsgrundlagene typisk har ændret sig fra år til år.

Har du brug for at vide, hvad der netop nu er gældende regler for beregningen af indkomstskatten og arbejdsmarkedsbidraget, finder du oplysningerne på siderne under Skatteberegning. På siderne finder du også alle beløbsgrænserne, der reguleres efter personskattelovens § 20 - bl.a. beskæftigelsesfradraget, personfradraget og topskattegrænsen.

10. januar 2017

Børne- og ungeydelse i 2017 og 2018

Børne- og ungeydelse Satserne for børne- og ungeydelsen i 2017 og 2018

16. november 2016

Befordringsfradrag 2016 og 2017

Befordringsfradrag Oversigt over regler og satser for befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejdsplads 2016-2017

7. november 2016

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2017

Skatteberegning Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2017

7. november 2016

Skatteværdi af fradrag i 2017

Skatteberegning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

1. november 2016

Ejendomsværdiskat - regler og beregningseksempler

Ejendomsbeskatning Eksempler på reglerne for ejendomsværdiskat

6. september 2016

Forskud 2017 - information

Forskudsregistrering Information om den automatiske forskudsregistrering for 2017

6. september 2016

Forskud 2017 - forskudsprocenterne

Forskudsregistrering Forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2017

6. september 2016

Forskudssystemet - faktaside

Forskudsregistrering Hvorfor udarbejdes der en forskudsregistrering? Beskrivelse af principperne for udfærdigelsen af forskudsopgørelsen og betaling af foreløbig skat, samt opgørelse af restskat eller overskydende skat

6. september 2016

Forskud 2017 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2017

Forskudsregistrering Baggrundsnotat om fastsættelse af forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2017

6. september 2016

Forskud 2017 - trækprocenter og skattekortfradrag i 2016 og 2017

Forskudsregistrering Eksempler på udviklingen i trækprocenterne og skattekortfradraget fra 2016 og 2017

6. september 2016

Forskud 2017 - trækprocenten og skattekortfradraget

Forskudsregistrering Her vises principperne for beregning af trækprocenten og skattekortfradraget

29. august 2016

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2016-2017

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2017

10. november 2015

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2016

Skatteberegning Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2016

10. november 2015

Skatteværdi af fradrag i 2016

Skatteberegning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

10. september 2015

Forskud 2016 - information

Forskudsregistrering Information om den automatiske forskudsregistrering for 2016

10. september 2015

Forskud 2016 - forskudsprocenterne

Forskudsregistrering Forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2016

10. september 2015

Forskud 2016 - fastsættelse af forskudsprocenterne for 2016

Forskudsregistrering Baggrundsnotat om fastsættelse af forskudsprocenterne til brug for den automatiske forskudsregistrering for indkomståret 2016

10. september 2015

Forskud 2016 - trækprocenter og skattekortfradrag i 2015 og 2016

Forskudsregistrering Eksempler på udviklingen i trækprocenterne og skattekortfradraget fra 2015 og 2016

10. september 2015

Forskud 2016 - trækprocenten og skattekortfradraget

Forskudsregistrering Her vises principperne for beregning af trækprocenten og skattekortfradraget

31. august 2015

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2015-2016

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2016

27. marts 2015

Trækprocent - indregning af B-skat i trækprocenten

Forskudsregistrering Små B-skatterater kan under visse nærmere betingelser medregnes til A-skatten ved en ekstraordinær forhøjelse af trækprocenten

19. december 2014

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2014-2015

Beløbsgrænser Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2015

31. oktober 2014

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2015

Skatteberegning Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2015

31. oktober 2014

Skatteværdi af fradrag i 2015

Personbeskatning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

2. oktober 2014

Forskud 2015 - information

Forskudsregistrering Information om den automatiske forskudsregistrering for 2015