Skatteministeriet
23. oktober 2017

Familietype 7: Pensionistægtepar i lejebolig - 1994-1997

Familietyper Eksempel på skattebetalingen i perioden 1994 til 1997 for et pensionistægtepar i lejebolig med en ATP-pension

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Familietype 7: Pensionistægtepar i lejebolig - 1994-1997

[ 1994-1997 | 1998-2001 | 2002-2005 | 2006-2009 | 2010-2014 | 2014-2018 ]
Beregningsforudsætninger: [ 1994-2001 ] Retur til: [ Oversigt ]

Pensionistægtepar i lejebolig. Den ene ægtefælle modtager ATP-pension.
  1994 1995 1996 1997
  Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Pension 63.804 63.804 64.056 64.056 65.592 65.592 65.808 65.808
ATP 5.148 0 5.720 0 6.304 0 6.868 0
Kapitalindkomst1) - 1.544 0 - 844 0 - 144 0 0 0
 
Indkomstskat 17.072 15.182 17.192 14.782 17.864 14.921 17.672 14.506
Indkomstskat i alt, ægteparret 32.254 31.973 32.785 32.178
Skat i pct. af pension/ATP, ægteparret 24,3 23,9 23,8 23,2
 
Indkomst efter skat og bidrag 98.958 101.014 104.558 106.306
Real indkomst efter skat, 1994-niveau 98.958 98.938 100.293 99.778
Real indkomst efter skat, indeks1994=100 100,0 100,0 101,3 100,8

Indkomst efter skat er defineret som indkomsten ÷ indkomstskat
1) Nedslag for renteindtægter (herunder ATP-pension). Rentenedslaget ophævedes gradvist i årene 1994-1998.