Skatteministeriet

Notater

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Notater

26. april 2006

Redegørelse til Folketinget om medarbejderaktieordninger for perioden den 21. januar 2005 - 20. januar 2006

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET om oplysninger modtaget i perioden den 21. januar 2005 –20. januar 2006 om anvendelsen af reglerne for medarbejderaktieordninger

1. februar 2006

Betalingsbalance, skattetryk og dansk økonomis sårbarhed

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster består dels i overskuddet på varehandels- og tjenestehandelsbalancen, dels renteudgifter og andre løbende overførsler (bl.a. til EU)

1. januar 2006

Skatte- og momsmæssige konsekvenser ved gaver til hjælpearbejde

Regelbeskrivelse i oversigtsform

7. november 2005

Skatte- og afgiftsforslagene i finanslovsaftalen for 2006

Informationsmateriale om skatte- og afgiftsforslagene i finanslovsaftalen for 2006

14. oktober 2005

Redegørelse til Folketinget om medarbejderaktieordninger for perioden den 1. januar 2004 - 20. januar 2005

Redegørelse til Folketinget om oplysninger modtaget i perioden den 1. januar 2004 - 20. januar 2005 om anvendelsen af reglerne for medarbejderaktieordninger (ligningslovens § 7 H, stk. 1 - 5)

5. oktober 2005

Skatteministeriets bemærkninger til Rigsrevisionen

Skatteministeriets bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om undersøgelse af ToldSkats indsats mod sort økonomi

4. oktober 2005

Skatteministerens lovprogram 2005/2006

Lovprogrammet giver et overblik over de lovforslag på skatte- og afgiftsområdet som regeringen vil fremsætte i det kommende folketingsår.

4. oktober 2005

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2005/2006

Folketingets åbning den 4. oktober 2005 Af Skatteminister Kristian Jensen

10. marts 2005

Velfærdsreformer og økonomisk råderum - spørgsmål fra Skatteudvalget

Skatteudvalget har stillet en række konkrete spørgsmål om, hvilket økonomisk råderum forskellige velfærdsreformer vil give. Læs skatteministerens svar på de hypotetiske spørgsmål her (Spørgsmål 1-5, Alm. del)

18. januar 2005

Udskrivelse af valget

Med udskrivelsen af folketingsvalget bortfalder alle endnu ikke vedtagne lovforslag . .

23. december 2004

Tynd kapitalisering - supplerende spørgsmål vedr. L 119

Supplerende spørgsmål vedr. L 119

1. december 2004

Tabel 3 Virkning på de offentlige finanser af udvalgte personalegoder med lavere skattemæssig værdiansættelse end markedsværdien

Virkning på de offentlige finanser af udvalgte personalegoder med lavere skattemæssig værdiansættelse end markedsværdien

1. december 2004

Supplerende materiale vedrørende statusrapport vedrørende personalegoder/naturalieydelser

Supplerende materiale vedrørende statusrapport vedrørende personalegoder/naturalieydelser

1. december 2004

Statusrapporten - bilag 2

Bilag 2 fra Statusrapporten

1. december 2004

Konklusion fra Statusrapport om personalegoder/naturaliegoder, november 2004

Konklusion fra Statusrapport om personalegoder/naturaliegoder, november 2004

24. november 2004

Sambeskatningsregler - baggrundsnotat om stramning af de internationale sambeskatningsregler og nedsættelse af selskabsskatten til 28 pct.

Baggrunden for reglerne om frivillig international sambeskatning er historisk