Skatteministeriet

Notater

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Notater

Notat 25. april 2007

Jeg har netop fået min nye varebil

Omlægning af bilafgifterne 2007 Hvis varebilen er indregistreret før den 25. april 2007 sker der ikke ændringer i registreringsafgiften eller vægtafgiften

Notat 25. april 2007

Jeg har netop fået min nye personbil

Omlægning af bilafgifterne 2007 Hvis personbilen er indregistreret før den 25. april 2007 sker der ikke ændringer i registreringsafgiften

Notat 25. april 2007

Jeg overvejer at købe en varebil

Omlægning af bilafgifterne 2007 Såfremt forslaget vedtages af Folketinget vil det afgørende være, om slutsedlen er skrevet inden den 25. april 2007 eller om slutsedlen er den 25. april 2007 eller senere

Notat 25. april 2007

Jeg får indregistreret bil mellem 25. april 2007 og 15. juni 2007

Omlægning af bilafgifterne 2007 Biler der indregistreres i tidsrummet fra og med den 25. april 2007 og indtil den 15. juni 2007

Notat 24. april 2007

Jeg har netop købt en personbil, men ikke fået den endnu

Omlægning af bilafgifterne 2007 Såfremt forslaget vedtages af Folketinget vil det afgørende være, om personbilen indregistreres før den 25. april 2007

Notat 2. april 2007

Indgreb mod skattespekulation

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale på baggrund af det af regeringen fremlagte forslag vedrørende kapitalfonde og CFC-regler, hvor der tages højde for høringssvarene – samtidig med at målet om at stoppe aggressiv skatteplanlægning fastholdes

Notat 2. april 2007

Indgreb mod skattespekulation - aftale om ændringer

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale på baggrund af det af regeringen fremlagte forslag vedrørende kapitalfonde og CFC-regler - bilag 1

Notat 30. marts 2007

Aftale om at fremme flere skibe under Dannebrog

Aftale mellem regeringen (V og K), DF og RV om at fremme flere skibe under Dannebrog

Notat 20. marts 2007

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Kapitalfondes overtagelse af danske virksomheder har gennem de senere år udgjort en større og større andel af de samlede virksomhedsoverdragelser

Notat 26. januar 2007

En robust selskabsbeskatning

Selskabsskat Baggrundsnotat. Indgreb mod kapitalfonde og CFC

Notat 6. december 2006

Vejledning vedrørende proceslisten

Miljøafgifter Vejledningen beskriver den såkaldte procesliste og hvilke forhold, der skal være gældende, før en produktionsproces kan optages på listen.

Notat 29. november 2006

Lempeligere krav til skatteregnskabet – forenkling af mindstekravs­bekendtgørelsen

Har været bragt i Skatterevisoren, august 2006, og i SR-SKAT nr. 6 -06 (november 2006)

Notat 3. oktober 2006

Skatteministerens lovprogram 2006/2007

Lovprogram 2006/2007

Notat 3. oktober 2006

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2006/2007

Folketingets åbning den 3. oktober. Af skatteminister Kristian Jensen

Notat 15. juni 2006

Notits særligt henvendt til studerende om ophævelsen af personfradraget for indkomståret 2004 og 2005 for visse begrænset skattepligtige personer og om muligheden for genoptagelse af skatteansættelsen hos SKAT

Ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 (L 119) blev personfradraget ophævet for begrænset skattepligtige personer, som kun er skattepligtige til Danmark i en del af et år, og som ikke opfylder betingelserne for at blive omfattet af grænsegængerreglerne, dvs. ikke har mindst 75 pct. af årets samlede globale indkomst fra Danmark i form af løn, SU m.v.

Notat 8. juni 2006

Skatteministerens beretning om skattepolitikken 2005/2006 - året der gik

Af skatteminister Kristian Jensen (V)

Notat 29. maj 2006

Kulbrinteskatteloven

Kulbrinteskat Lovbekendtgørelse – kulbrinteskatteloven

Notat 29. maj 2006

Kulbrinteopkrævningsloven

Kulbrinteskat Lovbekendtgørelse – Lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding